poradna-podnikanie-otazky-odpovede

Predávame tovar alebo služby cez internet, ale nemáme klasický e-shop. Musíme mať obchodné podmienky?

Otázka: Na našej webstránke si zákazníci môžu objednať tovar alebo službu. Nie je to klasický e-shop; zákazník len vyplní jednoduchý objednávkový formulár. Musíme mať na webe zverejnené obchodné podmienky?

Odpoveď:

Ak si prostredníctvom vašej internetovej stránky môže zákazník objednať akýkoľvek tovar alebo služby, potom sa aj na vás vzťahujú prakticky rovnaké informačné povinnosti, aké má klasický e-shop.

Nezáleží na tom, či máte na webstránke klasický „e-shop“, v ktorom si zákazník vkladá tovar do virtuálneho nákupného košíka alebo si len objednáva tovar či službu prostredníctvom jednoduchého objednávkového formuláru.

Ak si zákazník môže na vašom webe objednať tovar či službu akýmkoľvek spôsobom „na diaľku“ (teda objednávku neurobí osobne vo vašej predajni či prevádzke), potom musíte zabezpečiť, aby mal zákazník k dispozícii všetky informácie, ktoré vyžaduje zákon. Tieto povinné informácie sa bežne označujú ako „obchodné podmienky“.

Povinnosť sa týka aj takých prípadov, kedy si zákazník objednáva tovar cez internet, ale vyzdvihne si ho osobne.

Rovnaké povinnosti má aj web, ktorý predáva e-book, online kurzy a pod.

Všetky informácie musí dostať zákazník vopred, to znamená ešte predtým, než odošle samotnú objednávku na tovaru či služby.

Zákazník sa musí vopred dozvedieť najmä:

 • Vlastnosti tovaru alebo služby.
 • Celkovú cenu tovaru alebo služby vrátane DPH.
 • Cenu dopravy a akýchkoľvek ďalších poplatkov.
 • Údaje o vás ako predávajúcom.
 • Adresu, kde zákazník môže uplatniť reklamáciu.
 • Platobné podmienky, dodacie podmienky, informácie o vybavovaní reklamácií a sťažností.
 • Informáciu o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu, lehote a postupe pri vrátení tovaru bez udania dôvodu + formulár na odstúpenie od zmluvy.
 • Informáciu o tom, že ak odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru
 • Informácie o tom, kedy zákazník nemôže odstúpiť od zmluvy a kedy stráca právo na odstúpenie od zmluvy.
 • Informácie o tom, že predávajúci je zodpovedný za vady tovaru alebo služby.
 • Informácie o platbe vopred.
 • Informáciu o tom, že zákazník súhlasí s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť cenu.
 • Informáciu o dostupnosti tovaru.
 • Informáciu o alternatívnom riešení sporov.
 • Informácie o ochrane osobných údajoch zákazníka, ktoré budete spracúvať.

Podrobnosti o tom, čo všetko musí byť v obchodných podmienkach, nájdete v našom článku E-shop a všeobecné obchodné podmienky (VOP).

Všetky tieto informácie musíte poskytnú zákazníkovi aj v písomnej podobe, resp. na trvalom nosiči (na papieri alebo napríklad v e-maile) po vyplnení objednávky.

Tip: Pomôžeme vám s obchodnými podmienkami pre váš e-shop.

Predaj tovaru na Facebooku alebo inzertných portáloch

Upozorňujeme, že rovnaké informačné povinnosti má predávajúci aj v prípade, ak predáva tovar alebo služby prostredníctvom Facebooku či iných sociálnych sietí, a takisto aj v prípade, ak predáva tovar cez inzertné bazárové portály. Aj v takomto prípade ide o predaj na diaľku.

Aj ne-podnikatelia

Mnohí ľudia sa domnievajú, že informačné povinnosti sa týkajú len podnikateľov. Avšak rovnaké informačné povinnosti majú aj tí, ktorí predávajú tovar na internete bez živnosti či bez sro-čky. Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku 102/2014 hovorí, že:

Povinnosti predávajúceho majú aj osoby, ktoré pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo na základe zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho konajú bez oprávnenia na podnikanie.

To znamená, že ak na webstránke, na sociálnych sieťach alebo na inzertnom portáli ponúkate na predaj tovar bez toho, aby ste mali živnosť, máte rovnaké povinnosti ako podnikatelia.

Tipy pre vaše podnikanie raz týždenne na váš e-mail. Zadarmo:

Prečítajte si tiež...