plastove-tasky-zadarmo-spoplatnenie-igelitiek

Zákazníkom nesmiete dávať igelitové tašky zadarmo

Plastové tašky s hrúbkou 15-50 mikrometrov musíte zákazníkovi naúčtovať. Ak v predajni poskytujete igelitové tašky, musíte mať zároveň v ponuke aj alternatívne tašky – papierové či textilné. Prečítajte, ktoré igelitky môžete aj naďalej dávať zadarmo.

Od januára 2018 musia obchodníci spoplatniť niektoré druhy plastových tašiek a nemôžu ich zákazníkom poskytovať zadarmo. To, či zákazníkovi môžete dať k nákupu zadarmo plastovú či igelitovú tašku, závisí od jej hrúbky.

Zákon o odpadoch č. 79/2015 rozlišuje plastové tašky takto:

Ľahká plastová taška je plastová taška s hrúbkou steny menšou ako 50 mikrometrov.

Veľmi ľahká plastová taška je plastová taška s hrúbkou steny menšou ako 15 mikrometrov, ktorá sa vyžaduje z hygienických dôvodov alebo sa poskytuje ako primárny obal pre nebalené potraviny s cieľom predchádzať plytvaniu potravinami.

Za samotnú plastovú tašku sa považuje taška s uchami alebo bez nich, vyrobená z plastu, ktorá sa poskytuje spotrebiteľom na mieste predaja tovaru alebo výrobkov.

Podľa zákona o odpadoch predávajúci musí ľahké plastové tašky poskytovať za úhradu. Predávajúci,

ktorý poskytuje ľahké plastové tašky k nákupu tovaru alebo výrobkov, je povinný poskytovať ich za úhradu.

Povinnosť sa netýka plastových tašiek, ktoré sa používajú z hygienického dôvodu, teda plastové tašky na pečivo, ovocie, zeleninu a pod.  Ide napríklad o mikroténové vrecúška. Zákon hovorí, že povinnosť poskytovať plastové tašky za úhradu

sa nevzťahuje na poskytovanie veľmi ľahkých plastových tašiek.

Teda účtovať za poplatok nemusíte plastové tašky s hrúbkou steny menšou ako 15  mikrometrov. Ide teda o takú plastovú tašku, ktorá sa vyžaduje z hygienických dôvodov alebo sa poskytuje ako primárny obal pre nebalené potraviny s cieľom predchádzať plytvaniu potravinami.

Ak máte v ponuke aj hrubšie plastové tašky (s hrúbkou viac ako 50 mikrometroch), tieto aj naďalej môžete zákazníkom dať k nákupu zadarmo.

Za koľko?

Zákon neupravuje žiadnu minimálnu sumu, za ktorú by ste ľahkú plastovú tašku mali zákazníkovi predať. Môže to byť pokojne aj 1 cent. Cieľom zákona je však odradiť kupujúcich od používania takýchto jednorázových plastových tašiek, postupne odstrániť ekologicky nevyhovujúce tašky z predaja a zákazníkom pri nákupoch ponúkať inú, ekologickejšiu alternatívu, takže cena takejto tašky by mala ideálne vyššia, aby zákazníka motivovala k použitiu inej formy tašky.

Alternatívne formy tašiek

Zákon o odpadoch predpisuje obchodníkom aj ďalšiu povinnosť. Ak máte v predajni v ľahké plastové tašky, musíte zároveň poskytovať aj iné druhy tašiek. To znamená napríklad papierové tašky, textilné tašky alebo plastové tašky na opakované použitie.

Pokuty

Na povinnosť účtovať plastové tašky bude dozerať Slovenská obchodná inšpekcia. Prípadná pokuta za nenaúčtovanie ľahkej plastovej tašky k nákupu môže byť od 500 do 500.000 EUR.

Tipy pre vaše podnikanie raz týždenne na váš e-mail. Zadarmo: