Prekážajú vám pri podnikaní niektoré zákony? Vyjadrite svoj názor

Pridajte svoj názor k právnym predpisom, ktoré vás obmedzujú pri podnikaní. Na novom webe môžete vyjadriť svoj názor a sledovať, či sa ním niekto zaoberá.

Republiková únia zamestnávateľov v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva SR (MH SR) dnes spustila nový web pre medzi podnikateľskou sférou a štátom.

Prostredníctvom portálu BUSINESSFRIENDLY.SK sa podnikatelia môžu zapojiť do verejnej diskusie o právnych predpisoch, ktoré ich obmedzujú a v spolupráci s príslušným orgánom štátnej správy zároveň nevyhovujúcu legislatívu zmeniť. Návštevníci portálu budú mať tiež možnosť hlasovať o najväčší byrokratický nezmysel roka.

Portál BUSINESSFRIENDLY.SK má slúžiť predovšetkým ako nástroj pre predloženie návrhov na zmenu nezmyselnej a obmedzujúcej legislatívy. Na portáli majú návštevníci možnosť opísať svoj problém, pridať návrh možného riešenia a potom sledovať, ako sa štátne orgány zaoberajú, či nezaoberajú vloženým podnetom. Finále celého procesu by malo byť zmena/odstránenie predmetného škodlivého predpisu z legislatívneho poriadku.

Podané podnety si môžete spolu s aktuálnym stavom vybavenia pozrieť tu: http://businessfriendly.sk/sk/podnety.

Tipy pre vaše podnikanie raz týždenne na váš e-mail. Zadarmo:

Prečítajte si tiež...