články na tému test

Vypracované otázky na test pre získanie príspevku na podnikanie

(55) Aká je minimálna dĺžka evidencie uchádzača o zamestnanie na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, pre účely poskytnutia príspevku na samostatne zárobkovú činnosť podľa § 49 alebo § 57 zákona o službách zamestnanosti?

V zmysle § 49 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti sa príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť poskytuje uchádzačovi o zamestnanie vedenému v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej 3 mesiace.