Voľné živnosti: 19. Maloobchod a veľkoobchod, opravy

Odporúčané označenie voľných živností z oblasti maloobchodu, veľkoobchodu a opráv.

Pozn. zoznam živností a ich vymedzenie nie je záväzné – pri zakladaní živností je možné zvoliť aj vlastné označenie a popis. Viac informácií.

19.1 Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému  spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

Maloobchod  a/alebo veľkoobchod:

 • s potravinami, nápojmi a tabakovými výrobkami:
  • s ovocím a zeleninou,
  • s mäsom a mäsovými výrobkami,
  • s rybami a výrobkami z rýb,
  • s pekárenskými výrobkami,
  • s cukrárenskými výrobkami,
  • s nápojmi (alkoholické, nealkoholické),
  • s tabakovými výrobkami,
  • s mliečnymi výrobkami,
  • s dietetickými výrobkami a potravinovými doplnkami pre zdravú výživu
 • s pevnými, kvapalnými a plynnými palivami:
  • s pohonnými látkami,
  • s olejmi a mazivami

Poznámka: súčasťou živnostenského oprávnenia nie je maloobchod alebo veľkoobchod s uhľovodíkovými plynmi.

 • s elektrickými a elektronickými zariadeniami:
  • s počítačmi, periférnymi jednotkami,
  • s telekomunikačnými prístrojmi,
  • s audio – video prístrojmi,
  • s elektronickými a elektrickými spotrebičmi pre  domácnosť,
  • s osvetľovacími zariadeniami,
  • s elektroinštalačným materiálom
 • s optickými prístrojmi (ďalekohľady,mikroskopy):
  • s fotografickým a optickým materiálom
 • s odevmi, textilom  a bytovým textilom:
  • s odevmi,
  • s koženými a kožušinovými odevmi,
  • s galantérnym tovarom,
  • s kobercami a podlahovými krytinami,
  • s textíliami a bytovým textilom (záclony, závesy)
 • s nábytkom a bytovými doplnkami:
  • s nábytkom a záhradným nábytkom,
  • s bytovými doplnkami, prúteným tovarom
 • s papierenskými  výrobkami, knihami, tlačovinami, školskými a kancelárskymi potrebami:
  • s tlačou, časopismi, novinami,
  • s knihami,
  • so zvukovými a audiovizuálnymi záznamami,
  • s nenahranými nosičmi záznamov,
  • s kancelárskymi potrebami,
  • so školskými potrebami,
  • s tapetami,
  • so špeciálnym papierom,
  • s papierovými hygienickými výrobkami
 • so športovými potrebami  a potrebami pre voľný čas:
  • s bicyklami a náhradnými dielmi, s  cyklistickým výstrojom,
  • so športovým výstrojom,
  • s horolezeckým výstrojom,
  • so športovými odevmi a textilom,
  • so športovou obuvou
 • s detskými kočíkmi, hračkami a hrami
 • s obuvou  a koženou galantériou:
  • s obuvou,
  • s koženou galantériou, kuframi, kabelkami a doplnkovým tovarom
 • s drogériovým tovarom, kozmetickými a toaletnými výrobkami:
  • s farbami, lakmi, špeciálnymi nátermi,
  • s kozmetickým  tovarom,
  • s pracími práškami a čistiacimi prostriedkami
 • s kvetmi, rastlinami, semenami, hnojivami:
  • s hnojivami a postrekmi pre  záhradkárov
 • s domácimi zvieratami a krmivami pre zvieratá
 • s upomienkovými a darčekovými predmetmi
 • so železiarskym tovarom, sklom, porcelánom a  domácimi potrebami:
  • predaj ručných nástrojov
 • s hodinami a šperkmi:
  • so zlatníckymi výrobkami, šperkami  a drahými kameňmi,
  • s hodinkami, hodinami a inými klenotmi
 • so starožitnosťami
 • s palivami pre domácnosť
 • s motorovými vozidlami:
  • s ojazdenými motorovými vozidlami,
  • s náhradnými dielmi pre motorové vozidlá,
  • s autodoplnkami,
  • s motocyklami a náhradnými dielmi pre motocykle
 • so špecializovanou technikou:
  • s obrábacími strojmi,
  • so stavebnými strojmi,
  • so strojmi pre textilný priemysel,
  • so šijacími a pletacími strojmi,
  • s kancelárskymi strojmi a zariadeniami,
  • so strojmi, zariadeniami a dopravnými prostriedkami pre jednotlivé priemyselné odvetvia,
  • s poľnohospodárskymi strojmi, príslušenstvom a nástrojmi  vrátane traktorov
 • so stavebnými hmotami, stavebnými výrobkami a sanitárnou technikou:
  • so stavebným materiálom,
  • s nátermi, lakmi,
  • s tabuľovým sklom,
  • so sanitárnym zariadením
 • s výrobkami z dreva
 • s hudobnými nástrojmi a hudobninami
 • s použitým tovarom
 • s chemickými výrobkami:
  • s priemyselnými chemikáliami,
  • s hnojivami a agrochemickými výrobkami,
  • s plastickými materiálmi v primárnych formách,
  • s gumou
 • záložne
 • prevádzkovanie verejného skladu (skladovanie vybraných obchodných komodít *)

