povinne-vyzivove-udaje-na-potravinach

Povinné výživové údaje na potravinách od decembra 2016

13. decembra 2016 vstupujú do platnosti nové pravidlá pre označovanie výživových hodnôt na obaloch potravín. Prečítajte, ktorých potravín sa to týka, aké sú pravidlá, aké hodnoty sa musia uvádzať a koho sa táto povinnosť týka.

Odkedy platia pravidlá pre výživové údaje?

Nové pravidlá pre označovanie výživových údajov sa uplatňujú od 13. decembra 2016. Potraviny, ktoré uvediete na trh pred týmto dátumom, je možné predávať až do vypredania zásob.

Výrobcovia, dovozcovia alebo distribútori by po 13. decembri nemali dodávať do obchodov potraviny bez výživových údajov.

Ak máte v maloobchodnej predajni zásoby potravín bez výživových údajov, môžete dopredať aj po 13. decembri. Od tohto dátumu by ste od svojich dodávateľov mali žiadať len také potraviny, ktoré už majú na obale výživové hodnoty v predpísanom formáte.

Výživové údaje sa musia uvádzať nielen na obale samotného výrobku, ale mali by byť uvedené aj pri potravine v e-shope, teda aj pri predaji na diaľku.

Aké údaje je potrebné uvádzať pri výživových hodnotách?

Povinné označenie výživovej hodnoty musí okrem množstva každej živiny, na ktorú sa vzťahuje výživové tvrdenie, alebo inej látky, na ktorú sa vzťahuje výživové alebo zdravotné tvrdenie, obsahovať tieto údaje:

 • energetická hodnota a množstvo tuku,
 • nasýtených mastných kyselín,
 • sacharidov,
 • cukrov,
 • bielkovín a
 • soli.

Energetická hodnota sa musí uvádzať v kJ (kilojouly) aj v kcal (kilokalórie). Najprv sa uvedie hodnota v kilojouloch a potom v kilokalóriách. Môže sa použiť skratka kJ/kcal.

Pri niektorých druhoch potravín nie je vôbec potrebné uvádzať výživové údaje – zoznam výnimiek je uvedený na konci článku. Rovnako sa povinnosť uvádzať výživové údaje nevzťahuje ani na potraviny v obaloch alebo nádobách, ktorých najväčšia plocha je menšia ako 25 cm2.

Údaje o výživových hodnotách musia byť uvedené v slovenčine. Spolu so slovenským jazykom je možné údaje uvádzať aj v inom jazyku (zároveň).

Poradie výživových údajov

Poradie uvedenia informácií je takéto:

Tuky, (z toho nasýtené mastné kyseliny), sacharidy (z toho cukry), bielkoviny, soľ.

Výživové údaje je potrebné uvádzať v podobe tabuľky s číslami pod sebou, ak to priestor dovoľuje. Ak priestor na obale potraviny nedovoľuje uviesť informácie v podobe tabuľky, môžu sa uvádzať v riadkoch.

Nezabudnite, že  energetická hodnota sa vždy a všade uvádzaj aj v kJ (kilojouloch) aj kcal (kilokalóriách).

Informácie o výživovej hodnote alebo energetickom príjme je vždy nutné uvádzať v textovej podobe a označenie v podobe piktogramov, obrázkov alebo ikon nie je dostačujúce.

Ukážka výživových údajov na potravine

Ukážka výživových údajov na potravine

Veľkosť písma

Výživové údaje musia byť vytlačené tak, aby stredná výška písma bola  väčšia alebo rovná 1,2 mm. V prípade balení alebo nádob, ktorých najväčšia plocha je menšia ako 80 cm2, je stredná výška písma minimálne 0,9 mm.

Za strednú výšku písmena sa považuje malé tlačené písmeno „x“. Teda výška písmena „x“ nesmie byť menšia než 1,2mm (resp. 0,9mm).

Potraviny v baleniach alebo nádobách, ktorých najväčšia plocha je menšia ako 25 cm2, nemusia mať na obale uvedené výživové hodnoty.

V prípade nebalených potravín možno v označení obsahu živín uviesť len energetickú hodnotu alebo energetickú hodnotu spolu s množstvom tuku, nasýtených mastných kyselín, cukrov a soli.

Referenčné množstvo živín

Množstvo živín sa uvádza v gramoch (g) na 100 g alebo 100 ml a energetická hodnota v kilojouloch (kJ) a kilokalóriách (kcal) na 100 g alebo 100 ml potraviny.

