Živnostníci a gastro lístky

Živnostníci (SZČO) a stravné lístky v roku 2015

Akú výšku gastrolístku si môže živnostník zahrnúť do nákladov v roku 2015? Môže si živnostník uplatniť výdavky na stravu aj v sobotu a nedeľu? Dajú sa stravné lístky uplatniť aj spätne?

V roku 2015 si živnostník môže za každý odpracovaný deň započítať do nákladov stravný lístok v hodnote 4,20 EUR.

Suma 4,20 EUR platí od októbra 2014. Dovtedy bola výška stravného vo výške 4 eurá.

Živnostník si môže do účtovníctva zahrnúť gastrolístky aj za sobotu a nedeľu, ale v prípade kontroly musí vedieť preukázať, že pracoval aj v tieto dni. Preukázať to môže napríklad faktúrou, účtenkou o nákupe materiálu, účtenkou vystavenou zákazníkovi alebo napríklad cestovným príkazom z daného dňa.

Aby si živnostník mohol uplatniť výdavky na stravu, musí vedieť preukázať nákup stravy či gastrolístka účtovným dokladom, musíte mať teda doklad o kúpe stravných lístkov alebo o kúpe samotného jedla.

Výdavky na stravu formou stravných lístkov nie je možné uplatniť spätne. To znamená, že ak si kúpite stravné lístky povedzme vo februári, nemôžete ich použiť na pokrytie výdavkov v januári.

Živnostník, ktorý pri daňovom priznaní používa paušálne výdavky, si nemôže uplatniť výdavky na stravné lístky.

Stravné lístky nepodliehajú dane z pridanej hodnoty (DPH).

Tip: prečítajte si všetko o stravných lístkoch (gastrolístkoch) pre živnostníkov (SZČO).

Tipy pre vaše podnikanie raz týždenne na váš e-mail. Zadarmo:

Prečítajte si tiež...