80percent

Podnikatelia si do nákladov dajú len 80% z ceny majetku

Podnikatelia si budú môcť „dať do nákladov“ už len 80% ceny auta, mobilu, nábytku či počítača. Zníženie daňových výdavkov sa bude týkať viacerých skupín majetku. Pozrite si ich zoznam.

Od januára 2015 si podnikatelia nebudú môcť zahrnúť do nákladov plnú výšku ceny niektorého majetku. Týka sa to napríklad spotrebnej elektronicky, náradia (kosačky a pod.), športových potrieb či dokonca osobných automobilov.

Ministerstvo financií tvrdí, že majetok z uvedenej skupiny, napríklad spotrebná elektronika (televízor, videokamera, mikrofón, reproduktor…), má charakter súkromnej spotreby a z toho dôvodu podnikateľ nemá nárok na zaúčtovanie celej sumy majetku. Celý zoznam nájdete nižšie na konci článku.

Od januára 2015 si podnikatelia budú môcť za normálnych okolností zahrnúť do daňových výdavkov len 80% z ceny majetku.

Výdavky (náklady) na obstaranie, technické zhodnotenie, prevádzkovanie, opravy a udržiavanie majetku, ktorý je špecifikovaný v prílohe č. 6 zákona – viď zoznam nižšie) je možné uplatniť ako daňový výdavok v pomernej časti, v akej sa používa na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľných príjmov, najviac však do výšky 80% týchto výdavkov.

Platí však, že ak viete jednoznačne preukázať použitie takéhoto majetku na podnikanie, tak si ho do nákladov môžete dať v plnej, teda 100% výške.

Zákon však nehovorí nič o spôsobe, akým by sa malo pri daňovej kontrole dokazovať použitie výhradne na podnikateľské účely.

Limit 80% z ceny majetku sa vzťahuje na nasledovné kategórie:

 • Ostatné textílie
 • Vysielacie prístroje s prijímacím zariadením
 • Vysielacie prístroje bez prijímacieho zariadenia
 • Spotrebná elektronika
 • Optické a fotografické prístroje a zariadenia
 • Prístroje pre domácnosť
 • Ručné nástroje
 • Kosačky na úpravu trávnikov, parkov alebo športových plôch
 • Osobné automobily
 • Motorové vozidlá na jazdu na snehu a podobné s motorom
 • Rekreačné a športové člny
 • Lietadlá a kozmické lode a podobné zariadenia
 • Motocykle a ich modifikácie
 • Bicykle a iné kolesové vozidlá bez motora
 • Nábytok
 • Športové výrobky
 • Ostatné hry

Tipy pre vaše podnikanie raz týždenne na váš e-mail. Zadarmo:

Prečítajte si tiež...