predajna-cena-jednotkova-cena

Označenie tovaru predajnou a jednotkovou cenou

Všetky výrobky, ktoré predávate zákazníkom, musia byť v predajni aj v e-shope označené predajnou a jednotkovou cenou. Prečítajte si, ktorého tovaru sa to týka a ako ho správne označiť cenovkou.

Povinnosť označiť tovar cenou nariaďuje Zákon o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007:

Predávajúci je povinný označiť výrobok predajnou cenou a jednotkovou cenou.

Predajnou cenou sa rozumie konečná cena vrátane DPH a všetkých ostatných daní (napr. spotrebná daň) za jednotku výrobku alebo za určené množstvo výrobku.

Jednotková cena je konečná cena vrátane dane z pridanej hodnoty a ostatných daní za kilogram, liter, meter, meter štvorcový, meter kubický výrobku alebo inú jednotku množstva, ktorá sa často a bežne používa pri predaji výrobku.

Jednotková cena nemusí byť vyznačená, ak je zhodná s predajnou cenou. Teda napríklad 1kg balenie múky nemusí mať uvedenú jednotkovú cenu, pretože je množstvo múky v balení zhodné s jednotkovou cenou.

Výrobok nemusí byť označený predajnou a jednotkovou cenou len v prípade, ak ide o výrobok poskytovaný ako súčasť služby alebo ak ide o predaj na dražbe či predaj umeleckých diel a starožitností.

Označenie jednotkovou cenou sa nemusí uvádzať pri:

  • výrobku, ktorý má menej ako 50g alebo 50ml,
  • rôznych druhoch výrobkoch, ak sa predávajú v jednom balení za jednu cenu (napríklad darčekový kôš),
  • výrobkoch, ktoré nie je možné rozdeliť na časti bez zmeny kvality alebo vlastností (na ktorý sa povinnosť označovať jeho dĺžku, hmotnosť, objem alebo plochu nevzťahuje, alebo ktorý sa obvykle neoznačuje údajom o dĺžke, hmotnosti, objeme, ploche),
  • potravín, z ktorých sa pridaním tekutiny pripravujú hotové jedlá alebo čiastočne hotové jedlá (koncentrované a dietetické potraviny).

Predajná cena a jednotková cena musia byť na cenovke ľahko rozlíšiteľnéľahko čitateľné.

Ak predávate nejaký výrobok s darčekom či bonusom, potom sa jednotková cena uvádza vypočítaná bez tohto bonusu.

Výrobky, ktoré predávate na množstvo, sa uvádzajú len jednotkovou cenou.

Zákon neurčuje, ako má vyzerať cenovka, ani veľkosť písma. Podstatné je, aby boli informácie ľahko čitateľné. Cenovku si môžete vyrobiť v textovom editore (napr. vo Worde), alebo ju vypísať hoci aj rukou.

Výrobok v predajni musí byť označený predajnou a jednotkovou cenou

Výrobok v predajni musí byť označený predajnou a jednotkovou cenou

Tip: na webe alebo v e-shope uvádzajte vždy ceny s DPH.

Tipy pre vaše podnikanie raz týždenne na váš e-mail. Zadarmo:

Prečítajte si tiež...