virtualna-registracna-pokladnica

Virtuálne registračné pokladne štartujú 1. apríla

Už o 6 dní budeme môcť používať virtuálne registračné pokladnice. Registrujete sa čo najskôr, aby ste mohli prijímať tržby cez VRP aj vy.

Už od 1. apríla štartujú nové virtuálne registračné pokladnice. Ak ste sa rozhodli používať virtuálnu registračnú pokladňu namiesto elektronickej registračnej pokladne a doposiaľ ste sa ešte nestihli registrovať na daňovom úrade, pravdepodobne to už nestihnete do 1. apríla, pretože finančná správa vám nestihne vydať prihlasovacie údaje na čas (to znamená pred 1. aprílom).

Registrovať sa môžete aj naďalej, ale prihlasovacie údaje vám prídu až po prvom apríli. To znamená, že ak ste sa rozhodli používať VRP a od 1. apríla vám vzniká povinnosť evidovať tržby v registračnej pokladni, hotovosť budete môcť cez VRP prijímať až po pridelení prihlasovacích údajov.

Po overení vašej registrácie vás pracovníci daňového úradu zaregistrujú a pridelia vám kód VRP. Prihlasovacie údaje do aplikácie VRP a kód VRP vám budú doručené v bezpečnostnej obálke. Finančná správa tieto údaje zasiela poštou a to do vlastných rúk adresátovi na adresu, ktorú úrad eviduje v systéme.

Ak vypisujete žiadosť ručne, musíte ju vyplniť dvakrát. Žiadosť musí obsahovať PIN kód potrebný pre prvé prihlásenie a zároveň slúži ako podklad o podaní žiadosti.

Pre používanie virtuálnej registračnej pokladne sa už registrovalo viac ako 10 tisíc podnikateľov.

Prečítajte si všetko o virtuálnej registračnej pokladni v samostatnom článku.

Tipy pre vaše podnikanie raz týždenne na váš e-mail. Zadarmo:

Prečítajte si tiež...