bazar-second-hand-predaj-pouziteho-tovaru

Predaj použitého tovaru v bazáre či second hande

Predávate použitý tovar? Prevádzkujete second-hand alebo bazár? Prečítajte si, aké špecifiká má predaj tovaru „z druhej ruky“. Ako je to so zárukou na používaný tovar? Čo je potrebné uviesť v doklade o kúpe? Pravidlá platia aj pri predaji v e-shope aj v kamennom obchode.

Upozornite zákazníka na používaný tovar

Ako prvé pravidlo môžeme uviesť povinnosť upozorniť kupujúceho na to, že predávate použitý tovar. To znamená, že použitý tovar musíte náležite označiť. V predajni napríklad nálepkou, ceduľkou, štítkom a pod. V e-shope napríklad v popise produktu.

Kupujúceho musíte upozorniť vopred. To je dôležité najmä v prípade e-shopu, aby sa zákazník nedozvedel o tom, že tovar je používaný, až napríklad v nákupnom košíku či nebodaj v potvrdení objednávky alebo až po dodaní produktu.

Povinnosť určuje Zákon na ochranu spotrebiteľa č. 250/2007:

Pri predaji použitého alebo upravovaného výrobku, výrobku s vadou alebo výrobku, ktorého úžitkové vlastnosti sú inak obmedzené, musí predávajúci na túto skutočnosť spotrebiteľa vopred upozorniť.

Pripomíname, že toto sa týka aj e-shopov, ktoré majú v ponuke tovar, ktorý zákazníci vrátili v rámci lehoty na odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu do 14 dní a e-shop takýto „odskúšaný“ tovar zaradí do ponuky e-shopu.

Oddeľte používaný tovar od nového

Druhým pravidlom, ktoré musíte dodržať, je oddeliť používaný tovar od nového, nepoužívaného tovaru.

Zákon na ochranu spotrebiteľa 250/2007 hovorí:

Takýto výrobok je predajca povinný predávať oddelene od ostatných výrobkov.

V prípade kamennej predajne to znamená, že používaný tovar musí byť umiestnený na inom mieste ako nový, nepoužitý tovar. Nestačí len ak sú používané kusy označené a pritom sú umiestnené na jednom mieste spolu s novým tovarom.

V prípade e-shopu by ste používaný tovar mali oddeliť buď umiestnením do samostatnej kategórie alebo v popise produktu ho výrazne odlíšiť od nového tovaru. To znamená jednoznačne uviesť, že ide o používaný tovar už vo výpise produktov, nielen v popise produktu po jeho rozkliknutí.

Záručná doba

Ak predávate používaný tovar, záručná doba nemusí byť 24 mesiacov, môžete ju skrátiť. Záručná doba na používaný tovar však nesmie byť kratšia ako 12 mesiacov. Nemôžete na bazárový tovar poskytovať kratšiu záručnú dobu než rok, teda napríklad nesmiete v obchode či e-shope uvádzať vetu typu na použité mobilné telefóny je záruka len 6 mesiacov.

Ale pozor, ak zákazníka vopred neupozorníte na to, že záručná doba na použitý tovar je kratšia, potom automaticky platí 24-mesačná záručná doba. Zákazníka musíte na skrátenú záručnú dobu na použitý tovar vopred upozorniť, a to napríklad v reklamačnom poriadku, v obchodných podmienkach, prípadne aj na doklade o kúpe, na faktúre či dodacom liste alebo v záručnom liste.

Tip: prečítajte si, aká je záručná doba na tovar a ako je to so záručnou dobu na batérie.

Upozornite na chyby

Ak má tovar nejakú vadu, musíte na to opäť zákazníka upozorniť.

Výhodou pre vás je, že záruka sa nevzťahuje na vady výrobku, na ktoré ste zákazníka upozornili vopred.

To sa týka napríklad aj tovaru, ktorý sa bežne označuje ako „tovar 2. triedy“.

Podobne je potrebné zákazníka upozorniť aj na chýbajúce súčasti tovaru, napríklad ak na tovare či v jeho balení chýba niektoré príslušenstvo a pod.

