Viazaná živnosť – základné informácie

Ktoré živnosti patria medzi viazané, ako preukázať odbornú starostlivosť.

Viazané živnosť sú uvedené v prílohe č. 2 Živnostenského zákona. Podmienkou pre ich prevádzkovanie je okrem všeobecných podmienok aj odborná spôsobilosť. Odbornú spôsobilosť pre jednotlivé viazané živnosti určuje takisto príloha č. 2 Živnostenského zákona. Všeobecné podmienky sú: vek 18 rokov (ak nie je pre odbornú spôsobilosť vyžadované inak), bezúhonnosť a spôsobilosť na právne úkony.

Medzi viazané živnosti patria: zlievanie drahých kovov, montáž, opravy a rekonštrukcie vyhradených tlakových, zdvíhacích a plynových zariadení a vykonávanie revízií a skúšok týchto zariadení, revízia vyhradených elektrických zariadení, opravy a údržba kancelárskych elektrických strojov a prístrojov a elektrických strojov a prístrojov pre domácnosť, očná optika, zubná technika, vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb, a ich zmien, projektovanie stavieb, uskutočňovanie stavieb a ich zmien, výkon činnosti stavbyvedúceho, výkon činnosti stavebného dozoru, prevádzkovanie autoškoly, vyučovanie v odbore cudzích jazykov, vyučovanie v odbore umenia, vykonávanie odbornej prípravy na úseku požiarnej ochrany, geodetické a kartografické činnosti, vykonávanie ohňostrojových prác, predaj pyrotechnických predmetov tried II a III a podtriedy T1, prevádzkovanie cestovnej kancelárie, prevádzkovanie cestovnej agentúry, sprievodca cestovného ruchu, masérske služby, ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach a v chatovej osade triedy 3, v kempingoch triedy 3 a 4, poskytovanie poštových služieb, činnosť autorizovanej osoby, verejné obstarávanie, inseminácia, pedikúra, realitná činnosť, bezpečnostno-technické služby, správa registratúry, činnosť environmentálneho overovateľa. Kompletný zoznam všetkých viazaných živností spolu s potrebnou odbornou spôsobilosťou nájdete v článku Zoznam viazaných živností.

Koncesované živnosti sú zrušené a patria medzi viazané

Od 1.6.2010 sú medzi viazané živnosti zahrnuté aj tie živnosti, ktoré pred týmto dátumom boli definované ako koncesované živnosti. Patria sem aj: vývoj a výroba zbraní alebo streliva, opravy, úpravy, ničenie, znehodnocovanie alebo výroba rezu zbraní, nákup, predaj, prenájom alebo úschova zbraní a streliva, preprava zbraní a streliva, prevádzkovanie strelnice, prevádzkovanie pohrebísk, zmenárne, cestná motorová doprava (vnútroštátna nepravidelná autobusová doprava, vnútroštátna nákladná cestná doprava, taxislužba), zasielateľstvo, poskytovanie technických služieb na ochranu majetku a osôb, prevádzkovanie závodného hasičského útvaru, organizovanie dobrovoľných dražieb.

Odborná spôsobilosť

Odborná spôsobilosť sa preukazuje výučným listom alebo iným dokladom o riadnom ukončení učebného odboru alebo študijného odboru a dokladom o vykonaní najmenej trojročnej praxe v odbore. Praxou v odbore sa rozumie aj základná (náhradná) služba v ozbrojených silách alebo civilná  služba, ak sa počas nej pravidelne vykonávali práce,  ktoré sú predmetom príslušnej remeselnej živnosti. Dokladom o  výkone prác je písomné potvrdenie vydané príslušným orgánom ozbrojených  síl alebo organizáciou, kde občan vykonával civilnú službu.

Ak ako fyzická osoba ustanovíte zodpovedného zástupcu, musí odborné predpoklady spĺňať tento zodpovedný zástupca. U právnickej osoby musí odborné predpoklady spĺňať povinne ustanovený zodpovedný zástupca.

Zodpovedný zástupca môže vykonávať túto funkciu len v jednej prevádzkarni. Živnostenský úrad môže povoliť výnimku, na základe žiadosti podnikateľa. Zodpovedný zástupca musí byť v pracovno-právnom vzťahu k podnikateľovi – toto neplatí v prípade, ak je zodpovedným zástupcom manžel/-ka, príbuzný v priamom rade alebo súrodenec. V pracovno-právnom vzťahu k právnickej osobe nemusí byť zodpovedný zástupca, ak je zároveň spoločníkom, alebo členom tejto právnickej osoby.

Pozrite si zoznam viazaných živností a ako preukázať odbornú spôsobilosť k jednotlivým viazaným živnostiam, plus súvisiace zákony k jednotlivým viazaným živnostiam.

Tipy pre vaše podnikanie raz týždenne na váš e-mail. Zadarmo:

Prečítajte si tiež...

2 komentáre

 1. Dobry den !
  Zacnem podakovanim, ze stranka je dobra a pomohla mi v zakladnej orientacii a rozsirila obzor. Dakujem!

  Chcem sa ale spytat na nasledovne: uz dlhsie sa venujem nakupom a predaju zbrani, ktore robim ako zberatel. Zaluba sa vsak rozrastla a chcem sa tomu venovat na inej urovni a z toho dovodu chcem poziadat o zbrojnu licenciu – predaj a nakup zbrani a streliva. Doteraz bolo vydanie licencie viazane na koncesovane cinnosti ale teraz, ked zivnosti mame remeselne, viazane a volne sa pravdepodobne nieco zmenilo.
  Avsak v zozname viazanych cinnosti som predaj a nakup zbrani nenasiel. Takisto nebol ani v remeselnych cinnostiach.
  Mozem si tento fakt vysvetlit, ze ide o volnu cinnost – nakup a predaj zbrani

  Dakujem a s pozdravom Dr. Jaroslav Vidan

 2. Ján Slúka píše:

  Prosím poraďte, ako postupovať v prípade žiadosti o priznanie predčasného starobného dôchodku po 1.1.2011. Ako deklarovať požiadavku zákona, že poistenec nevykonáva zárobkovú činnosť? Je možné dočasné pozastavenie viazanej živnosti („viazanej živnosti“ v zmysle Zák.138/1992 Zb. o autorizov.arch. a autoriz. staveb. inžinieroch), aby prípadne dotyčný po nároku na starobný dôchodok mohol ďalej vykonávať živnosť, resp. inú zárobkovú činnosť? Koho požiadať o pozastavenie viazanej živnosti na ktorú sa nevzťahuje Živnostenský zákon?
  Ďakujem