oznacenie-predavacov-v-obchode

V predajni musíte mať označených predavačov

Nezabudnite, že vo vašej prevádzke musia byť zamestnanci označení odevom alebo menovkou tak, aby boli odlíšení od zákazníkov.

Ak máte akúkoľvek prevádzku, do ktorej majú prístup aj zákazníci, potom vaši zamestnanci musia mať nejaké označenie, ktoré ich odlíši od zákazníkov. Týka sa to napríklad obchodov a predajní, kde sa predáva tovar, ale aj prevádzok, v ktorých sa poskytujú služby (reštaurácie, servisy, kaderníctva…).

Povinnosť sa vzťahuje nielen na všetkých zamestnancov, ktorí prichádzajú do styku so zákazníkmi, ale aj na majiteľov či manažérov.

Nariaďuje to Zákon o ochrane spotrebiteľa č. 2007/250. Ten hovorí, že:

predávajúci a jeho zamestnanci v prevádzkarni, ktorí prichádzajú do styku so spotrebiteľom, musia mať označenie alebo odev, ktoré ich odlíši od spotrebiteľa; táto povinnosť sa nevzťahuje na predaj na trhových miestach.

V praxi túto povinnosť môžete zabezpečiť napríklad tak, že:

  • zamestnanci budú nosiť uniformu alebo iné oblečenie, ktoré jasne odlišuje zamestnanca od zákazníkov – napríklad vo firemných farbách alebo s logom firmy (stačí napríklad tričko s logom firmy),
  • zamestnanci budú nosiť menovku či iný identifikačný štítok alebo visačku.
Zamestnancov môžete odlíšiť firemným tričkom

Zamestnancov môžete odlíšiť firemným tričkom (zdroj: Lidl)

Zákon neprikazuje, aby boli zamestnanci označení menom, takže stačí menovka s označením „predavač“, „asistent“, či „brigádnik“. Ak je ale na menovke meno zamestnanca, zlepšuje to imidž vašej firmy a buduje lepšiu dôveryhodnosť.

Nezabudnite, že aj samotná prevádzka musí byť správne označená.

Tipy pre vaše podnikanie raz týždenne na váš e-mail. Zadarmo:

Prečítajte si tiež...