Chybu alebo vadu, pre ktorú je tovar zlacnený, uveďte aj na doklade o kúpe. Budete mať neskôr výhodu pri prípadnej reklamácii, pretože záruka sa nevzťahuje na takéto chyby. Hovorí o tom Občiansky zákonník:

Pri veciach predávaných za nižšiu cenu predávajúci nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

Doklad o kúpe

Aj pri predaji použitého tovaru musíte zákazníkovi dať doklad o kúpe. Pri použitých veciach máte ako predávajúci extra povinnosť – v doklade o kúpe musíte uviesť, že ide o používanú vec, a prípadne, že tovar má nejakú chybu.

Túto povinnosť opäť určuje spomínaný Zákon na ochranu spotrebiteľa:

Pri predaji použitého výrobku alebo upravovaného výrobku, výrobku s vadou alebo výrobku, ktorého úžitkové vlastnosti sú inak obmedzené, musia byť tieto skutočnosti v doklade zreteľne vyznačené.

Ak v doklade o kúpe uvediete, že ide o používaný výrobok, je to pre vás ako predávajúceho výhodou, pretože neskôr môžete zamietnuť reklamáciu vád, ktoré vznikli použitím alebo opotrebovaním použitej veci. Takúto výhodu poskytuje Občiansky zákonník:

Pri použitých veciach nezodpovedá predávajúci za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením.

Nezabudnite, že na doklade o kúpe musí byť uvedené, o aký konkrétne výrobok ide. Nestačí uviesť „Textil“; musíte uviesť podrobnejšie označenie výrobku, aby ho bolo možné aj spätne identifikovať podľa dokladu o kúpe.

Tip: prečítajte si, čo musí obsahovať doklad o kúpe a ako je to s dokladom o kúpe pri predaji v e-shope.

Pozor na prijatie reklamácie

Aj na použité veci sa vzťahuje záruka a zákazník má vždy právo reklamovať aj použitý výrobok, pokiaľ je tento tovar v záručnej dobe a zákazník má doklad o kúpe.

Reklamáciu musíte vždy prijať, no môžete ju vybaviť zamietnutím. Výnimkou je prípad, ak by zákazník chcel reklamovať vadu výrobku, pre ktorú bola poskytnutá zľava (a je to vyznačené v doklade o kúpe).

Tip: Prečítajte si, kedy môžete a kedy nemôžete odmietnuť prijať reklamáciu tovaru alebo služby a ako je to s reklamáciou tovaru v e-shope.

Odstúpenie od zmluvy na použitý tovar

Ak si zákazník zakúpi použitý tovar v e-shope, aj v tomto prípade má zo zákona možnosť tovar vrátiť do 14 dní bez udania dôvodu. Nemôžete zákazníkovi odoprieť jeho právo na odstúpenie od zmluvy len preto, že ide o používaný tovar.

Tip: Prečítajte si o vrátení tovaru bez udania dôvodu do 14 dní.

Označenie použitého tovaru

Nezabudnite, že aj na označenie použitého tovaru sa vzťahujú rovnaké povinnosti ako pri označení nového tovaru. Prečítajte si, ako musí byť označený tovar pri predaji.

To sa týka aj oblečenia v second-hand predajniach s textilom.

Pozor na ceny a zľavy

Aj pri používaných výrobkoch je potrebné, aby bol všetok predávaný tovar riadne označený predajnou aj jednotkovou cenou.

To je dôležité najmä v prípade, ak vo vašom second hande robíte nejaký výpredaj alebo akciu typu „50% zľava na všetko“. V takom prípade musíte tovar označiť nielen nálepkou s výškou zľavy, ale tovar musí byť označený výslednou cenou po zľave.

Tip: Prečítajte si viac o označení tovaru, ktorý je v akcii, výpredaji alebo zľave.

Tipy pre vaše podnikanie raz týždenne na váš e-mail. Zadarmo:

Prečítajte si tiež...