Voľné živnosti: 20. Doprava a 21. Skladovacie služby

Odporúčané označenie voľných živností z oblasti dopravy.

Pozn. zoznam živností a ich vymedzenie nie je záväzné – pri zakladaní živností je možné zvoliť aj vlastné označenie a popis. Viac informácií.

Doprava

20.1 Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

20.2 Nepravidelná osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktoré majú okrem miesta pre vodiča najviac 8 miest na sedenie

Poznámka: súčasťou živnostenského oprávnenia nie je prevádzkovanie vnútroštátnej taxislužby (na jej prevádzkovanie sa vyžaduje koncesná listina).

20.3 Vykonávanie odťahovej služby

Poznámka: súčasťou živnostenského oprávnenia nie je vykonávanie odvozu vozidla na ložnej ploche nákladného vozidla.

20.4  Sťahovacie služby

Poznámka: v rámci živnostenského oprávnenia  je možné vykonávať aj:

  • prenášanie bremien v rámci budovy,
  • prenášanie bremien z vozidla do budovy a naopak,
  • naloženie bremien do vozidla, prevoz z nakládky na vykládku, vyloženie bremien z vozidla,
  • manipulácia s bremenom z nákladného priestoru vozidla až na miesto určenia v budove

20.5 Poskytovanie služby vedenia cudzieho motorového vozidla

20.6 Služby traťového kormidelníka

20.7 Služby verejných nosičov a poslov

20.8 Kuriérske služby

Poznámka: v rozsahu živnostenského oprávnenia nie je možné vykonávať triedenie poštových zásielok v distribučnom stredisku podľa zákona o poštových službách.

20.9 Predaj leteckých prepravných služieb

20.10 Poskytovanie prepravných služieb nemotorovými vozidlami

Poznámka: pri preprave osôb ide o poskytovanie služieb prostredníctvom: rikší, záprahových vozidiel…

20.11 Prevádzka malých plavidiel

Skladovacie a doplnkové služby

21.1 Skladovanie

Poznámka: živnostenské oprávnenie nezahŕňa poskytovanie možných doplnkových služieb:

  1. v spojení s obstarávaním prepravy tovaru poskytovanie doplnkových služieb ako napr.: manipulácia s nákladom – preklad nákladov, kompletovanie, baliace činnosti zakladá vznik koncesovanej živnosti – zasielateľstvo
  2. v spojení so skladovaním vybraných poľnohospodárskych komodít  zakladá vznik ohlasovacej voľnej živnosti – prevádzkovanie verejného skladu

21.2 Baliace činnosti, manipulácia s tovarom

Tipy pre vaše podnikanie raz týždenne na váš e-mail. Zadarmo:

Prečítajte si tiež...