poradna-podnikanie-otazky-odpovede

Poradňa: Nestačí, ak je popis alebo návod k výrobku v češtine?

Otázka: Predávame výrobky, ktoré majú na obale popis a priložený návod v českom jazyku. Slovenskí zákazníci češtine rozumejú, nestačí preto návod a ostatné informácie v češtine?

Odpoveď:

Zákon na ochranu spotrebiteľa č. 250/2007 hovorí, že

predávajúci musí zabezpečiť, aby ním predávaný výrobok bol zreteľne označený údajmi o výrobcovi alebo aj o dovozcovi alebo dodávateľovi, o miere alebo o množstve, o spôsobe použitia a údržby výrobku a o nebezpečenstve, ktoré vyplýva z jeho nesprávneho použitia alebo údržby, o podmienkach uchovávania a skladovania výrobku, ako aj o riziku súvisiacom s poskytovanou službou alebo informáciami podľa osobitných predpisov.

K tomu ďalej uvádza, že:

ak sa uvedené informácie poskytujú písomne, musia byť v kodifikovanej podobe štátneho jazyka.

To znamená, že akékoľvek písomné informácie na výrobku alebo inak priložené k výrobku (napríklad v návode na použitie), musia byť uvedené v slovenčine.

Ak je výrobok označený len v češtine, prípadne návod na použitie je len v českom či inom jazyku, ide o porušenie zákona. Na dodržiavanie tejto povinnosti dohliada Slovenská obchodná inšpekcia.

Aj keď povinnosť označiť výrobok slovenskými údajmi alebo návodom na použitie má primárne výrobca, konečná zodpovednosť pri predaji je na predávajúcom. To znamená, že ak v predajni (alebo aj v internetovom obchode) nebudete mať označený tovar v slovenčine, pokutu dostanete vy ako predávajúci.

Prečítajte si, aké všetky informácie musia byť na výrobkoch. Osobitné predpisy sa vzťahujú napríklad na potraviny, textilné výrobky, obuv či hračky.

Tipy pre vaše podnikanie raz týždenne na váš e-mail. Zadarmo:

Prečítajte si tiež...