Remeselné živnosti: Výroba kovov a kovových výrobkov

Obsahové vymedzenie remeselých živnosti z oblasti výroby kovov a kovových výrobkov – zámočníctvo, kovoobrábanie, galvanizácia kovov a smaltovanie. Ktoré činnosti patria do týchto remeselných živností a ktoré činnosti je možné vykonávať ako voľnú živnosť.

1. Zámočníctvo

Zámočníctvo zahŕňa:

 • Odborné práce na zhotovovanie kovových súčiastok a dielov ručným a jednoduchým strojným obrábaním podľa výkresovej dokumentácie.
 • Montážne a demontážne práce pri opravách, údržbe a nastavovaní strojov a strojných zariadení, okrem strojov a strojných zariadení spadajúcich do inej reglementovanej živnosti.
 • Zhotovovanie, montáž, osadzovanie, opravy, údržba a nastavovanie stavebných zámočníckych výrobkov a konštrukcií z kovových materiálov, s využitím unifikovaných a normalizovaných dielov a výrobkov používaných v stavbách.
 • Montáž, bežné, stredné a generálne opravy strojov a zariadení, nastavovanie a uvádzanie do chodu nových pracovných prostriedkov podľa dispozícií výrobcu, inštalácia strojov.

Nasledujúce súvisiace činnosti nepatria medzi remeselné a je ich možné vykonávať ako voľnú živnosť:

 • zhotovovanie jednoduchých kovových súčiastok (nity, podložky, matice, pružiny, klince, petlice a pod.)
 • zhotovovanie jednoduchých kovových konštrukcií a výrobkov z kovu (rebríky, mreže, zábradlia)
 • mechanická úprava kovov a plechov (ohýbanie, rezanie, strihanie na mieru)
 • výroba nádrží, zásobníkov a kontajnerov z kovu
 • výroba kovového nábytku
 • výroba kovových kuchynských potrieb a riadu (panvice, pekáče a pod.) a kovového sanitárneho tovaru (výlevky, drezy a pod.)
 • výroba úžitkových a dekoračných predmetov z kovu (dobové štýlové štíty, kryty, puzdrá pre zbrane, ozdobné grily, súpravy na ohniská)
 • výroba brán a prvkov na oplotenie
 • výroba drobných kovových obalov (plechovice, tuby a pod.)
 • výroba drôtených výrobkov (pletivo, siete)
 • výroba kľúčov, visiacich zámkov, závesov, montáž a demontáž mechanických zámkov
 • vykonávanie zváracích prác (elektrickým oblúkom, plameňom, bodovým a švovým zváraním), paličské práce
 • výroba kotevných prípravkov pre stavebné zámočnícke výrobky
 • kováčstvo

2. Nástrojárstvo

Nástrojárstvo zahŕňa:

 • Zhotovovanie, zostavovanie, opravy a servis, nastavovanie rezných a tvárniacich nástrojov, nestanovených meradiel, upínacích, montážnych, kontrolných a iných prípravkov, foriem pre spracovanie plastov.
 • Tlakové liatie kovov a kovových zlievárenských modelov technológiami ručného trieskového spracovania kovov a plastov.
 • Tepelné spracovanie kovov za účelom dosiahnutia požadovaných vlastností výrobkov.
 • Technológie opracovania kovov (napr. elektroiskrové, laserové).
 • Práce jemnej mechaniky.
 • Montáž nástrojov a pomôcok pre humánne a veterinárne lekárstvo.

Nasledujúce súvisiace činnosti nepatria medzi remeselné a je ich možné vykonávať ako voľnú živnosť:

 • výroba nožiarskych výrobkov (nože, vrtáky, závitníky)
 • výroba nožiarskeho tovaru (kuchynské príbory, nožnice, pracovné a vreckové nože)
 • výroba sériovo vyrábaných ručných nástrojov (kliešte, skrutkovače, píly, kladivá, pilníky, brúsne kotúče a pod.)
 • výroba sériovo vyrábaných kľúčov a zámkov
 • brúsenie, leštenie a skladanie nožov, dýk, britiev, nožníc
 • ostrenie nástrojov drobnej záhradnej a lesnej mechanizácie, píl, kotúčových píl

3. Kovoobrábanie

Kovoobrábanie zahŕňa:

Výrobu a opravy kovových (aj nekovových) polotovarov, dielov a jednotlivých výrobkov všetkými druhmi strojného trieskového obrábania, najmä sústružením, frézovaním, brúsením, hobľovaním, obrážaním, vŕtaním, vyvrtávaním, preťahovaním a ďalšími špeciálnymi spôsobmi obrábania na obrábacích strojoch, vrátane nových (napr. laser) technológií obrábania kovových (aj nekovových) materiálov (napr.: železo, plasty, drevo a pod.).

