zatvorenie-zrusenie-prevadzky

Rušíte alebo dočasne zatvárate predajňu? Nezabudnite vyvesiť oznam a nahlásiť to obci

Plánujete dočasne zavrieť predajňu? Alebo rušíte prevádzku úplne? V takýchto prípadoch máte ako predávajúci povinnosť patrične označiť svoju prevádzku. Okrem toho zatvorenie predajne musíte nahlásiť aj obci.

Dočasné zatvorenie predajne

Chystáte sa na dovolenku alebo z dôvodu choroby musíte dočasne zatvoriť obchod? Ak plánujete zatvoriť predajňu či inú prevádzku na dlhšie ako 24 hodín, musíte na mieste, kde je uvedená prevádzková doba, označiť začiatok a koniec uzavretia prevádzkarne.

Oznam o dočasnom zatvorení prevádzky musíte umiestniť na predajňu najneskôr 24 hodín pred jej uzavretím. To platí pri v prípade, ak bude prevádzka zatvorená dlhšie ako jeden deň.

Prikazuje to zákon na ochranu spotrebiteľa č. 250/2007:

Pri dočasnom uzavretí prevádzkarne je predávajúci povinný na mieste, kde je uvedená prevádzková doba, označiť začiatok a koniec uzavretia prevádzkarne, a to najneskôr 24 hodín pred dočasným uzavretím prevádzkarne za predpokladu, že prevádzkareň je uzavretá dlhšie ako jeden deň.

Trvalé zatvorenie predajne

Ak predajňu či prevádzku rušíte úplne, musíte na mieste, kde máte uvedené otváracie hodiny, vyvesiť oznam o tom, kto a kde je povinný vyrovnať vaše záväzky voči spotrebiteľom, kde môže spotrebiteľ po zrušení predajne uplatniť reklamáciu a tiež dátum zrušenia predajne.

Tento oznam musíte na predajni vyvesiť najneskôr sedem dní pred plánovaným zatvorením predajne.

Zákon o ochrane spotrebiteľa hovorí:

Pri zrušení prevádzkarne je predávajúci povinný informovať najneskôr sedem dní pred zrušením prevádzkarne umiestnením oznamu v prevádzkarni na mieste, kde je uvedená prevádzková doba, o tom, kde a kto je povinný vyrovnať záväzky voči spotrebiteľom, najmä kde môže spotrebiteľ uplatniť svoju reklamáciu, a o dátume zrušenia prevádzkarne.

Nahlásenie obci

Trvalé zrušenie prevádzkarne musíte nahlásiť aj obci, v ktorej máte predajňu či prevádzku. Oznámenie musí byť písomné. Ak obec umožňuje elektronickú komunikácu, môžete to nahlásiť aj týmto spôsobom.

Obec potom túto informáciu poskytne zákazníkom, ktorí by po zatvorení predajne chceli napríklad reklamovať tovar.

Predávajúci o zrušení prevádzkarne písomne informuje obec, na ktorej území je prevádzkareň umiestnená; ak na tento účel obec sprístupní elektronickú službu verejnej správy, predávajúci môže informovať obec prostredníctvom tejto elektronickej služby. Obec je povinná na požiadanie tieto informácie poskytnúť spotrebiteľovi.

Ak zatvorenie prevádzky nenahlásite obci alebo ak neoznačíte predajňu informáciou o dočasnom či trvalom zatvorení prevádzky, potom môžete dostať pokutu od Slovenskej obchodnej inšpekcie – očakávajte ju vo výške cca 400 EUR.*

Nahlásenie živnostenskému úradu

Trvalé zatvorenie (zrušenie) prevádzky musíte nahlásiť aj živnostenskému úradu. Ak si túto povinnosť nesplníte, môžete dostať pokutu do výšky 663 EUR.

Zrušenie prevádzky musíte živnostenskému úradu nahlásiť do 15 dní od zrušenia.

Rozhodnutie SOI č. P/0152/02/2017.

Tipy pre vaše podnikanie raz týždenne na váš e-mail. Zadarmo:

Prečítajte si tiež...