poradna-podnikanie-otazky-odpovede

Poradňa: Dodávame tovar do Čiech, musí byť označený v češtine?

Otázka: Dodávame tovar do predajní v Českej republike. Musí byť tovar označený v češtine? Ak áno, kto musí zabezpečiť preklad – my ako dovozca do ČR alebo český predajca?

Odpoveď:

Pri predaji tovaru v ČR platia pre označenie tovaru podobné predpisy ako na Slovensku. Tak, ako je pri predaji tovaru na Slovensku povinné uvádzať na výrobku všetky informácie v slovenčine, pri predaji v českých obchodoch musí byť tovar označený povinnými údajmi v češtine.

Zodpovednosť za označenie tovaru je na českom predávajúcom. To znamená, že ak tovar v ČR priamo nepredávate, ale tento tovar predáva až český predajca (ktorému tovar dodávate zo Slovenska), on musí zabezpečiť uvedenie všetkých informácií v českom jazyku na výrobku.

Túto povinnosť môže zabezpečiť tradične nalepením etikety s českým prekladom všetkých informácií. Je však ďaleko jednoduchšie, ak tovar označíte v českom jazyku vy ako výrobca / dodávateľ. Predajca sa už potom nemusí zaoberať prekladom a lepením etikiet.

Ak tovar označíte informáciami v češtine už vy, môžete to použiť ako výborný predajný argument pri ponúkaní tovaru českým predajcom. Český predajca už od vás dostane tovar náležite označený a nemusí venovať čas, energiu a financie na zabezpečenie prekladu, lepenie etikiet a pod.

Ďalšou výhodou je tiež, že ak označujete tovar českým jazykom vy ako dodávateľ či výrobca, máte pod kontrolou nielen správnosť preložených informácií, ale najmä vzhľad produktu. Ak si bude český predajca robiť etikety s prekladom sám, môže urobiť nekvalitný preklad, môže nimi prekryť obal produktu alebo etikety môže nalepiť nakrivo a pod. Ak máte produkt, pri ktorom záleží aj na obale, zbytočne to zníži exkluzivitu vášho tovaru.

Navyše, ak ide o tovar, ktorý do ČR dodávajú viacerí dodávatelia, môže sa vám stať, že český predajca odmietne od vás kupovať tovar, ktorý nie je označený v češtine. Jednoducho nakúpi tovar od iného dodávateľa (hoci aj drahšie), ktorý mu dodá tovar už s českým popisom.

Pripomíname, že podobne ako pri označení tovaru na Slovensku, aj v ČR musí byť výrobok označený (viditeľne a zrozumiteľne):

  • výrobcom (dovozca je len dobrovoľný údaj) a ak to povaha výrobku vyžaduje, údajom o hmotnosti alebo množstve alebo veľkosti, prípadne rozmere, a ďalšími údajmi potrebnými podľa povahy výrobku pre jeho identifikáciu prípadne použitie,
  • inštrukciami alebo návodom na použitie (tiež v českom jazyku), ak si to charakter výrobku vyžaduje.

V prípade niektorých výrobkov platia osobitné pravidlá, napríklad pri obuvi, kde je za označenie obuvi informáciami o použitých materiáloch zodpovedný výrobca, resp. zodpovedný zástupca, a ten tieto informácie musí poskytnúť aj predávajúcemu v ČR.

Tipy pre vaše podnikanie raz týždenne na váš e-mail. Zadarmo:

Prečítajte si tiež...