plastove-tasky-zadarmo-spoplatnenie-igelitiek

Plastové tašky k nákupu od januára 2020: zadarmo už ani tie hrubšie

Pravidlá pre poskytovanie plastových tašiek zákazníkom sa opäť zmenili.

Od januára 2018 platí, že predávajúci nemohol zákazníkom dávať niektoré plastové tašky zadarmo, ale museli byť zaúčtované k nákupu.

Od decembra 2019 je v platnosti nová zmenapredávajúci nemôže kupujúcim poskytnúť žiadnu plastovú tašku zadarmo, s výnimkou tenkých plastových vrecúšok na nebalené potraviny.

Bezodplatne je možné poskytovať len tzv. veľmi ľahké plastové tašky – teda tašky s hrúbkou steny menšou ako 15 mikrometrov, ktorá sa vyžaduje ako primárny obal pre nebalené potraviny z hygienických dôvodov alebo pomáha predchádzať plytvaniu potravinami.

Pripomíname, že tieto tenké plastové vrecúška je možné zákazníkovi poskytnúť výlučne na balenie potravín. Poskytnutie na balenie iných výrobkov nie je možné.

Plastovú tašku nemôže obchodník predávať za nižšiu cenu než bol náklad na jej zaobstaranie.

Predávajúci, ktorý poskytuje plastové tašky k nákupu tovaru alebo výrobkov, je povinný poskytovať kupujúcim aj iné druhy tašiek.

Nezabudnite:

  • všetky plastové tašky (okrem tenkých vrecúšok na balenie potravín) musia byť naúčtované k nákupu,
  • predajná cena plastovej tašky musí byť minimálne výške nákladov na získanie
  • musíte ponúkať aj iné druhy tašiek (papierové, textilné, opakovateľne použiteľné a i.).

Na povinnosti obchodníkov ohľadom predaja a poskytovania plastových tašiek dohliada v prevádzkach Slovenská obchodná inšpekcia. Prípadná pokuta za porušenie vyššie uvedených ustanovení zákona o odpadoch sa môže pohybovať od 500 do 50.000 EUR.

Povinnosti ohľadom poskytovania plastových tašiek sa týkajú aj e-shopov.

Zdroj: Zákon o odpadoch 79/2015, soi.sk

Tipy pre vaše podnikanie raz týždenne na váš e-mail. Zadarmo:

Prečítajte si tiež...