Zmeny pre živnostníkov od 1. júna 2010

Od 1. júna 2010 platí nová novela živnostenského zákona, ktorá zmenila niektoré veci.

Aké zmeny nastali v živnostenskom zákone?

  • Koncesie sú už minulosťou. Odteraz existujú len ohlasovacie živnosti. Tie sa delia na remeselné, viazané a voľné. Koncesované živnosti boli presunuté do viazaných živností. Medzi remeselné živnosti patria najnovšie aj strechár, a manikúra – pedikúra.
  • Remeselná živnosť vyžaduje odbornú spôsobilosť, ktorú získate vyučením v odbore alebo praxou. Doteraz platilo, že ste mohli získať výnimku, teda prax ste nepotrebovali, ak ste si zaplatili a vykonali kvalifikačnú skúšku pred komisiou vymenovanou ministerstvom vnútra. Odteraz nestačí skúška, musíte mať minimálne 6 mesačnú prax v odbore.
  • Oprávnenie na živnostenské podnikanie sa preukazuje už nie živnostenským listom či koncesnou listinou, ale Osvedčením o živnostenskom oprávnení. Staršie živnostenské listy a koncesné listiny zostávajú naďalej platné.
  • Všetky predmety podnikania sa uvádzajú na jednom osvedčení (už sa nevydáva živnostenský list na každú živnosť zvlášť). Stále ale platí, že za každý predmet podnikania sa platí zvlášť.
  • Osvedčenie o viazanej živnosti musí živnostenský úrad rozhodnúť do 5 dní (doteraz to bolo 30 dní).
  • Živnosť je možné pozastaviť na maximálne tri roky (doposiaľ nebol limit).

Tipy pre vaše podnikanie raz týždenne na váš e-mail. Zadarmo:

Prečítajte si tiež...