Nasledujúce súvisiace činnosti nepatria medzi remeselné a je ich možné vykonávať ako voľnú živnosť:

 • ručné opracovanie kovových materiálov tradičnými technológiami (kovolejárstvo, kovotepectvo, umelecké kováčstvo, medailérstvo, rytie do kovov, cínarstvo)
 • rezanie závitov
 • zvonárstvo
 • výroba pamätných mincí a medailí, pasiarské práce
 • apretácia výrobkov – pílením, brúsením pneumatickým náradím
 • dokončovacie práce hotových kovových výrobkov jednoduchým ručným opracovaním alebo pomocou drobnej ručnej mechanizácie

4.  Galvanizácia kovov

Galvanizácia kovov zahŕňa:

 • Chemická a elektrochemická úprava povrchu súčiastok strojov a strojných zariadení, úžitkových predmetov, hudobných nástrojov a umeleckých predmetov kusovou výrobou, alebo sériovo na linkách odmasťovaním, morením, elektrolytickým leštením, fosfátovaním a pokovovaním (chrómovanie, pomedenie, niklovanie, zinkovanie, cínovanie, striebrenie, pozlacovanie, eloxovanie a podobne).
 • Žiarové a plazmové nástreky kovových materiálov.

Nasledujúce súvisiace činnosti nepatria medzi remeselné a je ich možné vykonávať ako voľnú živnosť:

 • príprava roztokov pre chemickú a elektrochemickú povrchovú úpravu.
 • príprava súčiastok pre povrchovú úpravu (ručné a trieskové obrábanie) chemickou a elektrochemickou cestou
 • povrchová ochrana výrobkov lakmi, tmelmi, nátermi
 • chemické černenie kovov, odmasťovanie

5. Smaltovanie

Smaltovanie zahŕňa:

 • Príprava smaltovacích suspenzií, nanášanie základných povrchových krycích vrstiev na kovové diely, súčiastky a výrobky, najmä technológiou máčania, polievania, striekania alebo nanášanie práškov a
 • nasledovné vypaľovanie skleného alebo keramického povlaku v smaltovacích peciach, vrátane úpravy (prípravy) povrchu a
 • nanášanie vrstiev podľa požiadaviek rôznymi dekoračnými technikami (napr. nanášanie povlakov cez šablóny, lemovaním, tieňovaním, sieťotlačou).

Nasledujúce súvisiace činnosti nepatria medzi remeselné a je ich možné vykonávať ako voľnú živnosť:

 • metalizácia kovov
 • tepelné spracovanie kovov – kalenie, žíhanie
 • príprava povrchu výrobkov pred vykonávaním rôznych druhov smaltovacích prác
 • poťahovanie kovových predmetov nekovovými materiálmi (plasty)
Zámočníctvozahŕňa:

Odborné práce na zhotovovanie kovových súčiastok a dielov ručným a jednoduchým strojným obrábaním podľa výkresovej dokumentácie. Montážne a demontážne práce pri opravách, údržbe a nastavovaní strojov a strojných zariadení, okrem strojov a strojných zariadení spadajúcich do inej reglementovanej živnosti. Zhotovovanie, montáž, osadzovanie, opravy, údržba a nastavovanie stavebných zámočníckych výrobkov a konštrukcií z kovových materiálov, s využitím unifikovaných a normalizovaných dielov a výrobkov používaných v stavbách. Montáž, bežné, stredné a generálne opravy strojov a zariadení, nastavovanie a uvádzanie do chodu nových pracovných prostriedkov podľa dispozícií výrobcu, inštalácia strojov.

Zámočníctvo

zahŕňa:

Odborné práce na zhotovovanie kovových súčiastok a dielov ručným a jednoduchým strojným obrábaním podľa výkresovej dokumentácie. Montážne a demontážne práce pri opravách, údržbe a nastavovaní strojov a strojných zariadení, okrem strojov a strojných zariadení spadajúcich do inej reglementovanej živnosti. Zhotovovanie, montáž, osadzovanie, opravy, údržba a nastavovanie stavebných zámočníckych výrobkov a konštrukcií z kovových materiálov, s využitím unifikovaných a normalizovaných dielov a výrobkov používaných v stavbách. Montáž, bežné, stredné a generálne opravy strojov a zariadení, nastavovanie a uvádzanie do chodu nových pracovných prostriedkov podľa dispozícií výrobcu, inštalácia strojov.

Tipy pre vaše podnikanie raz týždenne na váš e-mail. Zadarmo:

Prečítajte si tiež...