zabavne-zapapalovace

Predaj zábavných zapaľovačov je zakázaný

Predaj zapaľovačov, ktoré vyzerajú ako postavičky z kreslených filmov, ako zbrane, hodinky, telefóny, ovocie a pod, nie je na Slovensku dovolený už viac ako 10 rokov. Aj napriek tomu sa takéto zapaľovače stále objavujú v trafikách či iných predajniach. Aké druhy zapaľovačov je teda dovolené predávať? A ako musia byť označené?

Predávať zapaľovače, ktoré vyzerajú ako postavičky z kreslených filmov, ako zbrane, hodinky, telefóny, ovocie a pod, nie je na Slovensku dovolené už viac ako 10 rokov. Aj napriek tomu sa takéto zapaľovače stále objavujú v trafikách či iných predajniach.

Zapaľovače je na Slovensku možné predávať len ak:

  • zabezpečené proti použitiu deťmi a zároveň
  • zapaľovač nesmie byť „zábavný“.

Čo je zábavný zapaľovač?

Zábavné zapaľovače sú také zapaľovače, ktoré sa podobajú na predmety priťahujúce pozornosť detí mladších ako 51 mesiacov, alebo majú zábavné, resp. pohybové efekty (napr. postavičky z kreslených filmov, hračky, zbrane a pod.).

Zábavný zapaľovač je výrobok vytvárajúci plameň, ktorí spotrebitelia bežne používajú na zapaľovanie cigariet, cigár alebo fajok, vrátane prípadného držadla, ktoré môže byť pripojené neskôr, alebo iného príslušenstva, ktoré môže byť pripevnené neskôr, ktorý nejakým  spôsobom pripomína iný predmet bežne považovaný za príťažlivý alebo určený na používanie deťmi mladšími ako 51 mesiacov alebo majúci zábavné zvukové efekty alebo animované efekty. Zábavný zapaľovač je aj zapaľovač a držadlo jasne určené na upevnenie zapaľovačov, ktoré sa tvarom podobajú na komiksové postavy, hračky, zbrane, hodinky, telefóny, hudobné nástroje, vozidlá, ľudské telo alebo časti ľudského tela, zvieratá, jedlo alebo nápoje, ktoré hrajú hudobné melódie, vydávajú svetelné záblesky alebo pohybujúce sa predmety alebo ktoré majú iné zábavné prvky.

Príklady zábavných zapaľovačov:

Ukážka zakázaných zábavných zapaľovačov (zdroj: SOI / RAPEX)

Ukážka zakázaných zábavných zapaľovačov (zdroj: SOI / RAPEX)

Označenie

Bezpečnostné informácie musia byť na samotnom zapaľovači, v osobitnej brožúre alebo na príbalovom letáku, prípadne na spotrebiteľskom obale výrobku v mieste predaja. Tieto informácie musia zdôrazňovať upozornenia, ktoré sú pre ten – ktorý druh zapaľovača najvýstižnejšie. Bezpečnostné informácie musia byť na nápadnom mieste a od ostatných informácií sa musia odlíšiť výrazným pozadím, farbou, veľkosťou a tvarom písma.

Podrobnosti o označovaní zapaľovačov uvádza norma STN EN ISO 9994/A1.

Na zapaľovačoch by mali byť tieto 4 piktogramy:

  • UPOZORNENIE,
  • ODKLADAŤ MIMO DOSAH DETÍ,
  • POZOR NEBEZPEČENSTVO POŽIARU!
  • NIKDY NEVYSTAVOVAŤ TEPLU NAD 50°C ALEBO DLHŠIEMU SLNEČNÉMU ŽIARENIU!
Označenie zapaľovačov bezpečnostnými symbolmi

Označenie zapaľovačov bezpečnostnými symbolmi

Nezabudnite na dokumentáciu

Ak predávate zapaľovače, nezabudnite aj na povinnosť vlastniť vierohodný nadobúdací doklad, na ktorom je jasne uvedený dodávateľ a odberateľ. Z dokladu musí byť zrejmé, že je vystavený na daný zapaľovač.

Pokuty

Zábavné zapaľovače sú teda považované za nebezpečné výrobky a za predaj (alebo i len vystavenie v obchode na predaj) hrozia vysoké pokuty. Predajca v Hlohovci dostal pokutu 3.500 EUR od Slovenskej obchodnej inšpekcie za to, že ponúkal na predaj zábavný zapaľovač v tvare granátu a zároveň za to, že neinformoval spotrebiteľa bez zbytočného odkladu o tom, že predal výrobok, ktorý nie je bezpečný. Predajca zo Skalice dostal pokutu 1.500 eur za predaj zapaľovačov v tvare zlatej tehličky. Predajca z Lehoty dostal pokutu 2.000 EUR za to, že mal v ponuke zapaľovače, ktoré svojím vzhľadom ako nebezpečné napodobeniny pripomínali hračky a zbraň.

SOI k tomu dodáva, že:

ponuka nebezpečných výrobkov je zvlášť závažné zistenie, nakoľko takéto výrobky predstavujú pre spotrebiteľov pri ich používaní zvýšené nebezpečenstvo.

Zábavné zapaľovače sú pravidelne nahlasované do databázy nebezpečných výrobkov RAPEX.

Tipy pre vaše podnikanie raz týždenne na váš e-mail. Zadarmo:

Prečítajte si tiež...