poradna-podnikanie-otazky-odpovede

Poradňa: Kto je prevádzkovateľ potravinárskeho podniku?

Otázka: Mnohé predpisy pre podnikanie s potravinami hovoria o povinnostiach prevádzkovateľov potravinárskeho podniku. Kto presne je tento prevádzkovateľ? A čo presne je potravinársky podnik?

Otázka:

Mnohé predpisy pre podnikanie s potravinami hovoria o povinnostiach prevádzkovateľov potravinárskeho podniku. Kto presne je tento prevádzkovateľ? A čo presne je potravinársky podnik?

Odpoveď:

Potravinársky podnik a prevádzkovateľa potravinárskeho podniku definuje Nariadenie (ES) č. 178/2002 Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín.

Potravinársky podnik je akýkoľvek podnik, či už pre zisk alebo nie, štátny alebo súkromný, vykonávajúci ktorúkoľvek z činností súvisiacich s ktorýmkoľvek stupňom výroby, spracúvania a distribúcie potravín.

Prevádzkovateľom potravinárskeho podniku sú fyzické alebo právnické osoby zodpovedné za zabezpečenie toho, aby sa v potravinárskom podniku pod ich kontrolou plnili požiadavky potravinového práva.

Prevádzkovateľom potravinárskeho podniku je teda napríklad ten, kto prevádzkuje:

 • obchod s potravinami,
 • e-shop s potravinami,
 • výrobu potravín,
 • distribúciu potravín,
 • balenie potravín,
 • predaj potravín,
 • rozvoz potravín,
 • výrobu, predaj alebo distribúciu výživových doplnkov,
 • zariadenie spoločného stravovania – bufet, školská jedáleň, hostinec, reštaurácia, kaviareň, bagetéria, stánok rýchleho občerstvenia, výrobňa a predajňa šišiek či pirôžkov, hotelová reštaurácia, pizzeria, závodná jedáleň, samoobslužná reštaurácia, nemocničná kuchyňa či jedáleň, zmrzlináreň…
 • podnik, kde sa pripravuje jedlo, pokrmy alebo nápoje,
 • podnik, kde sa jedlo alebo nápoje podávajú,
 • pestovanie plodín na potravinárske účely,
 • dovoz potravín,
 • prepravu potravín,
 • predaj vlastných potravín konečnému spotrebiteľovi,
 • hypermarket, supermarket, stánok s potravinami, ambulantný predaj potravín,
 • trhovisko,
 • predaj potravín na čerpacích staniciach,
 • automaty s potravinami,
 • pekárstvo, cukrárstvo, mäsiarstvo.

Tip: prečítajte si, aké všetky povinnosti máte pri predaji potravín cez internet.

Na prevádzkovateľov potravinárskeho podniku sa vzťahuje napríklad Zákon o potravinách č. 152/1995.

Máte nejakú otázku ohľadom podnikania? Napíšte nám.

Tipy pre vaše podnikanie raz týždenne na váš e-mail. Zadarmo:

Prečítajte si tiež...