Živnosť – kde začať a čo k tomu treba (krok za krokom)

Ako založiť živnosť – potrebné dokumenty, ako a kde začať s vybavovaním.

Rozoberieme si celý postup získania živnosti krok za krokom.

 1. Predpokladajme, že ste si už vybrali predmet podnikania. Ak nie, pozrite si článok o typoch živností. Do živnostenského listu vám môžu zapísať ľubovoľne veľa činností – výhodou je, že sa platí za všetky spolu. Tiež je potrebné preveriť si, či musíte na vybrané činnosti spĺňať nejaké stanovené podmienky (prax alebo vzdelanie). Aké podmienky sú potrebné pre jednotlivé činnosti, je vhodné konzultovať na živnostenskom úrade.
 2. Zvoľte si svoj obchodný názov. Ako fyzická osoba – podnikateľ budete môcť (alebo skôr musieť) podnikať pod svojim menom, ku ktorému si môžete pridať nejaký obchodný názov, napríklad ANDREJ NOVÁK – POHOSTINSTVO U RAKA. Tento svoj obchodný názov budete musieť potom používať vo všetkých firemných materiáloch, najmä na faktúrach a iných daňových dokladoch. Rovnako ním musí byť označená aj Vaša prevádzka či sídlo firmy. Zvážte si preto, či bude pre vás lepšie podnikať len pod svojim menom, alebo urobíte lepší dojem s obchodným názvom za vašim menom :) O výbere vhodného obchodného mena sa dozviete viacej v článku Ako si zvoliť názov firmy.
 3. Miesto podnikania a/alebo prevádzkareň. Sídlom vašej firmy bude spravidla miesto vášho trvalého pobytu. Ak budete vykonávať aj nejakú výrobnú činnosť, musíte mať zriadenú prevádzkareň – viac v článku Živnostník a výrobná činnosť – prevádzkareň.  Nezadnite, že aj sídlo aj prevádzkareň musia byť označené obchodným menom – viď predchádzajúci bod. K miestu podnikania alebo k prevádzkarni budete musieť preukázať vlastnícky alebo nájomný vzťah – buď Listom vlastníctva (ak ste majiteľom) alebo nájomnou zmluvou (príp. zmluvou o budúcej zmluve, predmetom ktorej bude nájom priestorov). Akceptuje sa aj písomný súhlas vlastníka nehnuteľnosti, že v nej budete prevádzkovať živnosť.
 4. O vydanie živnostenského listu požiadate na živnostenskom úrade v mieste vášho trvalého bydliska. Tu vám dajú aj žiadosť. Pre vydanie živnostenského listu budete potrebovať:
  • spomínanú žiadosť, vyplnenú, s uvedením predmetu činností a údajov o vašej prevádzke (nájdete ju v časti Na stiahnutie – „Návrh na zápis podnikateľa fyzickej osoby“)
  • výpis z registra trestov (výpis nesmie byť starší ako 3 mesiace)
  • občiansky preukaz.
  • kolok (v hodnote 1.000,- Sk v prípade ohlasovanej živnosti alebo v hodnote 2.000,- Sk v prípade koncesovanej živnosti)
 5. Po podaní žiadosti má živnostenský úrad 7 dní na vybavenie. väčšinou je potrebné prísť si pre živnostenský list osobne. Všetky činnosti budú zapísané na jednom živnostenskom liste.

Keď budete mať v ruke živnostenský list, tak na Vás čakajú ešte ďalšie formality, o ktorých sa dozviete v článku Mám už živnostenský list – čo ďalej?

Tipy pre vaše podnikanie raz týždenne na váš e-mail. Zadarmo:

Prečítajte si tiež...