SOI

V prípade nejasností SOI-ka predávajúcim nepomôže

Slovenská obchodná inšpekcia pokutuje predávajúcich za porušenie zákonov na ochranu spotrebiteľa. Ak si u nich chcete vyjasniť prípadné nejasnosti, aby ste predišli pokute, tak nepochodíte.

Ak predávate tovar alebo služby spotrebiteľom, určite sa stretli s otázkami alebo nejasnosťami a radi by ste predišli zbytočnej pokute od SOI. Poviete si, spýtame sa Slovenskej obchodnej inšpekcie. Veď kto iný by vám mohol lepšie zodpovedať otázky, ak nie práve SOI. Veď je to práve Slovenská obchodná inšpekcia, ktorá pokutuje podnikateľov v prípade ochrany spotrebiteľa. Tak kto by vám lepšie poradil, ak nie SOI?

Ak sa nazdávate, že Slovenská obchodná inšpekcia vám zodpovie vaše otázky z pohľadu pondikateľa, mýlite sa. Na žiadosti o vyjasnenie povinností ohľadom ochrany spotrebiteľa vám SOI žiaľ neodpovie.

Obrátili sme na SOI s niekoľkými problémami, ktoré sú v Zákone na ochranu spotrebiteľa nedostatočne vysvetlené. Ale odpovede na otázky sme sa nedočkali. V oficiálnej odpovedi bolo totiž uvedené, že Slovenská obchodná inšpekcia

nemá právomoc vydávať záväzné stanoviská, príp. odporúčania pre postup predávajúceho vo veci výkonu práv a povinností stanovených legislatívou ochrany spotrebiteľa.

Takže, ak si proaktívne chcete splniť svoje povinnosti a dodržať povinnosti uložené zákonom na ochranu spotrebiteľa, Slovenská obchodná inšpekcia vám ako predávajúcemu nijako nepomôže.

Zaujímavé ale je, že pri pokutovaní svoje rozhodnutia vždy zdôvodňujú a uvádzajú aj výklad príslušných ustanovení zákonov.

Smutné je, že hoci sa preventívne snažíte predísť problémom (napríklad nechcete nijako obmedziť spotrebiteľské práva vašich zákazníkov), Slovenská obchodná inšpekcia vám v tejto prevencii nepomôže. Za to pri šetrení podnetu zákazníka alebo pri náhodnej kontrole vášho biznisu represívne udeľuje sankcie.

Tipy pre vaše podnikanie raz týždenne na váš e-mail. Zadarmo:

Prečítajte si tiež...