Poznámka: v  rámci tejto živnosti nie je možné vykonávať:

 • nákup, predaj zbraní a streliva (ide o koncesovanú živnosť),
 • predaj pyrotechnických predmetov tried II a III a podtriedy T1 (ide o viazanú živnosť),
 • nákup a predaj vojenského materiálu (ide o činnosť vykonávanú podľa zákona o obchodovaní s vojenským materiálom)

19.2 Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu zahŕňa napríklad sprostredkovanie:

 • s potravinami, nápojmi a tabakovými výrobkami
 • so strojmi, priemyselnými zariadeniami, dopravnými prostriedkami
 • s pohonnými látkami
 • s pevnými, kvapalnými a plynnými palivami
 • s elektrickými a elektronickými zariadeniami
 • s optickými prístrojmi (ďalekohľady, mikroskopy)
 • s odevmi, textilom  a bytovým textilom
 • s nábytkom a bytovými doplnkami
 • s papierenskými  výrobkami, knihami, tlačovinami, školskými a kancelárskymi potrebami
 • so športovými potrebami  a potrebami pre voľný čas
 • s detskými kočíkmi, hračkami a  hrami
 • s obuvou  a koženou galantériou
 • s drogériovým tovarom, kozmetickými a toaletnými výrobkami
 • s kvetmi, rastlinami, semenami, hnojivami
 • s výrobkami z dreva
 • so stavebnými hmotami, stavebnými výrobkami  a sanitárnou technikou
 • so špecializovanou technikou
 • s palivami pre domácnosť
 • s motorovými vozidlami
 • so starožitnosťami
 • s hodinami a šperkami
 • so železiarskym tovarom, sklom, porcelánom a  domácimi potrebami
 • s domácimi zvieratami a krmivami pre zvieratá
 • s upomienkovými a darčekovými predmetmi
 • s hudobnými nástrojmi a hudobninami
 • s použitým tovarom
 • so strojmi, priemyselnými zariadeniami, dopravnými prostriedkami
 • s chemickými výrobkami

Poznámka: sprostredkovateľskú činnosť v oblasti obchodu nie je možné vykonávať v komodite,  na ktorú sa vyžaduje povolenie podľa osobitného predpisu, napr. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu s vojenským materiálom – vyžaduje sa povolenie podľa zákona o obchodovaní s vojenským materiálom

19.3 Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb zahŕňa napríklad sprostredkovanie:

 • cestnej dopravy
 • predaja cestovných lístkov
 • stavebného sporenia
 • predaja leteckých prepravných služieb
 • verejných kultúrnych podujatí
 • spojených so správou a prevádzkou nehnuteľností
 • reklamy
 • automatizovaného spracovania dát
 • výskumu, vývoja, prírodných, technických  a spoločenských vied

Poznámka: v rámci sprostredkovateľskej činnosti v oblasti služieb nie je možné vykonávať v súbehu voľné živnosti v prípadoch, ak podľa osobitných predpisov spĺňajú znaky novej regulovanej živnosti, napr.:

 • prevádzkovanie cestovnej kancelárie
 • prevádzkovanie cestovnej agentúry
 • sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností
 • zasielateľstvo

Na základe živnostenského oprávnenia na vykonávanie sprostredkovateľskej činnosti nie je možné vykonávať najmä:

