Živnosť alebo s.r.o.? Výhody a nevýhody

Podnikať na živnosť alebo ako spoločnosť s ručením obmedzením? Porovnanie s.r.o. a živnosti – čo je jednoduchšie, lacnejšie, výhodnejšie a bezpečnejšie.

Sro-čka predstavuje menej riskantné podnikanie z hľadiska ručenia

Podnikanie na živnosť a prostredníctvom spoločnosti s ručením obmedzeným sú najčastejšie formy podnikania na Slovensku. Ak aj vy rozmýšľate, či založiť živnosť alebo radšej spoločnosť s ručením obmedzením, potom si prečítajte výhody a nevýhody oboch foriem podnikania.

Vznik podnikania

Založenie živnosti je omnoho jednoduchšie a lacnejšie. Na založenie živnosti potrebujete 5 EUR (v prípade voľnej živnosti) a oficiálne nepotrebujete žiaden finančný vklad. Živnosť spolu ďalšími formalitami vybavíte na jednom mieste (obvodnom či mestskom úrade). Podnikať môžete na živnosť takmer okamžite – dňom ohlásenia (v prípade voľnej živnosti).

Pre založenie spoločnosti s ručením obmedzeným potrebujete viac času, financií a dokumentov. Vypracovanie všetkých dokumentov je pomerne náročné a zdĺhavé. Len súdne poplatky vás budú stáť 330 EUR, plus ďalšie výdaje (na vypracovanie dokumentov – ak to nezvládnete sami, overené notárske kópie, atď.). Navyše pre založení s.r.o. potrebujete minimálny vklad vo výške 5000 EUR.

Na druhú stranu, aj spoločnosť s ručením obmedzeným môžete založiť pomerne rýchlo – môžete využiť služby niektorej z mnohých firiem, ktoré vám založenie s.r.o. vybavia vrátane všetkých formalít a vybavovačiek na úradoch, alebo môžete kúpiť už existujúcu s.r.o. Mnohé z vyššie spomínaných firiem ponúka existujúce s.r.o.-čky na predaj.

Administratíva

S.r.o.-čka je omnoho náročnejšia na vedenie administratívy, než podnikanie na živnosť.  Buď si celú administratívu budete viesť sami, alebo to môžete zveriť externej firme. To sa samozrejme premietne aj do nákladov. S.r.o.-čka má viac povinností, čo sa týka zasielania rôznych výkazov a hlásení. Pri vedení s.r.o.-čky skrátka potrebujete niekoho, kto sa vám bude starať o všetky dokumenty, výkazy, štatistiky, evidenciu, zakladanie účtovných dokladov a ďalšiu administratívu. Samozrejme sa o to môžete pokúsiť sami, ale bude vás to stáť toľko energie a času, že na samotné podnikanie nebudete vôbec čas ani chuť.

Ako živnostník budete mať tiež mnoho administratívnych povinností, ale je ich menej ako v prípade spoločnosti s ručením obmedzeným.

Účtovníctvo

Pri podnikaní na živnosť si môžete viesť  jednoduché účtovníctvo, ktoré zvládnete aj sami. V prípade, že sa rozhodnete uplatňovať si paušálne výdavky, nemusíte viesť účtovníctvo a odpadne vám veľa starostí.

Ako s.r.o.-čka musíte viesť podvojné účtovníctvo, čo je bez potrebných znalostí prakticky nemožné, najmä ak sa chcete v podnikaní venovať aj niečomu inému než účtovaniu :) To znamená, že účtovníctvo musíte zveriť externej firme či účtovníkovi, čo predstavuje ďalšie náklady.

Zmeny

Pre zmenu v živnosti stačí zájsť na mestský či obecný úrad, a vykonanie zmien v osvedčení o živnostenskom oprávnení vás bude stáť 3 eurá.

