hracky-nebezpecne-vyrobky

Predávate hračky? Sledujte databázu nebezpečných výrobkov

Na predaj hračiek sa vzťahujú pomerne prísne pravidlá a predpisy. Týka sa to najmä bezpečnosti hračiek. Ak máte v ponuke na predaj tie, ktoré boli označené ako nebezpečné, môžete dostať veľmi vysoké pokuty. Oplatí sa preto proaktívne sledovať zoznam tých, ktoré boli označené ako nebezpečné.

Máloktorá oblasť podnikania na Slovensku sa môže „pochváliť“ častými a vysokými pokutami ako je trh s hračkami. Distribútori ale aj predajcovia musia pri predaji hračiek splniť mnoho rôznych povinností, najmä čo sa týka ich správneho označenia.

Veľký dôraz sa kladie najmä na bezpečnosť hračiek. Základnou požiadavkou je, že ak hračka nespĺňa požiadavky na bezpečnosť a/alebo označenie, nesmie byť vôbec uvedená do predaja. Distribútor ani predajca nesmie distribuovať alebo ponúkať na predaj hračku, o ktorej vie alebo by mal vedieť, že nespĺňa požiadavky kladené na hračky.

V opačnom prípade hrozia predajcom a distribútorom pomerne vysoké pokuty – rádovo v tisíckach eur (bežné pokuty sú vo výške 1.000 – 6.000 EUR). Všimnite si v predchádzajúcom odseku spojenie „by mal vedieť“ – to znamená, že pokutu dostanete aj v prípade, ak ste nevedeli o tom, že vami predávaná hračka bola označená ako nebezpečná. Ak budete mať v ponuke nebezpečnú hračku, pôjde z vašej strany o nedbanlivé konanie. Zisťovať si, ktoré hračky sú považované za nebezpečné, patrí podľa SOI k minimálnej miere odbornej starostlivosti.

SOI dodáva, že:

sledovanie týchto skutočností súvisí podnikateľskými aktivitami (predmetom podnikania) distribútora / predajcu hračiek a nevedomosť o tejto informácii ho nezbavuje zodpovednosti za porušenie zákona o bezpečnosti hračiek. *

Ako sme už uviedli, toto sa týka nielen distribútorov, ale aj predajcov – aj v kamenných obchodoch aj na internete.

Slovenská obchodná inšpekcia aktívne vyhľadáva predajne a e-shopy, ktoré majú v ponuke na predaj niektoré zo zoznamu nebezpečných hračiek.

Nebezpečné hračky

Hračky väčšinou bývajú označené ako nebezpečné, ak pri nich hrozí nejaké riziko. Najčastejšie ide o mechanické riziko (riziko poškodenia sluchu, riziko zadusenia, riziko poranení, riziko poškodenia orgánov) alebo o chemické riziko (riziko poškodenia zdravia – nadlimitný obsah škodlivých látok).

Sledujte databázu nebezpečných hračiek

Vysokým pokutám sa najjednoduchšie vyhnete tak, že budete pravidelne sledovať zoznam hračiek, ktoré boli označené ako nebezpečné. Tento zoznam nájdete na tejto stránke Slovenskej obchodnej inšpekcie alebo na tejto stránke európskej databázy RAPEX.

Sledovať aktuálny zoznam nebezpečných hračiek môžete aj jednoduchšie – nechajte si posielať týždenný prehľad nebezpečných hračiek na váš e-mail. Prihlásiť sa na odber newslettra (ktorý zasiela Európska komisia práve z databázy RAPEX) môžete na tejto stránke.

Prečítajte si viacej o databáze nebezpečných výrobkov RAPEX.

Tip: pri predaji hračiek si dajte pozor aj na nebezpečné napodobeniny – dekorácie, ktoré vyzerajú ako jedlo.

* Rozhodnutie SOI č. SK/0385/99/2018

Tipy pre vaše podnikanie raz týždenne na váš e-mail. Zadarmo:

Prečítajte si tiež...