Remeselné živnosti: Výroba motorových a ostatných dopravných prostriedkov

Obsahové vymedzenie remeselých živnosti z oblasti výroby motorových a ostatných dopravných prostriedkov – opravy pracovných strojov, diagnostika opravy cestných motorových vozidiel, opravy karosérií. Ktoré činnosti patria do týchto remeselných živností a ktoré činnosti je možné vykonávať ako voľnú živnosť.

6. Opravy pracovných strojov

Oprava pracovných strojov zahŕňa:

 • Opravy pracovných strojov (ide o stroje, ktoré sú prispôsobené vykonávať pracovné činnosti) a ich funkčných celkov.
 • Demontáž, kontrola a opravy jednotlivých súčiastok, podskupín a skupín a ich montáže;
 • Všetky stupne opravárenských prác.
 • Kontrola funkcií po vykonaných opravách a uvádzanie opravených pracovných strojov do prevádzky.

Nasledujúce súvisiace činnosti nepatria medzi remeselné a je ich možné vykonávať ako voľnú živnosť:

 • prípravné práce pri oprave a údržbe pracovných a poľnohospodárskych strojov
 • prípravné práce pri dennej technickej údržbe pracovných a  poľnohospodárskych strojov  (čistenie, umývanie)
 • výmena jednoduchých mechanických častí strojov podľa odporučenia výrobcu

7. Diagnostika a opravy cestných motorových vozidiel

Diagnostika a oprava cestných motorových vozidiel zahŕňa:

 • Diagnostiku, opravy, údržbu, servis, záručné a pozáručné prehliadky – mopedov, motocyklov, osobných automobilov, autobusov, nákladných automobilov, ťahačov, prípojných vozidiel a traktorov;
 • diagnostika, opravy, úpravy a výmeny mechanických, pneumatických, hydraulických skupín a podskupín vozidiel ako aj elektrického vybavenia motorových vozidiel.

Obsahom živnosti je renovácia systémov, konštrukčných častí a samostatných technických celkov vozidiel, diagnostika a nastavovanie prevádzkových parametrov vozidiel vrátane nastavenia emisií.

Nasledujúce súvisiace činnosti nepatria medzi remeselné a je ich možné vykonávať ako voľnú živnosť:

 • oprava a výmena pneumatík (pneuservis), protektorovanie pneumatík
 • vyváženie kolies
 • výmena a opravy čelných skiel, okien  vozidiel, lepenie bezpečnostných fólií
 • antikorózna úprava vozidiel, umývanie a konzervovanie vozidiel
 • aplikácie antikoróznych  prostriedkov  pre ochranu dutín vozidiel, podvozkov, nárazníkov, ložných plôch
 • montáž ťažných zariadení

8. Opravy karosérií

Oprava karosérií zahŕňa:

 • Opravy karosérií motorových i nemotorových osobných, nákladných a špeciálnych vozidiel, pracovných strojov (samohybných a prípojných, účelových nadstavieb a ich dielov,
 • opravy poškodených častí ručným alebo strojným tvárnením, rovnaním, vyťahovaním, vyklepávaním vyváraním alebo vyvaľovaním.
 • Skompletizovanie výstroje karosérií, povrchová úprava.

Nasledujúce súvisiace činnosti nepatria medzi remeselné a je ich možné vykonávať ako voľnú živnosť:

 • lakovanie karosérie (bez opravy karosérie) striekaním
 • odstraňovanie starých náterov – mechanicky, chemicky, príprava podkladu odmastením
 • použitie dizajnérskeho lakovania, písmomaliarstva
 • výmena tesniacich prvkov karosérie a opravy vnútorného vybavenia karosérie vozidiel
 • aplikácie antikoróznych a leštiacich prostriedkov pre ochranu karosérie

Tipy pre vaše podnikanie raz týždenne na váš e-mail. Zadarmo:

Prečítajte si tiež...