V prípade s.r.o.-čky sa zmeny riešia podaním návrhu na zmenu na príslušný súd a aj drobná zmena údajov v obchodnom registri vás bude stáť 66 EUR na poplatkoch. A navyše súd vám môže návrh zápis zmeny vrátiť kvôli nejakej formálnej chybe.

Odvody

Ak ste jediným spoločníkom a konateľom v s.r.o.-čke, a nestanovíte si za úloha konateľa žiadnu odmenu či mzdu, tak nemusíte platiť odvody do Sociálnej poisťovne.

V prípade živnosti síce prvý rok neplatíte odvody do Sociálnej poisťovne, ale po prvom roku musíte platiť odvody v aspoň minimálnej výške, avšak tie sa zvyšujú spolu so ziskom vášho podnikania. Čím viac zarobíte, tým vyššie odvody budete platiť.

Riziko (ručenie)

V prípade živnosti ručíte za svoje záväzky celý svojim majetkom – teda aj osobným majetkom a aj majetkom svojej rodiny. V prípade neplnenia záväzkov vám môže exekútor siahnuť na čokoľvek z vášho majetku, rodinného domu, a to do ľubovoľnej výšky sumy.

V prípade spoločnosti s ručením obmedzením (ako už ja samotný názov napovedá) ručíte za svoje záväzky len obmedzene – teda do výšky vkladu (v prípade minimálneho požadovaného vkladu je to 5000 EUR). Podnikanie v podobe spoločnosti s ručením obmedzením je bezpečnejšia forma – v prípade, že sa vám podnikanie nevydarí, neohrozujete svoj súkromný majetok a majetok vašej rodiny.

Imidž

Niektorí ľudia tvrdia, že výhodou s.r.o.-čky je aj prestíž a že s.r.o.-čka pôsobí dôveryhodnejšie ako živnostník. Osobne sa nazdávam, že tento dojem je falošný – neexistuje dôvod, prečo by s.r.o.-čka mala pôsobiť lepším imidžom než živnosť. Za s.r.o.-čkou sa takisto môže skrývať iba jeden človek, rovnako ako za živnosťou. Zakladať spoločnosť s ručením obmedzením len z dôvodu imidžu nie je na mieste.

Nedá sa jednoznačne povedať, či je výhodnejšie podnikať na živnosť alebo ako spoločnosť s ručením obmedzeným. Závisí od konkrétneho podnikania. Najväčšou výhodou podnikania prostredníctvom spoločnosti s ručením obmedzeným je nižšie riziko. Ak máte veľký obrat, viacero zamestnancov, veľa pohľadávok a najmä záväzkov, určite je lepšie podnikať ako spoločnosť s ručením obmedzením.

Podnikať ako s.r.o.-čka vám môžeme odporučiť aj v prípade, ak chcete oddeliť svoj osobný a rodinný majetok od firemného a nehroziť rodinu v prípade, že sa v podnikaní dostanete do finančných problémov.

Podnikanie na živnosť a prostredníctvom spoločnosti s ručením obmedzeným sú najčastejšie formy podnikania na Slovensku. Ak aj vy rozmýšľate, či založiť živnosť alebo radšej spoločnosť s ručením obmedzením, potom si prečítajte výhody a nevýhody oboch foriem podnikania.

Vznik podnikania

Založenie živnosti je omnoho jednoduchšie a lacnejšie. Na založenie živnosti potrebujete 5 EUR (v prípade voľnej živnosti) a oficiálne nepotrebujete žiaden finančný vklad. Živnosť vybavíte na jednom mieste (obvodnom či mestskom úrade). Podnikať môžete na živnosť takmer okamžite – dňom ohlásenia (v prípade voľnej živnosti).

Pre založenie spoločnosti s ručením obmedzeným potrebujete viac času, financií a dokumentov. Vypracovanie všetkých dokumentov je pomerne náročné a zdĺhavé. Len súdne poplatky vás budú stáť 330 EUR, plus ďalšie výdaje (na vypracovanie dokumentov, ak to nezvládnete sami, overené notárske kópie, atď.). Navyše pre založení s.r.o. potrebujete minimálny vklad vo výške 5000 EUR.

Na druhú stranu, aj spoločnosť s ručením obmedzeným môžete založiť pomerne rýchlo – môžete využiť služby niektorej z mnohých firiem, ktoré vám založenie s.r.o. vybavia vrátane všetkých formalít a vybavovačiek na úradoch, alebo môžete kúpiť už existujúcu s.r.o. Mnohé z vyššie spomínaných firiem ponúka existujúce s.r.o.-čky na predaj.

Administratíva

S.r.o.-čka je omnoho náročnejšia na vedenie administratívy, než podnikanie na živnosť.  Buď si celú administratívu budete viesť sami, alebo to môžete zveriť externej firme. To sa samozrejme premietne aj do nákladov. S.r.o.-čka má viac povinností, čo sa týka zasielania rôznych výkazov. Pri vedení s.r.o.-čky skrátka potrebujete niekoho, kto sa vám bude starať o všetky dokumenty, výkazy, štatistiky, evidenciu, zakladanie účtovných dokladov a ďalšiu administratívu. Samozrejme sa o to môžete pokúsiť sami, ale bude vás to stáť toľko energie a času, že nebudete mať na podnikanie vôbec čas ani chuť.

Ako živnostník budete mať tiež mnoho administratívnych povinností, ale je ich menej ako v prípade spoločnosti s ručením obmedzeným.

Účtovníctvo

Pri podnikaní na živnosť si môžete viesť jednoduché účtovníctvo, ktoré zvládnete aj sami. V prípade, že sa rozhodnete uplatňovať si paušálne výdavky, nemusíte viesť účtovníctvo a odpadne vám veľa starostí.

Ako s.r.o.-čka musíte viesť podvojné účtovníctvo, čo bez potrebných znalostí prakticky nemožné, najmä ak sa chcete v podnikaní venovať niečomu inému než účtovaniu :) To znamená, že účtovníctvo musíte zveriť externej firme či účtovníkovi, čo znamená ďalšie náklady.

Zmeny

Pre zmenu v živnosti stačí zájsť na mestský či obecný úrad, a vykonanie zmien v osvedčení o živnostenskom oprávnení vás bude stáť 3 eurá.

V prípade s.r.o.-čky sa zmeny riešia podaním návrhu na zmenu na príslušný súd a drobná zmena údajov v obchodnom registri vás bude stáť 66 EUR na poplatkoch. A navyše súd vám môže návrh zápis zmeny vrátiť kvôli nejakej formálnej chybe.

Odvody

Ak ste jediným spoločníkom a konateľom v s.r.o.-čke, a nestanovíte si za úloha konateľa žiadnu odmenu či mzdu, tak nemusíte platiť odvody do Sociálnej poisťovne.

V prípade živnosti síce prvý rok neplatíte odvody do Sociálnej poisťovne, ale po prvom roku musíte platiť odvody v aspoň minimálnej výške, avšak tie sa zvyšujú spolu so ziskom vášho podnikania. Čím viac zarobíte, tým vyššie odvody budete platiť.

Riziko (ručenie)

V prípade živnosti ručíte za svoje záväzky celý svojim majetkom – teda aj osobným majetkom a aj majetkom svojej rodiny. V prípade neplnenia záväzkov vám môže exekútor siahnuť na čokoľvek z vášho majetku, rodinného domu, a to do ľubovoľnej výšky sumy.

V prípade spoločnosti s ručením obmedzením (ako už ja samotný názov napovedá) ručíte za svoje záväzky len obmedzene – teda do výšky vkladu (v prípade minimálneho požadovaného vkladu je to 5000 EUR). Podnikanie v podobe spoločnosti s ručením obmedzením je bezpečnejšia forma – v prípade, že sa vám podnikanie nevydarí, neohrozujete svoj súkromný majetok a majetok vašej rodiny.

