vysledna-cena-po-zlave

Tovar v akcii, výpredaji alebo so zľavou musíte označiť výslednou cenou

Akýkoľvek tovar, ktorý ponúkate so zľavou, musíte označiť výslednou predajnou cenou. A to aj v prípade, ak máte v obchode výpredaj na všetko. Nestačí len uviesť výšku zľavy.

Ak máte v obchode v ponuke tovar so zľavou, vo výpredaji či v akcii, musíte ho riadne označiť výslednou predajnou cenou. To znamená, že nestačí pri tovare či produkte uviesť výšku zľavy, ale musíte uviesť cenu tovaru po odpočítaní zľavy. Týka sa to nielen kamenných predajní, ale aj tovaru predávaného v e-shopoch.

Napríklad ak máte v predajni či e-shope výrobok, ktorý pôvodne stál 100 EUR a ponúkate na neho 20% zľavu, musíte uviesť aj jeho konečnú cenu po zľave, teda cenu 80 EUR.

Povinnosť uvádzať výslednú cenu sa však týka aj prípadov, ak v obchode ponúkate zľavu na všetok tovar. Aj v tomto prípade musí byť každý výrobok označený aj výslednou cenou po zľave.

Ak máte napríklad v second hande akciu 30% zľava na všetok tovar, každý jeden druh oblečenia musíte mať označený výslednou cenou po odpočítaní zľavy.

V prípade takejto zľavy na všetok tovar je označovanie každého tovaru výslednou cenou samozrejme časovo a logisticky náročné, ale vyplatí sa to urobiť, v opačnom prípade vám Slovenská obchodná inšpekcia udelí pokutu za porušenie Zákona na ochranu spotrebiteľa. Konkrétne ide o povinnosť podľa §14 tohto zákona, ktorý hovorí:

Predávajúci je povinný označiť výrobok predajnou cenou a jednotkovou cenou.

Cena pred zľavou ani uvedenie percentuálnej výšky (napr. zľava 10%) či zľavy v eurách (napr. zľava 3€) nespĺňa požiadavku na označenie predajnou cenou. Každý tovar musí byť označený cenou, ktorý za tovar zákazník zaplatí. Tovar samozrejme môže byť označený cenou pred zľavou aj výškou zľavy, no tieto údaje sú dobrovoľné, ale označenie konečnou predajnou cenou je povinné.

Ak neoznačíte tovar konečnou predajnou cenou, už po zľave, hrozí vám od SOI pokuta, zvyčajne rádovo v stovkách EUR.

Tipy pre vaše podnikanie raz týždenne na váš e-mail. Zadarmo:

Prečítajte si tiež...