Prečo je dobré byť živnostníkom

Oplatí sa byť živnostníkom? Je lepšia živnosť než zamestnanie? Komu sa viac oplatí pracovať na živnosť? Kto zarobí viac?

Tento článok je určený tým, ktorí sa chystajú vykonávať svoje povolanie „na živnosť“, resp. tým, ktorých sa ich zamestnávatelia snažia presvedčiť, aby pre nich pracovali na živnosť.

Podnikanie na živnosť môže byť pre niektorých ľudí naozaj výhodné. Môžete viac zarobiť, no treba rátať s tým, že ako živnostníkovi vám pribudne omnoho viacej starostí – čakajú na vás rôzne povinnosti a s tým spojené vyššie náklady.

Výhody práce na živnosť verzus zamestnanie

Ako živnostník môžete ušetriť na odvodoch. Napríklad pri plate či odmene 20.000 korún mesačne by živnostník zaplatil asi tisícku menej na odvodoch a daniach, ročne teda približne 12.000 korún. Navyše prvý rok podnikania živnostník nemusí platiť odvody do sociálnej poisťovne a odvody do zdravotnej poisťovne mu budú vypočítané z minimálnej mzdy a nie z aktuálneho zárobku.

Ďalšou výhodou je, že ako živnostník si môžete zo základu dane odpísať náklady na vykonávanie vašej živnostenskej činnosti. Takýmto spôsobom si môžete znížiť daňový základ o vaše výdavky a zaplatiť tak ročne výrazne nižšiu daň než keby ste činnosť vykonávali ako zamestnanec.

Výhodou je, že môžete svoje služby poskytovať viacerým obchodným partnerom, a dosiahnuť tak vyšší zisk.

Ukončenie zmlúv medzi vami a obchodným partnerom (firmou či iným živnostníkom, pre ktorého pracujete) je omnoho jednoduchšie než v prípade ukončenia zamestnania. To môže samozrejme aj nevýhodou.

Nevýhody práce na živnosť verzus zamestnanie

Dlhodobo však tieto nižšie odvody živnostníka môžu znamenať aj nevýhodu – ak živnostník ochorie, dostane zo sociálnej poisťovne trikrát nižšie nemocenské, než keby bol zamestnancom.

Nízke odvody sa potom odrazia aj na dôchodku. Ak platíte nižšie odvody do sociálnej poisťovne než zamestnanec, budete dostávať nižší dôchodok, resp. si menej sporíte do 2. piliera. A niektorí živnostníci (napríklad slobodní umelci) nemusia platiť do sociálnej poisťovne žiadne odvody.

V prípade zamestnanca odvádza za neho do poisťovní ďalšie odvody zamestnávateľ. V prípade 20.000-cového platu sú náklady zamestnávateľa asi o tretinu vyššie.

Ako zamestnancovi zvykne firma k platu pridávať rôzne zamestnanecké výhody – mobil, služobné auto, notebook a pod. V prípade práce na živnosť sa v mnohých prípadoch bude od vás očakávať, že si tieto prostriedky zabezpečíte sami.

Ako živnostník nemáte právny nárok dovolenku, stravné lístky, príplatky za prácu nadčas a v noci. To všetko závisí len na dohode (zmluve) medzi vami a vašim obchodným partnerom.

Ako živnostník ručíte sa všetky svoje záväzky (napríklad spôsobenú škodu z nedbanlivosti) celým svojim majetkom – ste pripravený na toto riziko? Ako zamestnanec by ste náhradu škody hradili len do výšky trojnásobku priemerného zárobku.

Pri práci na živnosť nemáte takú právnu ochranu ako pri zamestnaneckom pomere – nemáte pracovnú dobu „od-do“, nie ste chránený výpovednou lehotou, nemáte tak veľkú ochranu pred neprimeranými pracovnými podmienkami.

Oplatí sa teda „ísť na živnosť“?

Podľa nášho názoru sa to oplatí, ak Vám zamestnávateľ na živnosť ponúkne výrazne vyššiu odmenu, v prípade spomínaného príkladu 20.000 by to muselo byť aspoň 25.000 korún. Akú mesačnú odmenu si teda vyžiadať? Ideálne toľko, koľko zamestnávateľa stojíte ako zamestnanec. To zistíte napríklad na tejto stránke servera Financnik.sk (hľadajte vľavo dole „Koľko stojíte vášho zamestnávateľa mesačne“). Pre zamestnávateľa by vaša zmena práce zo zamestnania mala priniesť výhody aj pri rovnakej sume – ak budete pre neho pracovať ako živnostník, tak sa mu znížia náklady, ktoré doteraz mal s vami ako zamestnancom (náklady na mzdovú agendu, dovolenku atď).

Musíte si zvážiť aj podnikateľské riziko – ako zamestnanec máte niektoré sociálne istoty, ako živnostník ich strácate. Vaša zmluva (kontrakt, dohoda) môže skôr skončiť, vaše náklady sa môžu vyšplhať vyššie než ste očakávali.

Je potrebné zvážiť si, či ste ochotní niesť toto riziko, ktoré sa môže odraziť aj na vašej „pohode“ a následne na schopnosti vykonávať prácu. Najmä v prípade, ak máte veľké (finančné) záväzky.

Zoberte do úvahy aj to, že ako živnostník si budete musieť viesť sami účtovníctvo, podávať daňové priznanie, ročné zúčtovanie zdravotného poistenia a viesť ďalšiu agendu. Budete musieť každý mesiac odvádzať odvody do poisťovní a dávať pozor na včasné ich zaplatenie. Skrátka so živnosťou sú spojené ďalšie administratívne úkony a viac „byrokratickej“ práce.

Tipy pre vaše podnikanie raz týždenne na váš e-mail. Zadarmo:

Prečítajte si tiež...