Imidž

Niektorí ľudia tvrdia, že výhodou s.r.o.-čky je aj prestíž a že s.r.o.-čka pôsobí dôveryhodnejšie ako živnostník. Osobne sa nazdávam, že tento dojem je falošný – neexistuje dôvod, prečo by s.r.o.-čka mala pôsobiť lepším imidžom než živnosť. Za s.r.o.-čkou sa takis

Podnikanie na živnosť a prostredníctvom spoločnosti s ručením obmedzeným sú najčastejšie formy podnikania na Slovensku. Ak aj vy rozmýšľate, či založiť živnosť alebo radšej spoločnosť s ručením obmedzením, potom si prečítajte výhody a nevýhody oboch foriem podnikania.

Vznik podnikania

Založenie živnosti je omnoho jednoduchšie a lacnejšie. Na založenie živnosti potrebujete 5 EUR (v prípade voľnej živnosti) a oficiálne nepotrebujete žiaden finančný vklad. Živnosť vybavíte na jednom mieste (obvodnom či mestskom úrade). Podnikať môžete na živnosť takmer okamžite – dňom ohlásenia (v prípade voľnej živnosti).

Pre založenie spoločnosti s ručením obmedzeným potrebujete viac času, financií a dokumentov. Vypracovanie všetkých dokumentov je pomerne náročné a zdĺhavé. Len súdne poplatky vás budú stáť 330 EUR, plus ďalšie výdaje (na vypracovanie dokumentov, ak to nezvládnete sami, overené notárske kópie, atď.). Navyše pre založení s.r.o. potrebujete minimálny vklad vo výške 5000 EUR.

Na druhú stranu, aj spoločnosť s ručením obmedzeným môžete založiť pomerne rýchlo – môžete využiť služby niektorej z mnohých firiem, ktoré vám založenie s.r.o. vybavia vrátane všetkých formalít a vybavovačiek na úradoch, alebo môžete kúpiť už existujúcu s.r.o. Mnohé z vyššie spomínaných firiem ponúka existujúce s.r.o.-čky na predaj.

Administratíva

S.r.o.-čka je omnoho náročnejšia na vedenie administratívy, než podnikanie na živnosť.  Buď si celú administratívu budete viesť sami, alebo to môžete zveriť externej firme. To sa samozrejme premietne aj do nákladov. S.r.o.-čka má viac povinností, čo sa týka zasielania rôznych výkazov. Pri vedení s.r.o.-čky skrátka potrebujete niekoho, kto sa vám bude starať o všetky dokumenty, výkazy, štatistiky, evidenciu, zakladanie účtovných dokladov a ďalšiu administratívu. Samozrejme sa o to môžete pokúsiť sami, ale bude vás to stáť toľko energie a času, že nebudete mať na podnikanie vôbec čas ani chuť.

Ako živnostník budete mať tiež mnoho administratívnych povinností, ale je ich menej ako v prípade spoločnosti s ručením obmedzeným.

Účtovníctvo

Pri podnikaní na živnosť si môžete viesť jednoduché účtovníctvo, ktoré zvládnete aj sami. V prípade, že sa rozhodnete uplatňovať si paušálne výdavky, nemusíte viesť účtovníctvo a odpadne vám veľa starostí.

Ako s.r.o.-čka musíte viesť podvojné účtovníctvo, čo bez potrebných znalostí prakticky nemožné, najmä ak sa chcete v podnikaní venovať niečomu inému než účtovaniu :) To znamená, že účtovníctvo musíte zveriť externej firme či účtovníkovi, čo znamená ďalšie náklady.

Zmeny

Pre zmenu v živnosti stačí zájsť na mestský či obecný úrad, a vykonanie zmien v osvedčení o živnostenskom oprávnení vás bude stáť 3 eurá.