 • sprostredkovanie poistenia
 • sprostredkovanie doplnkového dôchodkového poistenia
 • sprostredkovanie doplnkového dôchodkového sporenia
 • sprostredkovateľskú činnosť na kapitálovom trhu
 • činnosť sprostredkovateľov kolektívnych sporov
 • sprostredkovanie zamestnania za úhradu

19.4 Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby zahŕňa napríklad sprostredkovanie:

 • strojárenstva
 • stavebníctva
 • potravinárskej výroby
 • spracovania koží a kožušín
 • textilnej výroby
 • výroby odevov
 • výroby obuvi
 • spracovania dreva
 • polygrafickej výroby
 • chemickej výroby
 • výroby gumárenských a plastových výrobkov
 • výroby skla, porcelánu a keramických výrobkov
 • ťažkého strojárenstva
 • elektrotechnickej výroby
 • výroby čalúnnických výrobkov

19.5 Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla

 • oprava a výmena pneumatík (pneuservis), protektorovanie pneumatík
 • vyváženie kolies
 • výmena a opravy čelných skiel, okien vozidiel, lepenie bezpečnostných fólií a autofólií
 • antikorózna úprava vozidiel, umývanie a konzervovanie vozidiel
 • aplikácie antikoróznych a leštiacich prostriedkov pre ochranu karosérie
 • aplikácie antikoróznych prostriedkov  pre ochranu dutín vozidiel, podvozkov, nárazníkov, ložných plôch
 • montáž ťažných zariadení
 • montáž autopríslušenstva (poznámka: v rámci tejto živnosti nie je možné vykonávať montáž napĺňajúcu znaky regulovanej živnosti alebo činnosť, na ktorú sa vyžaduje povolenie podľa osobitného predpisu, napr.: montáž zabezpečovacích systémov – vyžaduje sa povolenie podľa zákona o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti)
 • lakovanie karosérie (bez opravy karosérie) striekaním
 • odstraňovanie starých náterov mechanicky, príprava podkladu odmastením
 • použitie dizajnérskeho lakovania a písmomaliarstva
 • výmena tesniacich prvkov karosérie a opravy vnútorného vybavenia karosérie vozidiel

19.6 Oprava a údržba potrieb pre domácnosť, športových potrieb a výrobkov jemnej mechaniky

 • brúsenie nožov, nožníc a nástrojov
 • oprava mechanických šijacích strojov
 • oprava a servis športových potrieb a náradia
 • oprava hračiek
 • oprava bicyklov a športových potrieb
 • oprava detských kočíkov
 • údržba a oprava mechanických častí kancelárskych strojov
 • oprava hudobných nástrojov
 • projektovanie, montáž, vykonávanie revízii, oprava a údržba meracej a regulačnej techniky
 • oprava optických prístrojov
 • oprava dáždnikov, slnečníkov
 • montáž, rekonštrukcia, údržba nevyhradených technických zariadení
 • inštalácia elektrických rozvodov a zariadení na bezpečné napätie
 • výmena skiel na hodinách a hodinkách
 • čistenie skiel hodín a hodiniek ultrazvukom
 • výmena remienkov na hodinkách
 • výmena batérií hodiniek a hodín
 • opravy vonkajších skriniek hodín napúšťaním, lakovaním (poznámka: v rámci tejto živnosti nie je možné vykonávať opravu hodín)
 • servis mobilných telefónov
 • projektovanie, montáž, opravy, revízie a údržba telekomunikačných zariadení
 • oprava a údržba elektronických registračných pokladníc

19.7 Oprava obuvi, brašnárskeho a sedlárskeho tovaru

Poznámka: v  rámci tejto živnosti nie je možné vykonávať najmä:

 • opravu ortopedickej obuvi

19.8 Oprava odevov, textilu a bytového textilu

 • oprava odevov, odevných doplnkov, sceľovanie  textílií
 • oprava bytového textilu
 • obťahovanie gombíkov
 • oprava pančúch

19.9 Oprava kožených a kožušinových výrobkov

 • čistenie a farbenie hotových výrobkov z kože a kožušín
 • úschova kožušinových výrobkov – kožuchov
 • oprava kožuchov a kožušinových výrobkov
 • oprava kožených odevov a doplnkov

Tipy pre vaše podnikanie raz týždenne na váš e-mail. Zadarmo:

Prečítajte si tiež...