reklamacie

Reklamácie: Môžeme reklamáciu vyriešiť darčekovou poukážkou?

Otázka: Zákazník u nás reklamoval tovar. Môžeme mu peniaze vrátiť vo forme poukážok na nákup v našom obchode?

Odpoveď:

Prípustné formy vybavenia reklamácie určuje Zákon na ochranu spotrebiteľa č. 250/20076. Reklamáciu je možné vybaviť len jedným z týchto povolených spôsobov:

  • odovzdaním opraveného výrobku,
  • výmenou výrobku,
  • vrátením kúpnej ceny,
  • vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku,
  • písomnou výzvou na prevzatie plnenia
  • odôvodneným zamietnutím reklamácie.

Ak sa reklamácia vybavuje vrátením kúpnej ceny, musí sa vrátiť v peňažnej forme (hotovosť, vrátenie platby kartou).

Darčekový poukaz, darčeková karta či iná forma poukážky nie je jedným zo zákonných spôsobov vybavenia reklamácie.

Za vrátenie kúpnej ceny vo forme nákupnej poukážky môže predávajúci dostať pokutu.

Napríklad známemu obchodu Humanic, ktorý zákazníkovi vrátil kúpnu cenu vo forme darčekovej karty, udelila Slovenská obchodná inšpekcia pokutu vo výške 2.500 EUR*.

SOI k tomu dodáva: Aj keď spotrebiteľ prevezme poukážku – čipovú kartu – zákon tento spôsob ukončenia reklamačného konania nepozná. Hoci zákazník súhlasil s prevzatím darčekovej karty, zákon neumožňuje zmluvným stranám odlišnú formu, než aká je taxatívne predpísaná.

* Rozhodnutie č. P/0207/05/2017

Tipy

Ako správne postupovať pri vybavení reklamácie, aké postupy musíte dodržať a ako sa vyhnúť problémom sa dozviete v našej publikácii Reklamačný manuál.

Prečítajte si, ako je to s reklamáciou tovaru v e-shope, či môžete v rámci reklamácie vymeniť tovar za iný model, o povinnosti viesť evidenciu aj neexistujúcich reklamácií, o tom, ako sa počítajú dni na vybavenie reklamácie. Nezabudnite ani na povinnosť informovať zákazníka o vybavení reklamácie písomne.

Tipy pre vaše podnikanie raz týždenne na váš e-mail. Zadarmo:

Prečítajte si tiež...