Dodatočne sa môžu uviesť na porciu/konzumnú jednotku potraviny. Porciu alebo konzumnú jednotku musí spotrebiteľ ľahko spoznať, množstvo porcie alebo konzumnej jednotky musí byť uvedené na etikete v tesnej blízkosti označenia výživovej hodnoty a na etikete sa musí uvádzať počet porcií alebo konzumných jednotiek v balení.

Navyše sa takisto môže vyjadriť energetická hodnota a množstvo tuku, nasýtených mastných kyselín, sacharidov, cukrov, bielkovín a soli, a to ako percentuálny podiel referenčných príjmov uvedených v nasledujúcej tabuľke na 100 g alebo 100 ml.

Referenčné množstvo živín na obale potravín

Referenčné množstvo živín na obale potravín

Dodatočne k forme vyjadrenia podielu na 100 ml alebo 100 g alebo namiesto nej možno uviesť percentuálny podiel referenčných príjmov na porciu/konzumnú jednotku.

Vždy, keď sa použije skratka, napr. RP ako referenčný príjem, je potrebné ju niekde na obale uviesť v plnom znení. Oznámenie „Referenčný príjem priemerného dospelého (8 400 kJ/2 000 kcal)“ nemožno upraviť.

Toto oznámenie sa musí uvádzať vždy, ak sú ak sú informácie vyjadrené ako percentuálny podiel referenčných príjmov na 100 g alebo 100 ml. Oznámenie netreba uvádzať, ak sú informácie vyjadrené na porciu.

Nezabudnite, že nie je možné používať pojem odporúčaná denná dávka (Guideline Daily Amount) ani jeho skratku GDA.

Ak sa percentuálny podiel referenčných príjmov vyjadruje na 100 g alebo 100 ml, v označení výživovej hodnoty sa uvedie toto oznámenie: „Referenčný príjem priemerného dospelého (8 400kJ/2 000kcal)“.

V prípade nebalených potravín sa označenie výživovej hodnoty môže vyjadriť len na jednu porciu alebo konzumnú jednotku.

Dobrovoľné údaje

Na obale potraviny je možné uviesť ďalšie živiny okrem povinných údajov.  Je možné uviesť nasledujúce látky:

 1. mononenasýtené mastné kyseliny;
 2. polynenasýtené mastné kyseliny;
 3. alkoholické cukry (polyoly);
 4. škrob;
 5. vláknina,
 6. vitamíny a minerálne látky

Aj v tomto prípade je potrebné dodržať poradie údajov:

Energetická hodnota, tuky (z toho nasýtené mastné kyseliny, mononenasýtené mastné kyseliny, polynenasýtené mastné kyseliny),  sacharidy (z toho cukry, alkoholické cukry (polyoly)),  škrob, vláknina, bielkoviny, soľ, vitamíny a minerálne látky.

Tiež v tomto prípade platí, že uvedené údaje sa prezentujú v podobe tabuľky s číslami pod sebou, ak to priestor dovoľuje. Ak priestor nedovoľuje uviesť informácie v podobe tabuľky, môžu sa uvádzať v riadkoch.

Tieto živiny sa uvádzajú v gramoch (g) na 100 g alebo 100 ml a môžu sa dodatočne uvádzať na porciu alebo konzumnú jednotku výrobku.

V prípade nebalených potravín sa označenie výživovej hodnoty môže uvádzať len na jednu porciu alebo konzumnú jednotku.

Poznámka: údaje o výživových hodnotách nie je možné dopĺňať o ďalšie údaje okrem vyššie uvedených. To znamená, že pri nich nesmiete uvádzať napríklad obsah zložiek nepovinných živín ako „omega 3 mastné kyseliny“ ako zložky polynenasýtených kyselín.

Vitamíny a minerálne látky

Na etikete možno uvádzať ktorýkoľvek z vitamínov alebo ktorúkoľvek z minerálnych látok uvedených v nasledujúcej tabuľke, pokiaľ sú prítomné vo významných množstvách.

Významné množstvo sa vypočíta takto:

 • 15 % referenčných výživových hodnôt uvedených v nasledujúcej tabuľke obsiahnutých v 100 g alebo 100 ml, ak ide o iné výrobky ako nápoje,
 • 7,5 % referenčných výživových hodnôt uvedených v nasledujúcej tabuľke obsiahnutých v 100 ml, ak ide o nápoje, alebo
 • 15 % referenčných výživových hodnôt uvedených v nasledujúcej tabuľke na porciu, ak balenie obsahuje len jednu porciu.

