Zo zamestnanca podnikateľom (živnostníkom)

Uvažujete nad podnikaním? Čo všetko obnáša podnikanie v porovnaní so zamestnaním? Čo všetko vás čaká, ak začnete pracovať pre seba. Dnešný článok bude o cieľoch, risku, zmene životného štýlu, zodpovednosti, motivácii a podpore od najbližších.

Pracujete pre zamestnávateľa, ale uvažujete o vlastnom podnikaní? Na začiatok si povieme, ako zmeniť zamestnanie za podnikanie. Začiatok podnikania môže mať niekoľko foriem. Môžete:

 1. dať výpoveď v práci a ihneď začať podnikať
 2. menej pracovať pre zamestnávateľa a popri tom podnikať na „čiastočný úväzok“
 3. začať podnikať popri práci vo voľnom čase – napríklad cez víkendy či po cez týždeň po práci

1) Ak sa rozhodnete podnikať na „plný úväzok“

Výhody:

 • rýchlejší rast vášho biznisu – môžete sa podnikaniu venovať na 100%
 • väčšia flexibilita –  nielen vo vašom čase, ale aj v čase, ktorý môžete venovať vašim zákazníkom
 • máte väčšiu slobodu – môžete si zorganizovať čas podľa vašich potrieb
 • menej vecí, ktoré odpútavajú pozornosť od podnikania – môžete sa na plno sústrediť na podnikanie

Nevýhody:

 • väčší risk (kvôli okamžitému ukončeniu zamestnania)
 • strata príjmu – musíte mať dostatočné finančné rezervy
 • vyššie úvodné náklady – pre plnohodnotné podnikanie si musíte zabezpečiť všetko potrebné ihneď

2) Podnikanie na „čiastočný úväzok“, teda popri práci

Výhody:

 • je to menej riskantný spôsob
 • váš biznis môže postupne rásť a vy máte stály príjem zo zamestnania
 • je to najľahší prechod zo zamestnania do podnikania
 • potrebujete menej peňazí na rozbeh
 • ak vám podnikanie nevyjde, tak máte ešte stále máte zamestnania a zdroj príjmu

Nevýhody:

 • podnikanie popri práci môže byť na úkor kvality a profesionality
 • ste menej flexibilný – nemôžete sa venovať zákazníkom kedy to oni chcú či potrebujú
 • váš biznis rastie pomalšie než keby ste sa mu venovali na „plný úväzok“
 • zamestnávateľ vám môže zakázať podnikať popri práci, alebo v tej istej oblasti, v ktorej ste zamestnaný

3) Podnikanie popri plnom pracovnom úväzku vo voľnom čase.

Skúste sa vyhnúť možnosti podnikať na „plný úväzok“ a zároveň pracovať v zamestnaní na plný pracovný úväzok – postupne vás to vyčerpá a pripraví o všetku energiu a elán.

Čo ešte zvážiť

Cieľ podnikania

Ešte predtým, než sa pustíte do podnikania, mali by ste si dôkladne premyslieť, s akým cieľom sa do podnikania chcete pustiť. Je mnoho podnikateľov, ktorí nemajú stanovené ciele – a doplatili na to. Zamyslite sa, čo podnikaním vlastne chcete dosiahnuť. Chcete mať vyšší príjem? Chcete lepšie auto alebo dom? Chcete sa realizovať? Chcete byť sám sebe pánom? Chcete zbohatnúť? Ako veľmi? Chcete byť slávny? Alebo si nemôžete nájsť dobrú prácu a chcete len žiť  na „slušnej úrovni“? Chcete si iba privyrobiť? Alebo chcete skúsiť niečo nové? Čo z toho je pre vás najdôležitejšie? A kedy to chcete dosiahnuť? Odpovede na tieto otázky by ste mali mať premyslené vopred. Bez stanovenia podnikateľských cieľov bude váš biznis napredovať len veľmi pomaly a je pravdepodobné, že môže rýchlo skončiť.

Risk

Podnikanie je risk. Každé podnikanie. Či už budete pracovať ako živnostník, rozbehnete sro-čku, budete ponúkať služby alebo predávať tovar. V podnikaní musíte neustále rátať s nepredvídateľnými faktormi, ktoré môžu ohroziť vaše podnikanie. Ste pripravený niesť toto riziko? V podnikaní ste vždy zodpovedný vy sám – môžete síce zvaliť vinu na niekoho či niečo iné (vývoj trhu, kríza, platobná neschopnosť vašich partnerov, choroba), no dôsledky budete niesť len vy.

