vyzivove-doplnky-registracia-ruzv

Predaj výživových doplnkov: povinná registrácia na Úrade verejného zdravotníctva

Ak podnikáte s výživovými doplnkami, musíte túto skutočnosť oznámiť príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva. Úrad kontroluje aj e-shopy, či majú registráciu – ak nie, udeľuje aj internetovým obchodom pokuty.

Ak predávate výživové doplnky, musíte mať okrem povinnej registrácie na Štátnej veterinárnej správe aj registráciu na Úrade verejného zdravotníctva.

Táto povinnosť sa týka všetkých podnikateľov, ktorí prichádzajú od styku s výživovými doplnkami, teda aj v prípade, ak

  • predávate výživové v kamennom obchode,
  • predávate výživové doplnky v e-shope,
  • dovážate výživové doplnky,
  • distribuujete výživové doplnky,
  • skladujete výživové doplnky,
  • vyrábate výživové doplnky.

Pokuta za porušene tejto oznamovacej povinnosti môže byť podľa zákona vo výške od 100 do 100.000 EUR, Úrad verejného zdravotníctva zvyčajne za chýbajúcu registráciu udeľuje pokutu 300 EUR.

Táto povinnosť vyplýva zo Zákona o potravinách č. 152/1995, podľa ktorého (§6, odsek 1):

každý prevádzkovateľ, vrátane predaja na diaľku, oznámi príslušnému orgánu kontroly každú prevádzkareň podliehajúcu jeho kontrole, ktorá vykonáva činnosť na akomkoľvek stupni výroby, spracúvania a distribúcie potravín na účely registrácie.

Zákon o potravinách ďalej nariaďuje povinnú registráciu vyslovene aj e-shopom (§6, odsek 4):

Každý, kto uvádza na trh potraviny alebo výživové doplnky prostredníctvom predaja na diaľku, je povinný byť registrovaný pri potravinách regionálnou veterinárnou a potravinovou správou a pri výživových prípravkoch organizáciou poverenou ministerstvom zdravotníctva (regionálnym úradom verejného zdravotníctva).

Okrem povinnej registrácie máte povinnosť oznámiť aj akúkoľvek významnú zmenu činnosti prevádzkarne alebo jej uzatvorenie.

Na registráciu sa používa tlačivo podľa prílohy č. 1 Zákona o potravinách, ktoré nájdete v zákone alebo na webstránkach jednotlivých regionálnych úradov verejného zdravotníctva. Tlačivo si môžete stiahnuť napríklad tu.

Vyplnené tlačivo je potrebné odoslať na príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva – zoznam úradov podľa jednotlivých krajov a ich adresy nájdete na tejto stránke. Odporúčame odoslať oznámenie ako doporučenú zásielku a kópiu oznámenia spolu s podacím lístkom archivovať pre prípad kontroly.

Prečítajte si, aké všetky povinnosti máte, ak chcete predávať výživové doplnky cez internet.

Tipy pre vaše podnikanie raz týždenne na váš e-mail. Zadarmo:

Prečítajte si tiež...