crepnikove-kvety-navod

Predávate črepníkove kvety? Musí k ním byť priložený písomný návod na použitie

Ku kvetom v črepníkoch nezabudnite pripojiť písomný návod na ošetrovanie. Ten musí byť samozrejme v slovenčine.

Ak predávate v kvetinárstve (alebo aj v e-shope) živé kvety v črepníkoch, potom k nim nezabudnite pripojiť aj písomný návod o spôsobe údržby a ošetrovania.

Hoci nie je presne zákonom určené, ktoré výrobky a v ktorých prípadoch musia mať písomný návod na použitie, podľa SOI medzi takéto výrobky patria aj živé črepníkové kvety.

Zákon o ochrane spotrebiteľa hovorí len:

Ak je to potrebné s ohľadom na povahu výrobku, spôsob a dobu jeho používania, je predávajúci povinný zabezpečiť, aby tieto informácie zrozumiteľne obsahoval aj priložený písomný návod.

A tak to, či produkt musí alebo nemusí mať návod na použitie, je prakticky na rozhodnutí SOI. (Poznámka: ak je na výrobku akákoľvek písomná informácia v cudzom jazyku, napríklad informácia o spôsobe ošetrovania, táto informácia musí byť automatický preložená do slovenčiny – v takomto prípade je povinnosť písomného návodu v slovenčine jasná.)

V prípade črepníkových kvetov to SOI zdôvodňuje takto*:

V danej kategórii výrobkov, teda kvetov a rastlín, je potrebné, aby informácie o spôsobe ich pestovania a ošetrovania bola poskytnutá písomne a nielen ústne, a to vzhľadom na rozdielnosť požiadaviek na pestovanie a ošetrovanie jednotlivých rastlín, ktoré aj vzhľadom na možný zahraničný pôvod vyžadujú špecifický spôsob zaobchádzania.

SOI k tomu ďalej dodáva, že treba zohľadniť aj skutočnosť vzniku škody a majetkovej ujmy na strane spotrebiteľa pokiaľ by došlo k znehodnoteniu výrobku.

Na stranu SOI sa priklonil aj krajský súd, ktorý konštatoval, že:

takýto písomný návod je pri črepníkových kvetoch potrebný s ohľadom na povahu výrobku ako aj na spôsob a dobu používania (rastliny s dlhšou životnosťou, ktoré sa pestujú v črepníkoch a tie nie sú určené na jednorazové, krátkodobé použitie).

Nie je stanovené, ako presne musíte uviesť tieto písomné informácie. Môžete ich nalepiť ako etiketu priamo na črepník alebo ich môžete zákazníkovi odovzdať pri kúpe ako letáčik. V e-shope stačí do zásielky priložiť letáčik. Samozrejme, tieto informácie musia byť uvedené v slovenskom jazyku.

Pozor na názov kvetu na doklade o kúpe

Upozorňujeme aj na povinnosť uvádzať na doklade o kúpe konkrétny názov  výrobku, teda aj názov odpredanej rastliny v črepníku.

Neuvádzajte teda na doklade z registračnej pokladne len „Črepníková rastlina“ (takýto doklad by bol neplatný), ale uveďte napríklad Črepníkový kvet Zamioculcas“. V prípade e-shopu to platí pre názov výrobku na faktúre či inom doklade o kúpe (napr. na dodacom liste či v potvrdení objednávky).

Ďalšie povinné informácie

Nezabudnite tiež, že črepníkové kvety musia byť označené aj informáciou o výrobcovi a o prípadnom riziku (napríklad informácia o tom, že rastlina je jedovatá).

V predajni alebo v e-shope musí byť takýto produkt ďalej označený cenou vrátane DPH, v prípade zľavy tiež výslednou cenou po zľave. Pozrite si podrobnosti o označovaní výrobkov predajnou a jednotkovou cenou.

Prečítajte si, ako musia byť označené výrobky pri predaji na Slovensku.

 

** Napríklad rozhodnutie SOI č.  SK/0178/99/2016 alebo súdne rozhodnutie 2SŽO/19/2011.

Tipy pre vaše podnikanie raz týždenne na váš e-mail. Zadarmo:

Prečítajte si tiež...