Vitamíny a minerálne látky sa uvádzajú v jednotkách určených v nasledujúcej tabuľke a ako percentuálny podiel referenčných hodnôt uvedených v tejto tabuľke na 100 g alebo 100 ml. Tento údaj sa môže dodatočne uvádzať na porciu/konzumnú jednotku.

Výživové údaje - vitamíny a minerálne látky na obale potravín

Výživové údaje – vitamíny a minerálne látky na obale potravín

Ako určiť obsah živín v potravine

Uvádzajú sa priemerné hodnoty založené na:

 • analýze potraviny;
 • výpočte zo známych alebo skutočných priemerných hodnôt použitých zložiek alebo
 • všeobecne ustanovených a akceptovaných údajoch.

Kontrola a pokuty

Dodržiavanie povinnosti označovať potravinové výrobky výživovým údajmi kontroluje Štátna veterinárna a potravinová správa SR. Pokuta za nesprávne alebo chýbajúce označenie výživovými údajmi je od 100 do 1.000 EUR.

Pozor na potraviny dovezené z USA alebo Kanady

Potraviny dovezené z týchto krajín majú odlišné pravidlá pre označovanie výživových údajov (na výpočet energetickej hodnoty a množstva živín sa používajú odlišné konverzné koeficienty). Na potravinách predávaných v krajinách EÚ nesmú byť uvedené tieto americké alebo kanadské výživové údaje a musia byť uvedené podľa našich pravidiel.

Ak na takýchto potravinách uvediete výživové údaje podľa pravidiel EÚ, nesmiete ponechať pôvodné americké alebo kanadské údaje o výživových hodnotách.

Výnimky z povinného označenie výživovými údajmi

Označenie výživovej hodnoty nie je povinné v prípade alkoholických nápojov a môže sa obmedziť na energetickú hodnotu. Nevyžaduje sa žiadny osobitný formát.

V prípade nebalených potravín stačí v označení výživovej hodnoty uviesť len energetickú hodnotu alebo energetickú hodnotu a množstvo tuku, nasýtených mastných kyselín, cukrov a soli. Môže sa uvádzať len na porciu alebo stravnú jednotku pod podmienkou, že sa uvedie množstvo porcie/stravnej jednotky a počet porcií/konzumných jednotiek.

Výživové hodnoty nie je potrebné uvádzať pri týchto druhoch potravín:

 1. Nespracované produkty, ktoré pozostávajú z jedinej zložky alebo kategórie zložiek;
 2. spracované výrobky, ktoré boli spracované len zrením a ktoré pozostávajú z jedinej zložky alebo kategórie zložiek;
 3. vody určené na ľudské spotrebu vrátane vôd, v ktorých sú jedinými pridanými zložkami oxid uhličitý a/alebo arómy;
 4. byliny, koreniny alebo ich zmesi;
 5. soľ a náhrady soli;
 6. stolové sladidlá;
 7. výrobky, na ktoré sa vzťahuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 1999/4/ES z 22. februára 1999 o kávových extraktoch a čakankových extraktoch (1), celé alebo mleté kávové zrná a celé alebo mleté kávové zrná bez kofeínu;
 8. bylinné a ovocné odvary, čaj, čaj bez kofeínu, instantný alebo rozpustný čaj alebo čajový extrakt, instantný alebo rozpustný čaj bez kofeínu alebo instantný či rozpustný čajový extrakt bez kofeínu, ktoré neobsahujú iné pridané zložky ako arómy, ktoré nemenia výživovú hodnotu čaju;
 9. kvasné octy a octové náhrady vrátane tých, v ktorých sú jedinými pridanými zložkami arómy;
 10. arómy;
 11. prídavné látky v potravinách;
 12. technologické pomocné látky;
 13. potravinárske enzýmy;
 14. želatína;
 15. želírovacie zmesi;
 16. droždie;
 17. žuvačky;
 18. potraviny v obaloch alebo nádobách, ktorých najväčšia plocha je menšia ako 25 cm2;
 19. potraviny vrátane výrobkov tradičnej potravinárskej výroby, ktoré výrobca malých množstiev výrobkov priamo dodáva konečnému spotrebiteľovi alebo miestnym maloobchodným zariadeniam priamo dodávajúcim konečnému spotrebiteľovi.

Ďalšie informácie

Podrobnejšie informácie o uvádzaní výživových hodnôt nájdete napríklad v Nariadení č. 1169/2011 o poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom, v dokumente Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR.

Tipy pre vaše podnikanie raz týždenne na váš e-mail. Zadarmo:

Prečítajte si tiež...