skodovy-zaznam-e-shop

Povinnosť spisovať škodový zápis pri doručení poškodeného tovaru z e-shopu

Aj vy vo svojom e-shope vyžadujete od zákazníka, aby pri doručení poškodenej zásielky spisoval s prepravcom škodový zápis? Zákazník nemá povinnosť takýto záznam spisovať a takáto podmienka je neplatná.

Častou chybou e-shopov je, že v obchodných podmienkach alebo na stránke o doručení tovaru uvádzajú,  že ak bude doručený tovar poškodený, potom je zákazník povinný s kuriérom či prepravcom spísať škodový záznam.

Avšak zákazníkovi (spotrebiteľovi) e-shop nemôže prikazovať, aby takýto záznam spisoval. Zákazník nie je povinný spisovať žiaden škodový zápis. Nie je ani povinný tovar nepreberať. Zákazník môže tovar prebrať, aj keď príde poškodený.

E-shopy zvyknú ďalej uvádzať, že ak zákazník preberie tovar a zároveň nespíše s prepravcom škodový záznam, potom neskôr už nemôže poškodený tovar reklamovať. Ani takáto podmienka nie je prípustná. Zákazník môže tovar reklamovať kedykoľvek v záručnej dobe.

Ak budete zákazníkovi prikazovať, aby s prepravcom spísal akýkoľvek škodový záznam, takáto podmienka je neplatná a zároveň tak zákazníkovi ukladáte povinnosti bez právneho dôvodu, za čo môže dostať pokutu od Slovenskej obchodnej inšpekcie.

SOI k tomu uvádza:

Povinnosť spisovať škodový zápis – o ukladanie povinnosti bez právneho dôvodu v zmysle § 4 ods. 2 písm. a) zákona č. 250/2007 Z. z., nakoľko kupujúci v prípade zistenia poškodenia tovaru pri jeho prevzatí nie je povinný vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru (škodový zápis).

Žiaden právny predpis takúto povinnosť kupujúcemu neukladá, preto ustanovenie upravujúce spísanie zisteného poškodenia tovaru pri jeho prevzatí kupujúcim môže mať len odporúčací charakter.

Záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru je povinný vyhotoviť dopravca za prítomnosti a na žiadosť kupujúceho.

Uvedením podmienky, ktorou predávajúci ukladá spotrebiteľovi povinnosti bez právneho dôvodu, e-shop porušuje zákaz predávajúceho ukladať spotrebiteľovi povinnosti bez právneho dôvodu. Tým porušuje § 4 ods. 2 písm. a) zákona č. 250/2007 Z. z.

Preto ak vo svojom e-shope uvádzate, že zákazník je povinný spísať škodový záznam, takúto vetu z obchodných podmienok odstráňte alebo ju zmeňte na odporúčanie:

Ak bude tovar doručený v poškodenom stave, zákazník je povinný spísať s prepravcom škodový záznam.

✅ Ak bude tovar doručený v poškodenom stave, zákazníkovi odporúčame, aby s prepravcom spísal škodový záznam.

Ak v obchodných podmienkach uvádzate, že neskoršia reklamácia nebude možná, ak zákazník nespíše škodový záznam, takúto vetu z obchodných podmienok odstráňte úplne.

Tipy pre vaše podnikanie raz týždenne na váš e-mail. Zadarmo:

Prečítajte si tiež...