Rodina

Radili ste sa už so svojou rodinou o tom, že chcete podnikať? Čo na to vaša manželka/manžel? Budú vás podporovať, keď odídete zo zamestnania a budete sa venovať podnikaniu? Vo všeobecnosti podnikanie vyžaduje od vás viac času a väčšie nasadenie – budú to vaši najbližší akceptovať? Premyslite si, či sa budete môcť venovať vašim deťom, a či váš partner bude ochotný na sebe prevziať viac starostí. Poraďte sa o tom s vašou rodinou. Nemyslíme tým teraz poradenie sa o vašom podnikateľskom pláne, ale o tom, či bude vaša rodina stáť na začiatku pri vás. Zvážte, nakoľko do vášho podnikanie budete chcieť či musieť zainteresovať vašich rodinných príslušníkov a ako to ovplyvní váš rodinný život.

Financie

Pred štartom podnikania potrebujete peniaze. Nielen na rozbeh samotného podnikania, ale najmä finančnú rezervu. Tá je dôležitá najmä v prípade, keď sa rozhodnete opustiť zamestnania a venovať sa podnikaniu na „plný úväzok“. Vaše podnikanie pravdepodobne nebude ziskové hneď v prvých mesiacoch, možno ani prvý či druhý rok. Nemusí byť ziskové vôbec – o riziku sme hovorili v predchádzajúcom odseku. Pred začatím podnikania by ste si mali vytvoriť finančnú rezervu, ktorá bude kryť vaše výdavky (a vašej rodiny) do tej doby, kým nebude podnikanie ziskové. Ideálne by ste mali mať finančnú rezervu aspoň na 6 mesiacov vopred. Samozrejme, čím viac, tým lepšie. Preto ak máte vlastné peniaze, použite ich na vytvorenie rezervy a financovanie štartu podnikanie realizujte radšej z požičaných peňazí (aj tu platí pravidlo, že cudzie peniaze sú lacnejšie ako vlastné).

Zmena životného štýlu

Ste pripravený na zmenu životného štýlu, ktorá súvisí s podnikaním? Podnikanie nie je len o obleku, obchodný stretnutiach pri kávičke, či počítaní zinkasovanej hotovosti. Zmena vášho životného štýlu bude súvisieť najmä s požiadavkami, ktoré bude na vás klásť vaše podnikanie. To sa týka aj živnostníkov, ktorý pravidelne pracujú pre iné firmy (remeselníci a pod.). Ste pripravený venovať svojmu podnikaniu 110%? Ste pripravený pracovať viac než v zamestnaní? Ste pripravený byť k dispozícii pre zákazníkov kedykoľvek to budú potrebovať a prispôsobovať sa ich potrebám? Prirodzene, jednou z výhod vlastného podnikania je, že si môžete zorganizovať čas podľa svojich predstáv – no ak chcete, aby vaše podnikanie bolo úspešné, na prvom mieste je váš zákazník, resp. zisk vašej firmy. Ak chcete byť úspešný, bude musieť vášmu podnikaniu prispôsobiť takmer všetko – na úkor voľného času, koníčkov, rodiny, zábavy.

Zodpovednosť

Jednou z najdôležitejších zmien, ktorá vás čaká po zmene zamestnania na podnikanie, je zodpovednosť. V zamestnaní nesie za vašu prácu a za zisk firmy váš nadriadený či zamestnávateľ. Vo vašom podnikaní budete niesť zodpovednosť vy – za všetko. Za vykonanú prácu (predaný tovar či poskytnuté služby), za jej kvalitu, za jej plácu, zháňanie zákazníkov, komunikáciu so zákazníkmi. Ak chcete, by vaša firma rástla, budete skôr či neskôr potrebovať zamestnancov. Ste pripravený niesť zodpovednosť aj za nich a za ich prácu?

Motivácia

S vyššie spomenutou zodpovednosť úzko súvisí motivácia. V zamestnaní ste motivovaný mzdou – jednoducho dostanete zaplatené za to, čo vám zamestnávateľ prikáže spraviť. Nestaráte sa o pridelenie práce – tú vám pridelia. V zamestnaní nezháňate zákazníkov, neriešite, či firme zaplatia jej partneri alebo nie. Vo vlastnom podnikaní sa budete musieť motivovať sami, aby ste ráno vstali a pustili sa do práce, aby ste neustále zlepšovali vaše služby, aby vám vaši partneri zaplatili. Aj preto je dôležité stanoviť si ciele vášho podnikania, ako sme načrtli na úvod.

Spomenuli sme len niekoľko faktorov, ktoré by ste mali zvážiť pred rozhodnutím, či dáte v práci výpoveď a pustíte sa do vlastného podnikania. Podnikanie nie je len o zarábaní veľkých peňazí, ale najmä o zodpovednosti. Ak sa rozhodnete podnikať, všetko bude na vašich pleciach.

Tento článok nemal za cieľ odradiť vás od podnikania, ale naopak – poradiť, ako sa postaviť k rozhodnutiu podnikať zodpovedne. Výsledkom potom bude úspešné podnikanie :)

Tipy pre vaše podnikanie raz týždenne na váš e-mail. Zadarmo:

Prečítajte si tiež...