postovne-podla-hmotnosti

Účtujete poštovné na základe hmotnosti? Musíte uviesť hmotnosť každého produktu

Ak máte v internetovom obchode uvedené ceny dopravy na základe hmotnosti zásielky, potom nezabudnite uviesť aj hmotnosť jednotlivých produktov. Alebo zmeňte sadzbu poštovného na paušálnu. Vyhnete sa tak zbytočnej pokute.

Jednou z mnohých povinností e-shopu je uviesť na webstránke internetového obchodu cenu za dopravu. Túto informáciu musí dostať zákazník vopred, t.z. ešte predtým, než odošle svoju objednávku.

Povinnosť nariaďuje Zákon na ochranu spotrebiteľa pri predajni na diaľku (102/2014):

Predávajúci je povinný pred uzavretím zmluvy uzavretej na diaľku oznámiť spotrebiteľovi  jasne a zrozumiteľne celkovú cenu tovaru ako aj náklady na dopravu, dodanie, poštovné a iné náklady a poplatky.

Ak ale uvádzate v e-shope cenu dopravy, ktorá je závislá od hmotnosti celkovej objednávky, mali by ste pri každom produkte uvádzať aj jeho hmotnosť, aby si kupujúci mohol vypočítať cenu za dopravu.

Ak ponúkate poštovné podľa hmotnosti a pri produktoch nebudete uvádzať ich hmotnosť, potom sa podľa SOI dopustíte porušenia vyššie citovanej povinnosti podľa Zákona na ochranu spotrebiteľa.

SOI udelila pokutu e-shopu, ktorý uvádzal výšku poštovného podľa cenníka Slovenskej pošty na základe hmotnosti, ale neuviedol pri produktoch ich hmotnosť. SOI pokutu zdôvodnila takto*:

účastník konania ako predávajúci na internetovej stránke neuvádzal hmotnosť ponúkaných výrobkov, ktorá je dôležitá pre výpočet poštovného podľa cenníka Slovenskej pošty, nakoľko účastník konania ako predávajúci neúčtoval spotrebiteľom paušálnu výšku poštovného.

Uvedeným konaním účastník konania porušil § 3 ods. 1 písm. a) zákona č. 102/2014 Z.z., ktorý mu ukladá povinnosť pred uzavretím zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho alebo ak sa zmluva uzatvára na základe objednávky spotrebiteľa, pred tým, ako spotrebiteľ odošle objednávku, jasne a zrozumiteľne oznámiť spotrebiteľovi hlavné vlastnosti tovaru alebo charakter služby v  rozsahu primeranom použitému prostriedku komunikácie a tovaru alebo službe.

Ak v e-shope uvádzate výšku poštovného na základe hmotnosti, urobte nasledovné:

  • zabezpečte, aby sa pri produkte zobrazovala aj jeho hmotnosť, alebo
  • nastavte výšku poštovného paušálne, t.j. jednotnú cenu poštovného bez ohľadu na hmotnosť zásielky.

Nezabudnite uviesť poštovné pre všetky prípady

Pripomíname, že zákazník musí poznať výšku poštovného aj v prípade, ak ide o zásielku s vyššou hmotnosťou.

Častou chybou e-shopov je, ak uvádzajú v internetovom obchode výšku poštovného len do istej hmotnosti (napríklad do 3kg) a pre zásielky s vyššou hmotnosťou majú uvedené vety typu „Pri balíku nad 3kg môže byť poštovné vyššie“ alebo „Poštovné pri zásielke nad 3kg vám oznámime po potvrdení objednávky.“

Výšku poplatkov za dopravu musí zákazník poznať vopred, a to vo všetkých prípadoch.

Rozhodnutie č.  D/0181/02/2017

Tipy pre vaše podnikanie raz týždenne na váš e-mail. Zadarmo:

Prečítajte si tiež...