predaj-vyrobkov-po-datume-spotreby

Výrobky po dátume spotreby sa nemôžu predávať

Na Slovensku nie je možné predávať výrobky po uplynutí spotreby ani so zľavou. Najneskôr v posledný deň ich musíte stiahnuť z predaja. Týka sa to nielen potravín, ale všetkých výrobkov, ktoré majú na obale uvedený dátum spotreby. Prečítajte si podrobnosti.

Zákony na Slovensku neumožňujú predávať výrobky po uplynutí doby spotreby, a to ani so zľavou. To sa týka nielen potravín, ale akýchkoľvek výrobkov, ktoré majú na obale uvedený dátum spotreby alebo minimálnej trvanlivosti – teda napríklad aj kozmetiky, farieb či náplní do tlačiarní.

Tip: prečítajte si aký je rozdiel medzi dátumom spotreby a dátumom minimálnej trvanlivosti.

Výrobky, ktoré majú určený dátum spotreby, je možné predávať maximálne v posledný deň tejto lehoty. Najneskôr v tento deň ich musíte odstrániť z regálov či iných miest, kde by si ich zákazník mohol kúpiť.

Prikazuje to Zákon na ochranu spotrebiteľa č. 250/2007, ktorý hovorí:

Výrobky, ktoré pre svoje vlastnosti majú určenú dobu spotreby, sa nesmú uviesť na trh po uplynutí doby spotreby. Predávajúci je povinný takéto výrobky najneskôr v posledný deň doby spotreby stiahnuť z trhu.

V niektorých krajinách EÚ je dovolené predávať výrobky aj po dátume spotreby – so zľavou. Na Slovensku nie je dovolené predávať výrobky po uplynutí spotreby predávať žiadnou formou, ani so zľavou.

Ak budete predávať výrobky po dátume spotreby, dopúšťate sa tak protiprávneho konania a riskujete pokutu od Slovenskej obchodnej inšpekcie.

Ponechaním výrobkov po uplynutí spotreby v ponuke na predaj by podľa SOI mohlo dôjsť

k ohrozeniu majetku spotrebiteľa, ktorému mohla vzniknúť škoda použitím výrobkov po dobe spotreby, čím by zo strany predávajúceho došlo k porušeniu práv spotrebiteľa.

Ak budete predávať výrobky po spotrebe, podľa SOI môže byť spotrebiteľ ukrátený na kvalite výrobku pri jeho použití.

Za predaj výrobkov po uplynutí spotreby môžete očakávať pokutu vo výške niekoľko sto EUR (maximum výšky pokuty je však 66 400 EUR).

Tipy pre vaše podnikanie raz týždenne na váš e-mail. Zadarmo:

Prečítajte si tiež...