Povinnosť registračnej pokladne aj pre zubárov, notárov či veterinárov

Od apríla 2015 budú musieť registračnú pokladňu používať ďalší podnikatelia – napríklad aj zubári, veterinári, notári. Pozrite zoznam služieb, ktorých sa po novom bude týkať povinnosť evidovať tržby v registračnej pokladni.

V súčasnosti majú podnikatelia povinnosť používať registračné pokladne len pri poskytovaní niektorých služieb. Od apríla 2015 sa počet týchto služieb zvýši.

Povinnosť evidovať tržby v registračnej pokladni sa od apríla 2015 bude vťahovať napríklad aj na notárov, lekárov, zubárov či hotelové služby.

Tip: Prečítajte si, aké typy registračných pokladní existujú a aký je medzi nimi rozdiel.

Virtuálna registračná pokladňa

Podnikatelia, ktorých sa nová povinnosť registračnej pokladne bude týkať, si nemusia kupovať elektronickú registračnú pokladňu, ale budú môcť využívať tzv. virtuálnu registračnú pokladňu.

Bude to vlastne aplikácia Finančného úradu, ku ktorej budete môcť pristupovať online zo svojho počítača a bloček z registračky vytlačíte na obyčajnej tlačiarni.

Virtuálnu registračnú pokladňu bude možné používať zadarmo.

Pozrite si všetko o virtuálnej registračnej pokladni.

Tip: pozrite si zoznam služieb, ktorých služieb sa nová povinnosť používať registračnú pokladňu bude týkať.

Tipy pre vaše podnikanie raz týždenne na váš e-mail. Zadarmo:

Prečítajte si tiež...