alternativne-riesenie-sporov-aj-v-predajni

V predajni musíte zákazníka informovať o alternatívnom riešení sporov (ARS)

Povinnosť informovať zákazníkov o alternatívnom riešení sporov (ARS) sa netýka len internetových obchodov, ale aj každej „kamennej“ predajne. Informácia o ARS musí byť súčasťou reklamačného poriadku alebo musí byť inak prístupná zákazníkom.

Prevádzkovatelia e-shopov už vedia o povinnosti informovať zákazníka e-shopu u o možnosti alternatívneho riešenia sporov. Táto povinnosť sa týka aj bežných predajní, nielen e-shopov.

ARS, teda alternatívne riešenie sporov, je možnosť, ktorú môžu zákazníci využiť v prípade, ak nie sú spokojní s vybavením reklamácie alebo ak sa domnievajú, že ste ako predávajúci porušili jeho práva. Podrobnejšie si o ARS môžete prečítať v článku Alternatívne riešenie sporov.

Podľa zákona na ochranu spotrebiteľa je každý predávajúci povinný spotrebiteľovi poskytnúť informáciu o možnosti obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov. Túto povinnosť majú obchodníci na Slovensku od 1.2.2016.

Slovenská obchodná inšpekcia doteraz kontrolovala dodržiavanie tejto informačnej povinnosti len v e-shopoch, no od júna dostali pokuty za porušenie povinnosti už aj bežné „kamenné“ obchody.

Ak nebudete vo svojej predajni zákazníkov informovať o možnostiach využitia ARS, podľa SOI tým znižujete rozsah práv spotrebiteľa garantovaných zákonom a hrozí vám v prípade kontroly pokuta, ktorá býva zvyčajne rádovo v stovkách EUR.

Ako si splniť povinnosť

Zákon nešpecifikuje, akým spôsobom by ste mali zákazníka informovať o možnosti využitia ARS. V zásade stačí, ak v obchode vyvesíte informáciu o možnostiach ARS na viditeľnom mieste prístupnom zákazníkom, prípadne ich na to upozorníte v letáčiku, ktorý zákazník dostane k produktu.

Najjednoduchšie je umiestniť informácie o ARS ako súčasť reklamačného poriadku. Ten tak či tak musíte mať v predajni umiestnený na viditeľnom mieste, takže stačí ho len doplniť o možnostiach ARS.

A o čom vlastne musíte zákazníka informovať? Nasledujúci text si môžete skopírovať a umiestniť v predajni:

Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

V prípade, že nemáte vo svojej predajni reklamačný poriadok, radi vám ho vypracujeme, stačí nás kontaktovať. Prečítajte si, čo musí obsahovať reklamačný poriadok v predajni.

Tipy pre vaše podnikanie raz týždenne na váš e-mail. Zadarmo:

Prečítajte si tiež...