Voľné živnosti

Zoznam voľných živností 2015

Odporúčané označenia najčastejšie používaných voľných živností a ich obsahové vymedzenie. Pomôcka pri výbere vhodnej živnosti pre Vaše podnikanie.

V rubrike Zoznam voľných živností postupne predstavíme zoznam živností a ich obsahové vymedzenie. Zoznam zverejnilo Ministerstvo vnútra SR, sekcia verejnej správy.

V zozname sú uvedené odporúčané označenia najčastejšie používaných voľných živností a ich obsahové vymedzenie. Tento zoznam je môžete použiť ako pomôcku pri výbere vhodnej živnosti pre Vaše podnikanie.

Uvedený zoznam nie je záväzný – to znamená, že pri výbere živnosti si môžete popis podnikateľskej činnosti zvoliť podľa seba, nemusí to byť presne podľa zoznamu. Ak si budete vyberať názov a popis živnosti podľa vlastného uváženia, mali by ste sa držať zásady určitosti a zrozumiteľnosti podnikania. Z jasného a zrozumiteľného predmetu podnikania totiž vyplýva určenie podmienok na získanie živnostenského oprávnenia potrebného na prevádzkovanie živnosti.

Inými slovami, naša ústava zaručuje slobodu podnikania a právo slobodného rozhodovania sa o voľbe podnikateľskej činnosti, avšak vo vybraných prípadoch je podnikateľská činnosť upravená špeciálnymi predpismi – napríklad pri niektorých predmetoch podnikania je potrebné splniť podmienky odbornej či inej spôsobilosti. Splnenie predpísaných podmienok musí záujemca o podnikanie preukázať príslušným orgánom verejnej správy (napr. živnostenskému úradu). Aby príslušný úrad mohol posúdiť splnenie či preukázanie podmienok, musí mať záujemca jasne a zrozumiteľne stanovený predmet podnikania. A práve pre tento účel slúži zoznam voľných živností.

Pozrite si zoznam voľných živností a ich obsahovú náplň (zoznam je podľa Ministerstva vnútra, september 2015):

 • 01 pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
 • 02 lesníctvo a ťažba dreva
 • 03 rybolov a akvakultúra
 • 08 iná ťažba a dobývanie
 • 10 výroba potravín
 • 11 výroba nápojov
 • 13 výroba textilu
 • 14 výroba odevov
 • 15 výroba kože a kožených výrobkov
 • 16 spracovanie dreva a výroba výrobkov z dreva a korku okrem nábytku; výroba predmetov zo slamy a prúteného materiálu
 • 17 výroba papiera a papierových výrobkov
 • 18 tlač a reprodukcia záznamových médií
 • 19 výroba koksu a rafinovaných ropných produktov
 • 20 výroba chemikálií a chemických produktov
 • 22 výroba výrobkov z gumy a plastu
 • 23 výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
 • 24 výroba a spracovanie kovov
 • 25 výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení
 • 26 výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
 • 27 výroba elektrických zariadení
 • 28 výroba strojov a zariadení inde neuvedených
 • 29 výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
 • 31 výroba nábytku
 • 32 iná výroba (hračiek, bižutérie, suvenírov, hudobných nástrojov…)
 • 37 čistenie a odvod odpadových vôd
 • 38 zber, spracúvanie a likvidácia odpadov
 • 41 výstavba budov
 • 42 inžinierske stavby
 • 43 špecializované stavebné práce
 • 45 veľkoobchod a maloobchod; oprava motorových vozidiel a motocyklov
 • 46 veľkoobchod, okrem motorových vozidiel a motocyklov
 • 47 veľkoobchod a maloobchod
 • 49 pozemná doprava a doprava potrubím
 • 50 vodná doprava
 • 52 skladové a pomocné činnosti v doprave
 • 53 poštové služby a služby kuriérov
 • 55 ubytovanie
 • 56 činnosti reštaurácií a pohostinstiev
 • 58 nakladateľské činnosti
 • 59 výroba filmov, videozáznamov a televíznych programov, príprava a zverejňovanie zvukových nahrávok
 • 62 počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
 • 63 informačné služby
 • 64 finančné služby okrem poistenia a dôchodkového zabezpečenia
 • 68 činnosti v oblasti nehnuteľností
 • 69 účtovnícke činnosti
 • 70 vedenie firiem; poradenstvo v oblasti riadenia
 • 71 architektonické a inžinierske činnosti; technické testovanie a analýzy
 • 72 vedecký výskum a vývoj
 • 73 reklama a prieskum trhu
 • 74 ostatné odborné, vedecké a technické činnosti
 • 77 prenájom a lízing
 • 79 činnosti cestovných agentúr, rezervačné služby cestovných kancelárií a súvisiace činnosti
 • 81 činnosti súvisiace s údržbou zariadení a krajinnou úpravou
 • 82 administratívne, pomocné kancelárske a iné obchodné pomocné činnosti
 • 84 verejná správa a obrana
 • 85 vzdelávanie
 • 86 zdravotníctvo
 • 87 starostlivosť v pobytových zariadeniach (rezidenčná starostlivosť)
 • 90 tvorivé, umelecké a zábavné činnosti
 • 91 činnosť knižníc, archívov, múzeí a ostatných kultúrnych zariadení
 • 93 športové, zabavné a rekreačne činnosti
 • 95 oprava počítačov, osobných potrieb a potrieb pre domácnosť
 • 96 ostatné osobné služby

Tipy pre vaše podnikanie raz týždenne na váš e-mail. Zadarmo:

Prečítajte si tiež...

1 Response

 1. Mária Brinzová-DHARMA píše:

  Ak prevádzkujem voľnú živnosť:1,upratovacie služby
  2,vedenie účtovníctva
  3,prenájom nehnuteľností
  (súčasne)
  môžem požiadať stavebný úrad o vyňatie bytu v OV z bytového fondu ,čím sa stane nebytovým priestorom?Byt potrebujem využívať na podnikateľské účely.