handmade-vyrobky-registracna-podkladna

Predaj handmade a remeselných výrobkov na trhoch a jarmokoch

Predávate vlastné, ručne vyrobené výrobky na trhoch, marketoch, jarmokoch? Prečítajte, kedy musíte používať registračnú pokladňu a kedy môžete predávať bez registračky.

Často sa nás autori handmade (ručne robených) výrobkov a remeselných výrobkov pýtajú, či sú pri predaji povinní používať registračnú pokladňu.

Predaj vlastných autorských výrobkov

Ak vyrábate vlastné výrobky – handmade dizajn, šperky, odznaky, brošne a pod. alebo remeselné výrobky, tak takáto činnosť sa nepovažuje za podnikanie a preto na jej vykonávanie nepotrebujete živnosť. A keďže to nie je podnikanie, znamená to, že pri príležitostnom predaji svojich vlastnoručne vyrobených výrobkov na trhoch, jarmokoch, urban marketoch a pod. nepotrebujete registračnú pokladňu*.

Vaša činnosť príležitostného predaja handmade či remeselných výrobkov je činnosťou vykonávanou podľa autorského zákona (a nie podľa živnostenského zákona).  Inými slovami, tvorivá duševná činnosť – tvorba autorských diel chránených autorským zákonom a ich následné rozširovanie predajom, sa nepovažuje za podnikanie.

Pozor, vyššie uvedené informácie sa vzťahujú len na predaj vlastných výrobkov. Ak na trhu predávate výrobky iných autorov, potom pri ich predaji musíte používať registračnú pokladnicu.

Čo budete potrebovať?

Pre predaj vlastných handmade či remeselných výrobkov sa potrebujete zaregistrovať na daňovom úrade, ktorý vám pridelí DIČ – daňové identifikačné číslo.

A pri predaji na trhu či jarmoku (či urban markete, vinobraní a pod.), musíte zákazníkovi vydať doklad o zaplatení. Ten si môžete doma predtlačiť alebo najjednoduchšie je kúpiť si v papiernictve blok s príjmovými pokladničnými dokladmi (bez DPH), ktorý môže vyzerať takto:

Vzor príjmového pokladničného dokladu

Vzor príjmového pokladničného dokladu

Prečítajte si, ako má vyzerať doklad o kúpe a čo musí obsahovať.

V prípade, ak ako handmade predajca nevydáte zákazníkovi doklad o kúpe, hrozí vám pokuta od SOI (cca 200 EUR).

Tip: prečítajte si, kedy ide o neoprávnené podnikanie.

Máte už živnosť na predaj vlastných výrobkov?

Vyššie uvedená výnimka z povinnosti používať registračnú pokladňu sa vzťahuje len tie prípady, ak svoje výrobky predávate bez živnosti. Ak už ste živnostník a máte výrobu a predaj takýchto výrobkov zapísanú v živnosti, potom sa na vás výnimka nevzťahuje a musíte pri predaji na trhoch či jarmokoch používať registračnú pokladňu a vydávať z nej bločky zákazníkom.

Pri predaji môžete používať buď klasickú registračnú pokladňu (ERP) alebo virtuálnu registračnú pokladňu (VRP). Prečítajte si aký je medzi nimi rozdiel. Pri predaji na trhoch a jarmokoch je virtuálna registračná pokladňa v nevýhode, pretože k nej potrebujete tlačiareň, pripojenie na internet a samozrejme zariadenie, na ktorom máte nainštalovanú aplikáciu virtuálnej pokladne (tablet, mobil alebo notebook). Aby ste zákazníkovi mohli z virtuálnej pokladne vytlačiť doklad, budete potrebovať zdroj elektriky alebo si zakúpiť tlačiareň na batérie, ktoré sú však pomerne drahé. Vytlačenie dokladu z virtuálnej pokladne navyše chvíľu trvá a pri predaji na trhu či jarmoku vás to bude zdržovať.

Ak plánujete častejšie predávať svoje výrobky na trhoch či jarmokoch, odporúčame radšej zakúpiť bežnú malú prenosnú registračnú pokladňu – je to rýchlejšie, pohodlnejšie a lacnejšie riešenie než používanie virtuálnej registračnej pokladne.


* Finančná správa konkrétne uvádza:

Fyzická osoba, ktorá nemá oprávnenie na podnikanie, vyrába vo voľnom čase drevené predmety (varešky, vázy, misy, hračky, …). Ak by sa rozhodla tieto predmety príležitostne predávať na jarmokoch, vzniká jej povinnosť používať ERP/VRP? Riešenie: Ak predaj vlastnoručne vyrobeného tovaru nie je živnosťou a túto činnosť fyzická osoba vykonáva na základe zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve [nové okno] a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej „autorský zákon“), povinnosť evidovať prijaté tržby v hotovosti v ERP/VRP z predaja tohto tovaru fyzickej osobe nevzniká. V danom prípade stačí vydať zákazníkovi príjmový doklad o prijatí tržby.  Ak ale predaj vyrobeného tovaru sa bude realizovať na základe oprávnenia na podnikanie (živnostenského oprávnenia), fyzickej osobe – podnikateľovi vzniká povinnosť prijaté tržby v hotovosti z predaja tohto tovaru evidovať v ERP/VRP.

Tipy pre vaše podnikanie raz týždenne na váš e-mail. Zadarmo:

Prečítajte si tiež...