registracia-statna-veterinarna-potravinova-sprava

Predávate potraviny? A máte povinnú registráciu na Štátnej veterinárnej a potravinovej správe?

Predávate, vyrábate, dovážate, distribuujete potraviny alebo výživové doplnky? Nezabudnite sa zaregistrovať na Štátnej veterinárnej a potravinovej správe, ktorá sa chystá na kontrolu e-shopov. Kontrolovať budú aj túto registračnú povinnosť. Prečítajte si, kde a ako sa môžete registrovať a stiahnite vzor tlačiva.

Každý podnikateľ, ktorý obchoduje s potravinami, musí mať povinnú registráciu na Štátnej veterinárnej a potravinovej správe. Týka sa to aj e-shopov.

Nariaďuje to Zákon o potravinách č. 152/1992 (§ 6):

Každý prevádzkovateľ vrátane prevádzkovateľa predaja na diaľku, okrem prevádzkovateľov uvedených v osobitnom predpise oznámi podľa osobitného predpisu  príslušnému orgánu úradnej kontroly potravín každú prevádzkareň podliehajúcu jeho kontrole, ktorá vykonáva činnosť na akomkoľvek stupni výroby, spracúvania a distribúcie potravín na účely registrácie. Prevádzkovateľ vrátane prevádzkovateľa predaja na diaľku, okrem prevádzkovateľov uvedených v osobitnom predpise oznámi príslušnému orgánu úradnej kontroly potravín akúkoľvek významnú zmenu činnosti prevádzkarne alebo jej uzatvorenie.

Týka sa to všetkých podnikateľov, ktorí činnosť na akomkoľvek stupni výroby, spracúvania a distribúcie potravín. To platí aj vtedy ak:

 • predávate potraviny v obchode,
 • predávate potraviny v e-shope,
 • predávate potraviny prostredníctvom predajných automatov,
 • dovážate alebo vyvážate potraviny,
 • distribuujete potraviny,
 • vyrábate, spracúvate či prebaľujete potraviny,
 • vyrábate, podávate alebo rozvážate jedlá,
 • vážite, plníte, ohrievate potraviny,
 • skladujete potraviny,
 • tlačíte alebo označujete potraviny štítkami,
 • máte veľkoobchod s potravinami,
 • podávate zákusky v kaviarni,
 • predávate dovezené bagety v bufete.

Týka sa to nielen kamenných predajní, ale aj  e-shopov, ktoré predávajú balené potraviny, výživové doplnky, vitamíny, minerálnu a pitnú vodu, detskú výživou, suroviny na výrobu potravín, kávu, čaje, cukrárske suroviny, žuvačky, špeciálne potraviny (napríklad pre celiatikov) a pod. Štátna veterinárna a potravinová správa má od januára 2017 právomoc kontrolovať e-shopy tak, že v nich urobí nákup v utajení. Prečítajte si podrobnosti, ako prebieha takýto kontrolný nákup a čo všetko vám môžu v e-shope skontrolovať.

Vo všetkých uvedených prípadoch sa musíte registrovať. Registrácia je bezplatná. Je potrebné vyplniť tlačivo Oznámenie o registrácií prevádzkarne/ zmena činnosti/ uzatvorenie v zmysle čl. 6 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 v platnom znení a v zmysle §6 zákona č.152/95 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov. Tlačivo vo formáte .rtf si stiahnite tu (240 kB).

Vyplnené tlačivo vytlačíte a poštou odošlete na príslušnú regionálnu veterinárnu a potravinovú správu. Ich zoznam a adresy nájdete na tejto stránke Štátnej veterinárnej a potravinovej správy. Tlačivo žiaľ nie je možné odoslať elektronicky.

Stiahnite si tlačivo pre registráciu na ŠVPS

Stiahnite si tlačivo pre registráciu na ŠVPS

Tlačivo použijete aj na oznámenie akejkoľvek zmeny (napríklad sa zmenia firemné údaje alebo vám pribudne nejaký nový druh činnosti súvisiaci s predajom potravín) a tiež aj ukončenie biznisu s potravinami.

Sankcie

Pokuta sa nesplnenie tejto registračnej povinnosti môže byť od 100 EUR až do 100.000 EUR.

Tip: Prečítajte, čo všetko musíte splniť pri predaji potravín cez internet.

 

Tipy pre vaše podnikanie raz týždenne na váš e-mail. Zadarmo:

Prečítajte si tiež...