htmotnost-masa-v-surovom-stave

Uvádzate v jedálnom lístku hmotnosť mäsa v surovom stave? Musíte mať vypracované receptúry

Vo vašej reštaurácií, bistre či bufete ponúkate jedlá, pri ktorých je uvedená hmotnosť mäsa v surovom stave. Viete, že v tom prípade musíte mať v prevádzke k nahliadnutiu receptúry, podľa ktorých jedlá pripravujete? Platí to aj v prípade, ak v jedálnom lístku uvádzate celkovú hmotnosť jedla a nie ich jednotlivých zložiek.

Ak pri ponúkaných jedlách uvádzate informáciu o hmotnosti mäsovej zložky v surovom stave, tak si zákazník nemá ako overiť, či hmotnosť ponúkanej mäsovej zložky jedla po jeho úprave je totožná s deklarovanou hmotnosťou. A to z dôvodu, že deklarovaná hmotnosť sa vzťahuje na surový stav a skutočná hmotnosť pojednáva o hotovom stave mäsovej zložky pokrmu.

Preto ak uvádzate hmotnosť mäsa v surovom stave, musíte nejakým spôsobom preukázať, že hmotnosť mäsovej zložky po tepelnej úprave je zhodná s deklarovanou hmotnosťou tejto zložky pokrmu. Jedným z možných spôsobov, ako to preukázať, je mať vypracované receptúry na prípravu pokrmov, podľa ktorých pripravujete predávané jedlá.

Z takejto receptúry by mala byť zrejmá surovinová skladba, hmotnosť jednotlivých zložiek pokrmu v hotovom stave, technologický postup výroby a charakteristika výrobku.

Tieto receptúry musíte mať uložené v prevádzke a musíte ich predložiť v prípade kontroly od Slovenskej obchodnej inšpekcie, ale aj v prípade, ak si nahliadnutie do nich vyžiada zákazník.

Ak receptúru neviete predložiť, dopustíte sa porušenia § 4 ods. 1 a) Zákona na ochranu spotrebiteľa, ktorý hovorí, že:

Predávajúci je povinný predávať výrobky v správnej hmotnosti, miere alebo v správnom množstve a umožniť spotrebiteľovi prekontrolovať si správnosť týchto údajov.

Aj v prípade jedla, pri ktorom uvádzate len celkovú hmotnosť

Povinnosť mať vypracované receptúry a predložiť ich na vyzvanie máte aj vtedy, ak pri jedlách uvádzate celkovú hmotnosť celého jedla a nie jednotlivých častí.

Teda ak máte v jedálnom lístku uvedené napríklad „210g Grilovaný encián, hranolky a brusnicová omáčka“ a neuvádzate hmotnosť enciánu a hranoliek zvlášť, potom aj v tomto prípade musíte mať receptúru alebo vlastnú kalkuláciu na prípravu jedla.

Tipy pre vaše podnikanie raz týždenne na váš e-mail. Zadarmo:

Prečítajte si tiež...