Ako zákazníkom umožniť vstup do reštaurácie so psom

Vstup do reštaurácie so psom od januára 2020

Tipy pre majiteľov reštaurácií a iných gastro zariadení, ktorí chcú umožniť zákazníkom vstup do podniku so psom.

V súčasnosti je vstup so psom do reštaurácií a iných zariadení verejného stravovania zakázaný, a to aj v prípade, ak by to prevádzkovateľ vyslovene chcel umožniť majiteľom psov. Od januára 2020 sa situácia mení – novela zákona umožní prevádzkovateľom gastro zariadení ponúknuť psičkárom aj túto možnosť.

Aktualizované 14.1.2020: navrhované zmeny v zákone neboli zatiaľ schválené a nenadobudli plánovanú účinnosť od 1.1.2020. O prípadných zmenách budeme informovať na našom webe.

Ak majiteľ reštaurácie chce povoliť vstup psom do gastro podniku, bude musieť splniť nasledujúce podmienky:

  1. označiť prevádzku oznamom o povolení vstupu so spoločenským zvieraťom na viditeľnom mieste pri vstupe do priestorov prevádzky, ktoré sú určené na konzumáciu stravy,
  2. prijať hygienické opatrenia na ochranu hotových pokrmov a nápojov v prevádzkovom poriadku.

K druhému bodu Úrad verejného zdravotníctva dodáva:

Umožnenie vstupu spoločenských zvierat do priestorov určených na konzumáciu stravy nesmie znížiť, respektíve ohroziť hygienickú úroveň prevádzky, ani ohroziť zdravotnú bezpečnosť podávaných pokrmov a nápojov. Z tohto dôvodu bude musieť prevádzkovateľ verejného stravovania doplniť v prevádzkovom poriadku požiadavky na hygienicko-sanitačný režim (pôjde napríklad o požiadavky na priebežné čistenie a vyčlenené samostatné čistiace náradie, tiež bude potrebné zabezpečiť jednorazové nádoby na napájanie pre zvieratá).

Novinka sa samozrejme netýka len psov, ale aj ostatných spoločenských zvierat, napríklad mačiek či králikov.

Pripomíname, že vstup so psom nebude automatický dovolený do každej reštaurácie, ale len v takých zariadeniach, kde s tým prevádzkovateľ súhlasí.

Zdroj: Úrad verejného zdravotníctva, Národná rada SR

Tipy pre vaše podnikanie raz týždenne na váš e-mail. Zadarmo:

Prečítajte si tiež...