vyzivove-doplnky-predaj-registracia

Výživové doplnky: povinná registrácia + otázky a odpovede

Vyrábate alebo dovážate výživové doplnky? Každý jeden výživový doplnok musíte zaregistrovať na Úrade verejného zdravotníctva. Pozrite si, ako sa registruje výživový doplnok, koľko to stojí a čo k tomu potrebujete.

Ak vyrábate, dovážate alebo distribuujete na Slovensku výživové doplnky, potom ich musíte registrovať na Úrade verejného zdravotníctva. Registráciu je potrebné spraviť ešte predtým, než ich začnete predávať či distribuovať.

Výživové doplnky je preto možné vyrábať, dovážať či distribuovať až po ich registrácii. Registrovať je pritom potrebné každý jeden výživový doplnok.

Ako na registráciu výživových doplnkov

Registráciu výživového doplnku je možné vykonať vyplnením tlačiva s názvom Oznámenie o zložení a označovaní výživového doplnku (pdf, 330 kB), ktoré odošlete na e-mailovú adresu oznamenie_vd@uvzsr.sk vo formáte PDF. Ako predmet e-mailu je potrebné uviesť „VD_názov_výrobku“.

Formulár je potrebné vyplniť v slovenskom jazyku aj s diakritikou.

Je potrebné takýmto spôsobom registrovať každý jeden výživový doplnok.

V jednom oznámení sa odosiela len jeden výživový doplnok.

Pri vypĺňaní formuláru vám pomôže toto usmernenie (pdf, 165 kB).

Za registráciu výživového doplnku sa platí poplatok 50,00€ a výživový doplnok bude zaregistrovaný až po úhrade tohto poplatku.

Po spracovaní odoslaného oznámenia vám úrad odošle e-mailom potvrdenie o tom, že Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky prijal Vaše oznámenie o zložení a označovaní výživového doplnku a zároveň Vám bude zaslaný platobný predpis (PP) na ktorom je uvedené spisové číslo. Ten vám bude slúžiť ako podklad na úhradu poplatku.

Distribútor alebo dovozca výživového doplnku?

Ak výživový doplnok dovážate z niektorej krajiny EÚ, tak ste distribútor.

Ak výživový doplnok dovážate z krajiny mimo EÚ, tak ste dovozca.

Ak ho vyrábate, tak ste výrobca.

Zoznam zaregistrovaných výživových doplnkov

Aktuálny zoznam je zaregistrovaných výživových doplnkov je dostupný na tejto stránke Úradu verejného zdravotníctva – v zozname sú len tie výživové doplnky, za ktoré bol uhradený registračný poplatok.

Zoznam sa aktualizuje raz mesačne.

Pokuty

Ak si nesplníte povinnosť registrácie výživového doplnku, potom vám hrozí pokuta od 150 do 20.000 EUR.

Otázky a odpovede o registrácii výživových doplnkov

Na základe mnohých otázok od predajcov, výrobcov a distribútorov výživových doplnkov, sme oslovili Úrade verejného zdravotníctva s detailnejšími otázkami. Odpovede na najčastejšie otázky sme pre vás spracovali do nasledujúcich otázok a odpovedí.

Ak mám výživový doplnok, ktorý existuje v rôznych príchutiach, musím každú príchuť registrovať osobitne (a platiť za registráciu každej príchute 50€)?

Nie, ak sa varianty výživového doplnku líšia len v prídavných látkach (príchutiach) a ostatné vlastnosti (obsah, zloženie, obal, dávkovanie) sú zhodné, potom je možné registráciu všetkých príchutí vybaviť jedným oznámením.

Máme v ponuke 1.000 rôznych výživových doplnkov, naozaj musíme zaplatiť 50€ za každý výživový doplnok? To nás len registrácia týchto výrobkov bude stáť 50.000 EUR!

Áno, každý jeden výživový produkt je potrebné registrovať a zaplatiť za neho 50€ poplatok.  Ak v e-shope ponúkate napríklad 50 rôznych výživových doplnkov (ktoré vyrábate, dovážate alebo distribuujete), potom musíte urobiť 50 x registráciu a zaplatiť 50 x poplatok, teda 50 x 50€ = 2.500€.

Dovážam na Slovensko výživový doplnok, ktorý dováža aj iný distribútor a tento výživový doplnok je už iným distribútorom registrovaný. Musím ho registrovať znovu, aj keď ide o zhodný výrobok (rovnaký EAN kód)?

Áno, každý distribútor, ktorý dováža výživové doplnky zo zahraničia, musí osobitne registrovať výživové doplnky bez ohľadu na to, že ich už na Slovensku registroval iný podnikateľ.

Som predajca výživových doplnkov (nevyrábam ich ani nedovážam) – môžem v predajni alebo e-shope ponúkať výživový doplnok, ktorý nie je registrovaný?

Nie, predajca môže predávať len tie výživové doplnky, ktoré sú registrované. Predajca musí preukázať, že výživový doplnok je registrovaný – teda že výrobok je registrovaný v zozname registrovaných výživových doplnkov alebo to musí preukázať vydaným rozhodnutím Úradu verejného zdravotníctva so súhlasom s jeho umiestňovaním na trh.

Predávam v e-shope výživové doplnky, aké povinné informácie musím pri nich uvádzať?

Výživový doplnok je potravinou a je preto je aj v e-shope povinné uvádzať všetky predpísané informácie pre potraviny, ktoré musia byť uvedené v slovenskom jazyku.

Výživové doplnky, ktoré predávam v e-shope, skladujem doma. Je to v poriadku?

Je to v poriadku za predpokladu, že k tomuto priestoru máte súhlasné stanovisko s uvedením priestorov do prevádzky (tzv. „schválenie od hygieny“). Pre schválenie je okrem iného potrebné dodržiavať požiadavky nariadenia č. 852/2004 EP a tiež zákona č. 152/1995 a takisto výnos MP SR 28167/2007 a jeho požiadavky na konštrukciu, usporiadanie a vybavenie potravinových prevádzok vrátane skladov potravín. Bez dodržania požiadaviek týchto predpisov nebude priestor, v ktorom skladujete výživové doplnky schválený a bez schválenia nie je možné skladovať výživové doplnky doma ani v iných priestoroch.

Je arašidové proteínové maslo výživovým doplnkom?

Nie, pretože výživové doplnky sa musia predávať v dávkovanej forme – napr. kapsuly, pastilky, tablety, piluly a ostatné podobné formy, vrecúška s práškom, ampulky s tekutinami, flašky s dávkovačom kvapiek a ostatné podobné formy tekutín a práškov. Arašidové maslo podľa zloženia a najmä formy patrí medzi bežné potraviny, hoci má zvýšený obsah proteínov.

Tipy pre vaše podnikanie raz týždenne na váš e-mail. Zadarmo:

Prečítajte si tiež...