Nežiadajte doručiť reklamovaný tovar v originálnom obale

Reklamácia: môžeme odmietnuť prijatie reklamácie tovaru, ktorý je špinavý alebo znečistený?

Otázka: Zákazník priniesol tovar na reklamáciu, ten je však veľmi špinavý. Môžeme takýto znečistený tovar odmietnuť prijať na reklamáciu z hygienických dôvodov?

Odpoveď:

Niektorí predajcovia v reklamačnom poriadku v predajni alebo obchodných podmienkach e-shopu uvádzajú podmienku, že tovar doručený na reklamáciu  musí zákazník doručiť čistý, resp. neznečistený.

Takáto podmienka je v poriadku za predpokladu, ak takýto tovar neodmietnete prijať na reklamáciu.

To znamená, že môžete od zákazníka požadovať, aby tovar na reklamáciu priniesol čistý, no ak zákazník túto podmienku nesplní, nemôže to byť dôvodom pre neprijatie tovaru na reklamáciu.

Reklamáciu musíte prijať vždy – stačí, ak zákazník splní dve podmienky:

Ak zákazník splní tieto dve podmienky, nemôžete odmietnuť prijatie tovaru na reklamáciu, a to ani v prípade, ak by ho zákazník doniesol špinavý. Aj v takomto prípade musíte tovar prijať na reklamáciu. Tú môžete následne zamietnuť, ale až potom, čo tovar riadne prijmete na reklamáciu.

Ak chcete reklamáciu zamietnuť z dôvodu, že tovar bol na reklamáciu odovzdaný špinavý, mali by ste túto informáciu mať v záručnom liste alebo v návode na použitie – teda zákazník musí vedieť o takejto podmienke vopred.

Pozor na formuláciu

Ako sme už uviedli, môžete od zákazníka požadovať, aby tovar na reklamáciu priniesol čistý či neznečistený. Ale nesmiete to uvádzať ako podmienku prijatia na reklamáciu, resp. nemôžete odmietnuť prijatie tovaru na reklamáciu.

To znamená, že nemôžete napríklad uviesť v reklamačnom poriadku alebo obchodných podmienkach takéto vety:

Predávajúci má právo neprijať tovar na reklamáciu, ak je doručený tovar znečistený.

❌ Ak bude reklamovaný tovar špinavý, predávajúci ho z hygienických dôvodov odmietne prijať na reklamáciu.

❌ Reklamácia nebude prijatá, ak bude reklamovaný tovar znečistený alebo špinavý.

Môžete uviesť nasledovné ustanovenia:

✅ Ak zákazník doručí tovar na reklamáciu špinavý alebo znečistený, reklamácia môže byť z hygienických príčin odôvodnene zamietnutá.

✅ Tovar doručený na reklamáciu by mal byť z hygienických dôvodov čistý, v opačnom prípade môže byť reklamácia odôvodnene zamietnutá.

Tip: Prečítajte si podrobnejšie informácie o tom, kedy môžete a kedy nemôžete odmietnuť prijatie tovaru na reklamáciu.

Tipy pre vaše podnikanie raz týždenne na váš e-mail. Zadarmo:

Prečítajte si tiež...