Voľné živnosti: 22. Ubytovacie služby

Odporúčané označenie voľných živností z oblasti ubytovacích služieb.

Pozn. zoznam živností a ich vymedzenie nie je záväzné – pri zakladaní živností je možné zvoliť aj vlastné označenie a popis. Viac informácií.

22.1 Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností

 • ubytovacie služby v zariadeniach  bez prevádzkovania pohostinských činností:
  • hotel garni triedy *, **, ***
  • penzión triedy *
  • turistická ubytovňa triedy *, **
  • chatová osada triedy *, **
  • kemping triedy *, **
  • ubytovanie v súkromí – kategória:
  • izba trieda *, **, ***
  • objekt trieda *, **, ***
  • prázdninový byt triedy *, **, ***
 • ubytovanie vo vysokoškolských internátoch,     ubytovanie v domovoch mládeže

Poznámka: na označovanie ubytovacích zariadení do tried (*) sa vzťahuje vyhláška, ktorou sa upravuje kategorizácia ubytovacích zariadení a klasifikačné znaky na ich zaradovanie do tried.

22.2 Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu

 • príprava a predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh, ako aj bezmäsitých jedál a nápojov
 • príprava a predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, piva, vína a destilátov
 • príprava a predaj na priamu konzumáciu zmrzliny, ak sa na jej prípravu použijú priemyselne vyrábané koncentráty a  mrazené krémy
 • príprava a predaj na priamu konzumáciu jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok
 • predaj cukrárenských výrobkov na priamu konzumáciu
 • predaj na priamu konzumáciu po domácky vyrobeného vína a s ním spojený predaj sezónnych jedál na priamu konzumáciu, ak sa nevykonáva viac ako 4 mesiace  v roku
 • pečenie mrazených pekárenských polotovarov (fornetti)

Poznámka: živnostenské oprávnenie nezahŕňa možnosť vykonávania pohostinskej činnosti podľa § 38 ods.1 živnostenského zákona.

22.3 Prevádzkovanie výdajne stravy

Poznámka: v spojitosti s dovozom vyrobených jedál v prepravných  gastronádobách a termoportoch z iných prevádzok.

22.4 Výroba hotových jedál a polotovarov priemyselným spôsobom (konzervovanie)

Poznámka: súčasťou živnostenského oprávnenia nie je výroba hotových jedál a polotovarov priemyselným spôsobom pre výdajne.

22.5 Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach

22.6 Ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok

Tipy pre vaše podnikanie raz týždenne na váš e-mail. Zadarmo:

Prečítajte si tiež...