V prípade s.r.o.-čky sa zmeny riešia podaním návrhu na zmenu na príslušný súd a drobná zmena údajov v obchodnom registri vás bude stáť 66 EUR na poplatkoch. A navyše súd vám môže návrh zápis zmeny vrátiť kvôli nejakej formálnej chybe.

Odvody

Ak ste jediným spoločníkom a konateľom v s.r.o.-čke, a nestanovíte si za úloha konateľa žiadnu odmenu či mzdu, tak nemusíte platiť odvody do Sociálnej poisťovne.

V prípade živnosti síce prvý rok neplatíte odvody do Sociálnej poisťovne, ale po prvom roku musíte platiť odvody v aspoň minimálnej výške, avšak tie sa zvyšujú spolu so ziskom vášho podnikania. Čím viac zarobíte, tým vyššie odvody budete platiť.

Riziko (ručenie)

V prípade živnosti ručíte za svoje záväzky celý svojim majetkom – teda aj osobným majetkom a aj majetkom svojej rodiny. V prípade neplnenia záväzkov vám môže exekútor siahnuť na čokoľvek z vášho majetku, rodinného domu, a to do ľubovoľnej výšky sumy.

V prípade spoločnosti s ručením obmedzením (ako už ja samotný názov napovedá) ručíte za svoje záväzky len obmedzene – teda do výšky vkladu (v prípade minimálneho požadovaného vkladu je to 5000 EUR). Podnikanie v podobe spoločnosti s ručením obmedzením je bezpečnejšia forma – v prípade, že sa vám podnikanie nevydarí, neohrozujete svoj súkromný majetok a majetok vašej rodiny.

Imidž

Niektorí ľudia tvrdia, že výhodou s.r.o.-čky je aj prestíž a že s.r.o.-čka pôsobí dôveryhodnejšie ako živnostník. Osobne sa nazdávam, že tento dojem je falošný – neexistuje dôvod, prečo by s.r.o.-čka mala pôsobiť lepším imidžom než živnosť. Za s.r.o.-čkou sa takisto môže skrývať iba jeden človek, rovnako ako za živnosťou. Zakladať spoločnosť s ručením obmedzením len z dôvodu imidžu nie je na mieste.

Nedá sa jednoznačne povedať, či je výhodnejšie podnikať na živnosť alebo ako spoločnosť s ručením obmedzeným. Závisí od konkrétneho podnikania. Najväčšou výhodou podnikania prostredníctvom spoločnosti s ručením obmedzeným je nižšie riziko. Ak máte veľký obrat, viacero zamestnancov, veľa pohľadávok a najmä záväzkom, určite je lepšie podnikať ako spoločnosť s ručením obmedzením.

Podnikať ako s.r.o.-čku vám môžeme odporučiť aj v prípade, ak chcete oddeliť svoj osobný a rodinný majetok od firemného a nehroziť rodinu v prípade, že sa v podnikaní dostanete do finančných problémov.

to môže skrývať iba jeden človek, rovnako ako za živnosťou. Zakladať spoločnosť s ručením obmedzením len z dôvodu imidžu nie je na mieste.

Nedá sa jednoznačne povedať, či je výhodnejšie podnikať na živnosť alebo ako spoločnosť s ručením obmedzeným. Závisí od konkrétneho podnikania. Najväčšou výhodou podnikania prostredníctvom spoločnosti s ručením obmedzeným je nižšie riziko. Ak máte veľký obrat, viacero zamestnancov, veľa pohľadávok a najmä záväzkom, určite je lepšie podnikať ako spoločnosť s ručením obmedzením.

Podnikať ako s.r.o.-čku vám môžeme odporučiť aj v prípade, ak chcete oddeliť svoj osobný a rodinný majetok od firemného a nehroziť rodinu v prípade, že sa v podnikaní dostanete do finančných problémov.

Tipy pre vaše podnikanie raz týždenne na váš e-mail. Zadarmo:

Prečítajte si tiež...