Pripravte sa na systém eKasa – čo vás čaká?

Finančná správa spustila projekt eKasa, ktorý so sebou prináša výrazné zmeny pre množstvo podnikateľov. V skratke ide o online napojenie všetkých registračných pokladníc na systém finančnej správy. Čo systém eKasa predstavuje, aké zmeny so sebou prináša a koho sa dotýka?

Čo rozumieme pod systémom eKasa

Ako sme už povedali vyššie, je to internetové napojenie všetkých registračných pokladníc, a to priamo na systém finančnej správy Slovenskej republiky. Pre lepšiu predstavu ide o okamžité evidovanie každého nákupu, pričom sa doklady automaticky ukladajú v centrálnom úložisku eKasa.

Ciele projektu eKasa

Čo bolo cieľom zavedenia systému eKasa? Boj proti daňovým únikom. Vďaka online prepojeniu vedia na daňovom úrade v reálnom čase pozorovať tržby podnikateľov v hotovosti, pričom v prípade podozrivého správania môžu u podnikateľa vykonať okamžitú kontrolu.

Projekt eKasa tým chce chrániť poctivých podnikateľov a zároveň predísť manipulácii s pokladničnými dokladmi či obchádzaniu povinného evidovania tržieb.

Pozitíva systému eKasa

Systém eKasa so sebou prináša hneď niekoľko pozitív. Aké to sú?

  • zníženie administratívnej záťaže, nakoľko už nebude potrebné viesť knihu pokladnice
  • zníženie nákladov, pretože už nebude treba pravidelné servisné prehliadky
  • zjednodušené podávanie kontrolných výkazov DPH či daňového priznania
  • žiadne denné uzávierky
  • dostupnosť tržieb 24 hodín denne, 7 dní v týždni
  • automatický a prehľadný systém
  • na účely online registračnej pokladnice stačí počítač, tablet či mobil

Negatíva systému eKasa

Systém eKasa so sebou prináša aj pár negatív. Nevýhodou pre mnohých podnikateľov môže byť napríklad nutnosť internetového pripojenia. Tým, ktorí ho doteraz nepotrebovali, sa vďaka tomu zvýšia finančné náklady.

Ďalšou nevýhodou je zvýšená zodpovednosť za údaje odoslané do systému eKasa. V prípade, že pokladničné doklady nebudú obsahovať potrebné náležitosti, hrozí podnikateľovi pokuta, a to vo výške od 330 eur do 3300 eur.

Ako sa na systém eKasa prechádza

Prechod na eKasa pokladnicu je možný viacerými spôsobmi. Buď je potrebný upgrade elektronickej pokladnice na online registračnú pokladnicu, alebo sa elektronická registračná pokladnica vyradí z prevádzky a zakúpi sa nová online registračná pokladnica, prípadne sa prejde na virtuálnu registračnú pokladnicu, takzvané VRP.

Pri prechode na systém eKasa treba požiadať o pridelenie kódu pokladnice ako eKasa klient. Žiadosti o pridelenie kódu nájdete na portáli finančnej správy v Katalógu formulárov.

Dokedy sa treba na systém eKasa pripojiť

Od 1. apríla 2019 sa musia k systému eKasa pripojiť všetky novovzniknuté prevádzky a pokladnice, teda všetci podnikatelia, ktorí od tohto dátumu začali evidovať tržby. Všetci ostatní prechádzajú na tento systém postupne, a to do 30. júna 2019.

zdroj: elcom.eu

zdroj: elcom.eu

Od 1. júla 2019 musí byť na systém eKasa napojený každý podnikateľ. Všetky pokladnice tak budú musieť byť prepojené cez internet so systémom finančnej správy. Tí podnikatelia, ktorí už používajú virtuálnu registračnú pokladnicu, tak majú o starosť menej, nakoľko sa ich to netýka.

Ktorých podnikateľov sa tieto zmeny dotýkajú

V súčasnosti je podľa informácií finančnej správy v prevádzke vyše 270 000 registračných pokladníc, pričom približne 40 000 pokladníc je virtuálnych a 230 000 je elektronických.

Povinnosti prináša systém eKasa práve tým podnikateľom, ktorí používajú elektronickú registračnú pokladnicu.

Od 1. júla 2019 už pre každého nového podnikateľa, ktorý začne používať pokladnicu, platí, že musí byť napojená na systém eKasa, teda buď bude mať online registračnú pokladnicu, alebo virtuálnu registračnú pokladnicu.

Tipy pre vaše podnikanie raz týždenne na váš e-mail. Zadarmo: