bateria-zaruka-zivotnost-reklamacia

Reklamácia batérie – záručná doba vs. životnosť

Predávate prístroje, ktorých súčasťou sú batérie alebo akumulátory – napr. notebooky, hodinky, akumulátorové náradie? A tiež uvádzate v záručných podmienkach, že záruka na batériu je len 6 mesiacov? Pozor na porušenie zákona.

Častou chybou v obchodných podmienkach e-shopov alebo v záručných listoch predajcov je uvedenie skrátenej záručnej doby na batérie. Predajcovia napríklad uvádzajú, že záručná doba na batérie je 6 mesiacov.

Takéto skrátenie záručnej doby nie je možné a SOI predajcu za takúto podmienku môže odmeniť pokutou.

Je totiž rozdiel medzi životnosťou výrobkuzáručnou dobou výrobku.

Záručná doba na veci je zo zákona minimálne 24 mesiacov. Záručnú dobu nie je nikdy možné skrátiť.

V rámci záruky predávajúci zodpovedá za vady výrobku. Nejde o však vadu, pokiaľ z povahy predanej veci vyplýva, že jej životnosť je kratšia než záručná doba a keď pri obvyklom užívaní takej veci dôjde k jej celkovému opotrebovaniu ešte pred uplynutím záručnej doby.

Avšak aj pri veciach, kde sa očakáva kratšia životnosť, nemožno zákazníkovi uprieť právo na reklamáciu a ani skrátiť záručnú dobu na menej ako 24 mesiacov.

Ak ide napríklad o akumulátorovú batériu do vŕtačky, tak samotný akumulátor môže mať skrátenú životnosť, ale počas záručnej doby môže dôjsť k poruche napríklad konektoru na batérii – a za takúto vadu je už predávajúci zodpovedný.

Preto nie je možné odmietnuť reklamáciu ani takého výrobku, pri ktorom je uvedená kratšia živnosť.

Reklamáciu veci, ktorá nefunguje v dôsledku kratšej životnosti batérie, môžete samozrejme aj zamietnuť. Avšak výrobok musíte prevziať na reklamáciuvybaviť ju jedným zo stanovených spôsobov podľa zákona. Ak reklamáciu plánujete vzhľadom na kratšiu životnosť výrobku zamietnuť, potom musíte postupovať jedným z povolených spôsobov:

  1. ak výrobok zákazník reklamuje do 12 mesiacov od kúpy, reklamáciu môžete zamietnuť len na základe odborného posúdenia,
  2. ak výrobok zákazník reklamuje po 12 mesiacoch od kúpy, môžete reklamáciu zamietnuť aj bez odborného posúdenia, ale musíte ho informovať o tom, kam môže kupujúci zaslať výrobok na odborné posúdenie.

Zopakujeme teda, že aj v prípade batérie:

  • platí záručná doba 24 mesiacov,
  • zákazník môže batériu alebo prístroj s akumulátorom reklamovať kedykoľvek v záručnej dobe,
  • nemôžete odmietnuť prijatie takéhoto výrobku na reklamáciu a reklamáciu musíte vždy vybaviť (hoci aj zamietnutím),
  • nemôžete v obchodných podmienkach alebo v záručnom liste uvádzať, že „záruka na batérie je 6 mesiacov“,
  • reklamáciu batérie môžete zamietnuť, ale musíte ju vybaviť predpísaným formálnym spôsobom.

Ak by ste odmietli prevziať takýto výrobok na reklamáciu, dopustili by ste sa tzv. upierania práv spotrebiteľa.

SOI k tomu dodáva:

Ani životnosť (funkcia) obmedzená na kratší čas použitia nespôsobí skrátenie záručnej lehoty. V tomto prípade záruka spotrebiteľovi zabezpečuje, že môže kedykoľvek v záručnej dobe vec použiť, avšak len po dobu, ktorá vyplýva z povahy veci alebo ktorá je na nej vyznačená ako doba životnosti (funkcie).

Takisto pripomíname, že ak chcete reklamáciu nefunkčnej batérie zamietnuť (či už na základe odborného posúdenia alebo po 12 mesiacoch od kúpy bez neho), musíte na obmedzenú životnosť zákazníka upozorniť pri kúpe výrobku, napríklad v záručnom liste alebo v popise výrobku na obale či v priloženom návode na použitie.

Pokuta

Ak v obchodných podmienkach alebo v záručnom liste obmedzíte záruku na batérie na kratšiu dobu ako 24 mesiacov, potom môžete dostať pokutu od SOI za obmedzenie práva spotrebiteľa uplatniť reklamáciu v lehote ustanovenej právnymi predpismi.

Napríklad predávajúci dostal pokutu za to, že v záručných podmienkach uvádzal: „na batériu je poskytovaná záruka 6 mesiacov mail-in z dôvodu, že sa jedná o spotrebný materiál s obmedzenou životnosťou“. Podľa SOI predávajúci v danom prípade obmedzil 24 mesačnú záručnú dobu vyplývajúcu z platných právnych predpisov na 6 mesačnú. Uvedeným konaním došlo k upieraniu spotrebiteľovho práva podľa § 3 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa.

Tipy

Ako správne postupovať pri vybavení reklamácie, aké postupy musíte dodržať a ako sa vyhnúť problémom sa dozviete v našej publikácii Reklamačný manuál.

Prečítajte si, ako je to s reklamáciou tovaru v e-shope, či môžete v rámci reklamácie vymeniť tovar za iný model, o povinnosti viesť evidenciu aj neexistujúcich reklamácií, o tom, ako sa počítajú dni na vybavenie reklamácie. Nezabudnite ani na povinnosť informovať zákazníka o vybavení reklamácie písomne.

Tipy pre vaše podnikanie raz týždenne na váš e-mail. Zadarmo:

Prečítajte si tiež...