oznacenie-hraciek-

Pozor na správne označenie hračiek aj v e-shope

Ak predávate hračky, isto viete, že na označenie hračky sa vzťahujú viaceré osobitné predpisy. Nasledujúce informácie by ste mali uvádzať aj pri predaji hračiek v internetovom obchode.

Aké informácie musia byť uvedené na samotnej hračke uvádzame v samostatnom článku Ako musia byť označené hračky.

Slovenská obchodná inšpekcia pri kontrole internetových obchodov s hračkami kontroluje aj to, či v e-shope pri hračkách predávajúci uvádza tieto informácie:

  • údaje o obmedzení použitia hračky, minimálnom alebo maximálnom veku dieťaťa,
  • opis schopností dieťaťa potrebných na použitie hračky,
  • maximálna alebo minimálna hmotnosť dieťaťa,
  • požiadavka na zabezpečenie použitia hračky iba pod dohľadom dospelej osoby.

K minimálnemu veku detí SOI dodáva:

Vychádzajúc zo základných bezpečnostných požiadaviek na hračky, stupeň rizika pri používaní hračky musí byť úmerný schopnosti užívateľov hračiek alebo ich dohľadu, ak je potrebný, rozpoznať tento stupeň rizika. Preto na zabezpečenie dodržiavania tejto zásady sa musí špecifikovať minimálny vek užívateľov hračiek (teda detí) alebo potreba zabezpečiť dohľad dospelej osoby pri ich používaní.

Ak tieto informácie neuvediete v popise hračky, potom sa dopúšťate tzv. nekalej obchodnej praktiky.

Podľa SOI neuvedenie vyššie uvedených informácií je spôsobilé zapríčiniť, že spotrebiteľ urobí rozhodnutie o obchodnej transakcii, ktoré by inak neurobil.*

Zákon o bezpečnosti hračiek hovorí, že:

ak je to potrebné pre bezpečné používanie hračky, v upozorneniach na hračke sa uvedú obmedzenia použitia hračky, minimálny alebo maximálny vek dieťaťa, a ak je to vhodné, opis schopností dieťaťa potrebných na použitie hračky, maximálna alebo minimálna hmotnosť dieťaťa a požiadavka na zabezpečenie použitia hračky iba pod dohľadom dospelého.

Tieto informácie musia byť dostupné spotrebiteľovi pred kúpou hračky :

  • v prípade kamenného obchodu na obale alebo na hračke, nie na príbalovom letáku vnútri výrobku**, a
  • v prípade e-shopupopise produktu.

Za absenciu vyššie uvedených informácií SOI udeľuje pomerne vysoké pokuty – rádovo v tisícoch eur. Odporúčame preto skontrolovať si popisy hračiek vo vašom e-shope.

* Rozhodnutie SOI č. SK/0054/99/2018

** Rozhodnutie SOI č. P/0258/07/17

 

Tipy pre vaše podnikanie raz týždenne na váš e-mail. Zadarmo:

Prečítajte si tiež...