Remeselné živnosti: Výroba zdravotníckych výrobkov, presných a optických prístrojov a hodín

Obsahové vymedzenie remeselých živnosti z oblasti výroby zdravotníckych výrobkov, presných a optických prístrojov a hodín – výroba a opravy protetických výrobkov, hodinárstvo, výroba a opravy ortopedickej obuvi. Ktoré činnosti patria do týchto remeselných živností a ktoré činnosti je možné vykonávať ako voľnú živnosť.

9. Výroba a opravy protetických výrobkov

Výroba a oprava protetických výrobkov zahŕňa:

 • Navrhovanie, výroba a opravy individuálne vyrábaných protetických pomôcok, bandáží všetkých druhov, kompresívnych výrobkov, kompenzačných pomôcok (osobných), vybavenia bytu (bez zásahu do stavebníctva), sedacích klinov a bedrových opierok.

10. Výroba a opravy ortopedickej obuvi

Výroba a oprava ortopedickej obuvi zahŕňa:

 • Odber mier pre ortopedickú obuv, zhotovenie pozitívnych a negatívnych odliatkov vrátane korekcie a úpravy kopýt,
 • výroba, skúšky, úpravy a opravy ortopedickej obuvi,
 • kontrola funkčnosti vrátane aplikácie a
 • výdaj individuálnej ortopedickej obuvi.

Nasledujúce súvisiace činnosti nepatria medzi remeselné a je ich možné vykonávať ako voľnú živnosť:

 • výroba, oprava a úprava ostatnej obuvi

11. Hodinárstvo

Hodinárstvo zahŕňa:

 • Zostavovanie, nastavovanie, diagnostika a opravy mechanických, elektromechanických a elektronických časomerných prístrojov.
 • Montáž, demontáž, údržba, čistenie, mazanie, skúšanie a nastavovanie hodinových strojčekov a
 • výroba, opravy, úpravy a údržba jednotlivých mechanických súčastí hodinových prístrojov s využitím technologických postupov z oblasti jemnej mechaniky ručným alebo strojným obrábaním.

Nasledujúce súvisiace činnosti nepatria medzi remeselné a je ich možné vykonávať ako voľnú živnosť:

 • výmena skiel na hodinkách a hodinách
 • výmena remienkov a batérií
 • rekonštrukcia a oprava vonkajšej skrinky hodín napúšťaním, lakovaním.

Tipy pre vaše podnikanie raz týždenne na váš e-mail. Zadarmo:

Prečítajte si tiež...